Home Nyheter Iconovos vd om det utökade avtalet med Amneal

Iconovos vd om det utökade avtalet med Amneal

Iconovos vd om det utökade avtalet med Amneal

17 maj, 2021

Förra veckan meddelade Iconovo att USA och Kina har adderats till avtalet med Amneal avseende försäljning av en generisk version av Symbicort i inhalatorn ICOres. Det utökade avtalet täcker in 90 procent av den globala Symbicort-marknaden, vilket innebär en fördubbling av de förväntade årliga royaltyintäkterna från Amneal. Iconovo tar även över försäljningsrättigheterna i Norden för den generiska produkten och startar således en ny läkemedelsdivision vid namn Iconovo Pharma. BioStock kontaktade bolagets vd Johan Wäborg för en kommentar.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter, d.v.s både inhalatorer och tillhörande torrpulverformuleringar. En av bolagets inhalationsprodukter är ICOres, en multidos-inhalator med två separata reservoarer. Inhalatorn ger dessutom visuell feedback om antalet kvarstående doser samt att dosen har inhalerats på ett korrekt sätt.

Utvecklingsprojekt tillsammans med Amneal

Tillsammans med det amerikanska läkemedelsbolaget Amneal utvecklar Iconovo en generisk Symbicort i ICOres. Utvecklingsprojektet är nu på väg in i slutfasen och Amneal har börjat bygga upp den kommersiella tillverkningen.

I dagarna meddelade Iconovo att avtalet med Amneal har utökats till att gälla även de värdefulla marknaderna USA och Kina. Sedan tidigare omfattade avtalet försäljning i Europa, Kanada, Australien, Ryssland och några mindre tillväxtmarknader.

Utökat avtal fördubblar royaltymöjligheter

I och med det utökade avtalet får Amneal sälja och marknadsföra en generisk ICOres Symbicort på marknader som täcker cirka 90 procent av den totala Symbicort-marknaden. Det utökade avtalet leder till att utsikterna för framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas till 110 – 220 Mkr (13,2 – 26,4 MUSD). Ekonomiskt sett är det utökade avtalet med Amneal en viktig händelse för Iconovo, enligt vd Johan Wäborg:

»Vi är väldigt glada över att ha kunnat utöka vårt avtal med Amneal. Det är en mycket stark och positiv signal på att Symbicort i inhalatorn ICOres är en produkt med stor internationell potential. Ekonomiskt är detta en viktig händelse för Iconovo« – Johan Wäborg, Iconovos vd

Storsatsning i Norden

I och med det nya avtalet med Amneal förvärvar Iconovo licensen att sälja generiska versioner av Symbicort i Norden. Enligt bolaget uppgick den nordiska marknaden för Symbicort till 800 Mkr år 2020, vilket innebär att det finns en stor marknadspotential för Iconovos/Amneals generiska version av Symbicort i ICOres. Iconovo uppskattar att de kan nå en marknadsandel på 15-20 procent vilket kan generera intäkter på mellan 80 och 100 Mkr per år enligt bolaget.

I samband med detta startar Iconovo läkemedelsdivisionen Iconovo Pharma som kommer utföra marknadsföring och försäljning av den generiska produkten i de nordiska länderna.

Iconovos vd kommenterar

Johan Wäborg, vd Iconovo

BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få veta mer om det utökade avtalet med Amneal, samt det nystartade läkemedelsbolaget Iconovo Pharma.

Till att börja med, hur betydande är avtalet med Amneal gällande ICOres?

– Det är ett väldigt betydande avtal på många sätt. Det är det av våra projekt som ligger närmst lansering, vilket planeras att ske under 2023 i Europa. Dessutom är Symbicort en stor produkt globalt med ca 3 miljarder USD i omsättning, så att få maximerat den globala täckningen är av stor vikt och ökar potentialen på vår framtida royaltyintäkt.

Ni har även övertagit rättigheterna från Amneal till att marknadsföra och sälja ICOres Symbicort på den nordiska marknaden. Vad ligger bakom detta beslut och vad innebär det för Iconovos långsiktiga strategi i Norden?

–  Vi har en unik position på den globala inhalationsmarknaden och besitter stor kunskap inom området torrpulverinhalation. Att med grund i den positionen även etablera egen försäljning tror vi är ett vinnande koncept. Att sälja läkemedel på utvalda marknader är ett sätt att maximera vår del i värdekedjan och på det sättet få ut ännu större värde från vår innovation.

– Jag har sysslat med läkemedelsförsäljning och även bl.a. lett nordiska läkemedelsbolag under största delen av mitt arbetsliv, det är min hemmaplan, så att utvidga vår strategi på detta sätt känns självklart för mig.

Vad står på agendan för resten av 2021?

– Vi kommer fortsätta leverera mot våra kommunicerade mål vilket innebär bl.a. att ta fram en ICOpre med fem färdiga formuleringar och att fortsätta leverera i projekten och supportera de projekt som går in i kliniska studier i år.

– Vi har även ett mål att ingå två nya avtal i år. Vi ingick redan i mars ett första avtal med ISR om ett inhalerat covid-19-vaccin i ICOone. Det utvidgade avtalet med Amneal är ju oerhört viktigt och delvis nytt men vi kommer givetvis fortsätta vår strävan efter ännu fler avtal i år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev