Home Nyheter PHI kan tillföras spetskompetens för nyckelmarknad

PHI kan tillföras spetskompetens för nyckelmarknad

PHI kan tillföras spetskompetens för nyckelmarknad

15 oktober, 2020

Inför årsstämman i Phase Holographic Imaging (PHI) den 20 oktober har aktieägare som till­samm­ans representerar mer än 10 procent av aktierna i bolaget förslagit nyval av Mattias Lundin, VP Global Sales på CellaVision och Petter Björquist, vd för det privatägda bioteknikbolaget VERIGRAFT. För BioStock ger Peter Egelberg, vd för PHI, en kort kommentar kring hur dessa nyval kan underlätta bolagets positionering mot den växande stamcellsmarknaden.
Phase Holographic Imagings (PHI) huvudprodukt HoloMonitor baseras på time-lapse cytometri och utgör en ny generation av mikroskop­baserade forskningsinstrument för användning inom medicinsk grundforskning och läkemedelsutveckling, där läkemedelssubstanser testas mot laboratorie­odlade mänskliga celler.
Till skillnad från dagens cell­analys­instru­ment har HoloMonitor utvecklats för att placeras i den cellinkubator där celler odlas så att de kan filmas under flera dygn i optimal odlingsmiljö. Därefter bearbetas filmen i en dator för att mäta en rad cellegenskaper.
De undersökta cellerna förbli intakta
Den skonsamma hanteringen gör att cellernas bete­ende inte påverkas av själva mätmetoden, något som är användbart vid t.ex. läkemedelsutveckling. Till skillnad från konventionell teknik behöver man inte genmanipulera eller färga in cellerna med toxiska substanser som förändrar just det beteende man vill studera.
Instrumentet är idag i drift vid flera forskningslaboratorier runt om i världen och används inom områden som cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Utöver detta har tekniken även stor potential inom stamcellsbiologi, något som blev uppenbart den 12 oktober när två förslag till nyval i bolagets styrelse offentliggjordes.

HoloMonitor blev direktupphandlad av amerikansk myndighet

För ett år sedan fick PHI ett utomordentligt erkännande på en marknad där man är en nischad, mindre aktör, men vars teknik likafullt lyckas konkurrera med de stora medtechbolagen.
PHI blev då en godkänd leverantör till National Institutes of Health (NIH), den amerikanska myndigheten för hälsovård och socialomsorg. Godkännandet följdes av att National Institute on Aging (NIA), som är en del av NIH, direktupphandlade ett första HoloMonitor-system från bolaget.
En direktupphandling innebär att upphandlingen inte konkurrensutsätts enligt sedvanlig praxis, något som endast kan ske då produkten anses sakna motstycke på marknaden. NIA motiverade inköpet med HoloMonitors ”unika tekniska fördelar” gentemot övriga produkter på marknaden, vad gäller PHI:s expertisområde, single-cell analys.

Stamcellsmarknaden växer

Med anledning av att PHI allt mer riktar sig mot den växande stamcellsmarknaden föreslog den 12 oktober aktieägare, som till­samm­ans representerar mer än 10 procent av aktierna i bolaget, att styrelsen kompletteras och förnyas i denna riktning.
Bakgrunden till förslaget är att det såväl inom akademin som läkemedelsindustrin bedrivs intensiv forskning för att genom odling och transplan­tation av patientens egna stamceller, bota sjukdomar som idag är obotliga, t.ex. diabetes och demens. Givet att bolagets HoloMonitor-teknik, i motsats till konventionell teknik, kan analysera och kvalitetskontrollera cellodlingar utan att färga in eller genmanipulera dem, är tekniken enligt PHI långt mer användbar inom stamcells­tillämpningar än gängse cellanalysteknik.

De nya förslagen till styrelsen

Till nyval av styrelseledamöter föreslås Mattias Lundin och Petter Björquist.
Mattias Lundin är idag VP Global Sales på CellaVision och har en mångårig bakgrund från den medicintekniska branschen i olika chefs­be­fatt­ningar inom försäljning och marknadsföring, närmast som Vice President Commercial för inter­nationella och mogna marknader vid Arjo Huntleigh, ett företag inom Getinge-koncernen.
Petter Björquist som idag är vd på det privatägda VERIGRAFT, ett bioteknikbolag verksamt inom regenerativ medicin, har tidigare bland annat varit VP Regenerative Medicine vid stamcellsbolaget Cellartis, med ansvar för större samarbeten bl.a. mot diabetesforskningen inom Novo Nordisk. Han har även under 10 år varit Senior Scientist vid AstraZeneca.

VD kommenterar

BioStock kontaktade Peter Egelberg, vd för PHI för en kort kommentar kring de föreslagna två nyvalen till styrelsen.
Peter, om Mattias Lundin och Petter Björquist väljs in i styrelsen, vilka är dina förhoppningar att de kan bidra till när det gäller en expansion på stamcellsmarknaden?
– CellaVision har genom målmedveten marknadsbearbetning framgångsrikt introducerat automatiserad mikroskopering av de blodprover vi alla har lämnat. Blodanalysmarknaden är en helt annan marknad än cellanalysmarknaden, men där slutar olikheterna.
– Mattias huvudsakliga roll i styrelsen blir att med erfarenhet från CellaVision fastställa riktlinjerna för den framtida marknadsbearbetningen och hur denna anpassas till den digitaliseringsvåg som nu sköljer över life science-branschen i pandemins fotspår.
– Petter är cellbiolog. Våra kunder är cellbiologer. Tillsammans med styrelsens andra stamcellsexpert, Johan Hyllner, blir Petters roll att från ett kundperspektiv belysa vad våra kunder värdesätter som just cellbiologer. M.a.o. är deras uppgift att definiera produktfunktionalitet samt formulera marknadsbudskapet till den nämnda marknadsbearbetningen.
– Digitaliseringen innebär effektivisering där gängse marknadsföringskanaler, mässor och konferenser, ersätts av digitala alternativ. Sannolikt tillhör bilder som denna nedan det både kostsamma och ineffektiva förgångna:

BIO-EUROPE 2019. Foto: Ludwig Schedl

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev