Home Nyheter Milstolpar i sikte för Karolinska Development

Milstolpar i sikte för Karolinska Development

Milstolpar i sikte för Karolinska Development

16 februari, 2021

Investmentbolaget Karolinska Development publicerade nyligen sin bokslutskommuniké för 2020 och rapporterade om en period med stora värdeförändringar i portföljen. Nasdaq-noterade Aprea Therapeutics missade sina primära mål i sin fas III-studie vilket fick aktien att sjunka kraftigt precis före nyår, däremot fick Umecrine Cognition en signifikant uppvärdering efter en extern bedömning. De övriga innehaven avancerar även de, vilket innebär att Karolinska Development har en vår med ett antal milstolpar att se fram emot. BioStock kontaktade vd Viktor Drvota för en kommentar.

Solnabaserade Karolinska Development (KD), som investerar i nordiska life science-innovationer, publicerade alltså nyligen sin bokslutskommuniké för 2020. Av de tio aktuella innehaven är två marknadsnoterade, Aprea TherapeuticsNasdaq i USA och OssDsign som handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Innehaven värderades till 933 Mkr vid 2020 års utgång, en minskning från 1021 Mkr som redovisades vid slutet av förra årets tredje kvartal. Kassabehållningen den 31 december uppgick till 76 Mkr jämfört med 71,1 Mkr vid det föregående kvartalsslutet.

Ej uppnådda mål skapade kursfall i ApreaKarolinska Development Logo

Under mellandagarna meddelade Aprea Therapeutics att man inte nådde de primära målen för fullständig remission (Complete remission, CR) i fas III-studien med läkemedelskandidaten eprenetapopt i benmärgssjukdomen myelodysplastiskt syndrom.

I studien kunde man observera en högre CR-frekvens för kombinationsbehandlingen med eprenetapopt och azacitdin i relation till en monobehandling med azacitidin, men man kunde inte fastslå skillnaden med statistisk signifikans. Därför avvaktar man nu resultatet av det fördjupade analysarbetet av den fullständiga datan innan man kan dra ytterligare slutsatser.

Nyheten var givetvis en besvikelse och fick Aprea-aktien att falla kraftigt på Nasdaq, vilket i sin tur påverkade substansvärdet i KD via det indirekta innehav som man äger via KDev Investments. Noterbart är att vid balansdagen den 31 december stängde Aprea på 4,84 USD och har sedan dess stigit och handlas i cirka 7,50 USD per den 15 februari, vilket i viss mån återspeglar att det finns förhoppningar om att bolaget skall kunna gå vidare med projektet.

Nära en kvarts miljards uppvärdering av Umecrine Cognition

Ett positivt bidrag till KDs substansvärde var Umeåbaserade Umecrine Cognition, som under 2020 meddelade positiva fas IIa-resultat i studien med läkemedelskandidaten golexanolon i patienter med hepatisk encefalopati eller leverkoma. Kandidaten är en ny klass av läkemedel som påverkar överaktivitet i GABA-systemet i centrala nervsystemet, som kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd.

Bolaget har nu etablerat en plan för den kliniska utvecklingen av kandidaten baserad på dessa resultat. En extern värdering av Umecrine Cognition som genomfördes under fjärde kvartalet föranledde KD att skriva upp det bokförda värdet på sitt innehav med 234 Mkr, vilket i substansvärdet motsvarar cirka 1,33 kr per KD-aktie.

OssDsign visar tillväxt trots pandemin

Medicinteknikbolaget OssDsign rapporterade om ett fjärde kvartal som var drabbat av effekter från coronapandemin med bl.a. försenade och uppskjutna operationer som följd. Bolaget kunde trots detta uppvisa försäljningstillväxt jämfört med för ett år sedan, även om marknadens förväntningar låg högre. Under rapportdagen i torsdags föll aktien med cirka 7 procent.

Kommande milstolpar

Även om mycket fokus hamnade på ovanstående innehav, avancerade investeringsportföljens övriga bolag under det gångna året, vilket innebär att KD har ett antal milstolpar att se fram emot i portföljbolagen under 2021.

Modus Therapeutics genomförde ett omfattande utvärderingsarbete under 2020 med sin patentskyddade läkemedelskandidat sevuparin och väntas presentera en ny primär indikation under det första kvartalet detta år.

Även Dilafor befinner sig i slutskedet av sin fas IIb-studie med sin läkemedelskandidat tafoxiparin för att förhindra långdragna förlossningar. Bolaget samarbetar även sedan andra kvartalet 2020 med University of Liverpool om att utvärdera tafoxiparin som behandling av Covid-19.

Forendo Pharma som utvecklar en ny behandling mot endometrios, fick under förra året sin kliniska fas Ib-studie försenad p.g.a. pandemin, men där resultat förväntas under våren 2021.

Sammantaget kan man konstatera att Aprea har fortsatt stor betydelse för KDs värdering. Hittills i år har KD-aktien tappat cirka 10 procent, men den närmaste tidens förväntade milstolpar i form av uppdateringar och resultatavläsningar kan föranleda en uppvärdering.

VD kommenterar

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

BioStock tog kontakt med vd Viktor Drvota för att få några kommentarer efter rapporten.

Viktor, KDs substansvärde under 2020 har handlat en hel del om Aprea Therapeutics, vilken roll spelar ni i utvecklingen av bolaget?

– Vi gick ur styrelsen i och med börsnoteringen 2019 för att kunna ha full flexibilitet att sälja aktier. Således påverkar vi inte längre bolagets utveckling. KD sålde sitt direkta innehav i Aprea under 2020 och äger via Kdev Investments cirka 8,4 procent. Försäljningen inbringade närmare 100 Mkr netto.

Kan du säga något om Umecrine Cognitions plan för utvecklingen av golexanolon?

– Vi håller just nu på att färdigställa kliniska program för planen framåt samtidigt som vi jobbar med finansieringen av dessa. Efter presentationen av fas II-resultaten under förra året har intresset från investerarkollektivet ökat för bolaget, vilket även återspeglas i den signifikanta uppvärderingen vi fick av Umecrine Cognition.

Avslutningsvis, om du tittar framåt, vad kommer att vara de viktigaste händelserna under våren?

– Den 19 februari har bolaget kallat till extrastämma, under vilken en ny styrelse kommer att väljas in. Vi ber att få återkomma med planerna framåt när denna är på plats.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev