Home Nyheter Immunovias sektorkollega uppköpt för $8B

Immunovias sektorkollega uppköpt för $8B

Immunovias sektorkollega uppköpt för $8B

22 september, 2020

För fyra år sedan knoppade San Diegobaserade Illumina av dotterbolaget Grail, ett bolag fokuserat på att ta fram nästa generations blodbaserade tester för tidig screening och cancerdetektering. Nu är Grail på väg tillbaka till Illumina-sfären genom en affärstransaktion i den högre skolan, 8 miljarder USD eller motsvarande cirka 70 miljarder svenska kronor.
I mer än tjugo år har cancer kunnat spåras med hjälp av genetisk information för att hitta mutationer och identifiera avvikelser i vävnad som kan vara ett förstadium till cancer. Men dagens processer har flera begränsningar, i synnerhet när det gäller att identifiera enstaka mikroskopiska metastaser eller karaktärisera en enskild tumörs cellkomposition. Ofta är de nuvarande analysmetoderna dessutom tidskrävande.
Idag finns inga rekommenderade screeningtester för majoriteten av de dödliga cancerindikationerna och därför upptäcks de flesta cancersjukdomar för sent, i stadier när överlevnadschanserna har försämrats dramatiskt.
Därför har stora resurser lagts på att utveckla blodbaserade biopsier, en minimalt invasiv metod att ställa tidiga cancerdiagnoser. Sedan några år tillbaka är det inte längre en avlägsen framtidsvision utan tekniken förutspås kunna få stor betydelse inom forskning om tumörsjukdomar och tidig cancerscreening. Mycket uppmärksamhet har i synnerhet Grail fått.

Grails blodbaserade test

Amerikanska Grail har utvecklat den DNA-sekvenserings- och array-baserade plattformen Galleri, som med hjälp av maskininlärning skall möjliggöra cancerscreening från ett blodprov för att tidigare, och mer träffsäkert, kunna upptäcka och identifiera flera dödliga cancertyper än vad som är möjligt idag. Flaggskeppstestet Galleri förväntas lanseras 2021.

Upptäcker fler än 50 cancertyper

Tidigare i år kunde Grail publicera valideringsdata för sitt multicancerblodprov i Annals of Oncology. Dessa data visade att Grails teknik kan upptäcka mer än 50 cancertyper i alla stadier. Data visade också att när en cancersignal detekteras kan testet också identifiera var i kroppen som cancern är belägen med en noggrannhet på 93 procent. Målet, att revolutionera cancerdiagnostikfältet genom att kunna upptäcka cancer med ett enkelt blodprov, såg därmed ut att ha kommit ett steg närmare ett förverkligande.

Avknoppning och återförvärv

År 2016 knoppades Grail av som ett separat bolag från Illumina. Grail finansierades initialt av över 100 miljoner USD i en serie A-finansiering från bland andra Bill Gates, Bezos Expeditions, Amazon, Merck, Johnson & Johnson och BMS. Sedan dess har bolaget lyckats ta in totalt 2 miljarder USD i riskkapital.
Igår den 21 september och efter en veckas spekulationer, stod det klart att Illumina vill ha sin heliga graal åter. Parterna meddelade då att de har ingått ett avtal enligt vilket Illumina kommer att förvärva Grail för 8 miljarder USD.

Immunovia en svensk utmanare

Affären är en intressant benchmark för svenska Immunovia som har utvecklat plattformen IMMray, en antikroppsbaserad teknik som skapar en ögonblicksbild av immunsystemets respons från en enda droppe blod. IMMray är samtidigt en systematisk metod för att hitta de mest kliniskt relevanta förändringarna som visas i blodet och kombinera denna kunskap till ett sjukdomsfingeravtryck eller en biomarkörsignatur.
Immunovias avsikt är att utveckla och etablera mer precisa och tillförlitliga verktyg för tidig diagnos och effektivare behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar, baserat på IMMray-plattformen. Först ut i kommersialiseringsfasen är IMMray PanCan-d, ett test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer i högriskgrupper med potential att signifikant höja överlevnadsgraden.

Förvaltare ser fördelar med Immunovias teknik

I en kommentar refererad av Finwire under gårdagen rörande Illuminas förvärv av Grail menar förvaltarteamet på Kavaljer, att Immunovia har en mer modern teknik än Grail. Förvaltarna, med Peter Lindvall i spetsen, anser att Grail är en intressant peer till Immunovia, men att det finns en tydlig värderingsdiskrepans.
“Illumina värderar Grail till 8,4 miljarder dollar då de köper 85 procent av aktierna för 7,1 miljarder dollar, samtidigt som Immunovia med en modernare teknik värderas till 0,55 miljarder dollar”, menar Lindvall.
Grails teknik bygger på CtDNA (Circulating tumour DNA), en äldre teknik än den som Immunovia använder sig av. När en tumör vuxit och befinner sig i ett senare stadium av cancerns utveckling, avger tumören DNA-rester som kan analyseras av Grails teknik. Jämfört med Immunovias teknik så har CtDNA-tekniken vissa nackdelar, enligt förvaltaren.
Bland annat krävs relativt stora mängder blod för att få tillräckligt med DNA-rester från tumören, vilket praktiskt kan vara svårt att få fram. Immunovias teknik, menar förvaltarna på Kavaljer, bygger istället på biomarkörer i blodet – proteiner – som möjliggör upptäckt av cancern i tidigare stadium. Då krävs endast en enda droppe blod. Kavaljers slutsats är att teknikerna kompletterar varandra och att det ena alternativet inte kommer att utesluta det andra.
Oavsett vilken teknik som har bäst potential så är blodbaserade biopsier otvivelaktigt hett inom diagnostikområdet, och affären där Grail står i centrum är ett utmärkt bevis på detta.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev