Home Nyheter Enzymatica ingår avtal för Japan och annonserar emission

Enzymatica ingår avtal för Japan och annonserar emission

Enzymatica ingår avtal för Japan och annonserar emission

18 oktober, 2018

Idag meddelade medicinteknikbolaget Enzymatica att man öppnat dörren till den asiatiska marknaden genom att ingå ett distributionsavtal med ett av japans största läkemedelsbolag. Strax därefter meddelar bolaget att man ämnar genomföra en företrädesemission om 98 Mkr, bland annat i syfte att fortsätta den internationella expansionen som nu tagit ordentlig fart. BioStock har varit i kontakt med Enzymaticas vd, Fredrik Lindberg, för att få reda på mer om både avtalet och emissionen samt varför de två offentliggörs samtidigt. 

Enzymatica kungjorde idag att man ingått ett avtal rörande registrering, marknadsföring och distribution av bolagets förkylningsspray ColdZyme Munspray för den japanska marknaden med ett av landets största läkemedelsbolag. Inträdet på den japanska marknaden är betingat godkännande från relevanta myndigheter och produktlansering väntas under 2020, varför Enzymaticas nya partner av konkurrensskäl vill vara anonym tills vidare.

Japan – en marknad med stor försäljningspotential
Avtalet ger Enzymatica tillträde till en av världens största marknader, enbart överträffad av USA och Kina. Med en population på 127 miljoner invånare har Japan en årlig försäljning av förkylningsprodukter motsvarande cirka 10 miljarder kronor. Genom den nya partnern kommer förkylningssprayen att kunna säljas på mellan 22 000 och 27 000 apotek och dagligvarubutiker under s.k. co-brand, d.v.s. ett japanskt produktnamn och varumärket ColdZyme.

– Det här är det andra avtalet som Enzymatica tecknar med ett stort internationellt läkemedelsbolag, efter det vi ingick med STADA 2017. Att vi lyckats ingå ett avtal med ett av Japans största läkemedelsbolag innebär ytterligare ett erkännande av vår teknologi och vår produkts kommersiella potential, framhåller vd Fredrik Lindberg.

Ett strategiskt viktigt steg in i Asien
Enzymaticas förkylningsspray säljs i egen regi i Skandinavien och via partners på andra europeiska marknader. Bolaget har ett avtal med en distributör i Oceanien sedan 2016 och i somras tecknade bolaget dessutom ett avtal för Sydafrika. Det aktuella avtalet blir ett inträde i en fjärde världsdel och enligt bolaget är Japan den viktigaste asiatiska marknaden som man länge fokuserat på. I sitt arbete har Enzymatica anlitat Takanawa Zymetech KK som är specialiserat på att hjälpa europeiska bolag in på den japanska marknaden.
– Det startade med att vi för drygt två år sedan började sondera terrängen bland potentiella partners i Japan och strax därefter utkristalliserade sig vår nyvunna partner som det mest lämpliga alternativet. Vi har sedan dess haft löpande kontakt och har nu lyckats teckna ett avtal. Kontakten med de japanska myndigheterna inför godkännandeprocessen har också initierats. Uppskattningsvis kommer det att ta ungefär ta 1,5 år innan ett sådant godkännande finns på plats med en planerad lansering 2020.

Varför just Japan är så viktigt för Enzymatica förklarar vd Fredrik Lindberg med att många av de andra asiatiska marknaderna ofta sneglar på Japan, både gällande vilka avtal som tecknas och avseende godkännande av produkter. Bolaget valde därför Japan som sin första asiatiska marknad och har avvaktat med att gå vidare med diskussioner i andra länder. Lindberg menar att det nytecknade avtalet med ett välkänt japanskt bolag kommer att underlätta framtida förhandlingar med andra potentiella partners i övriga Asien.

Emission som ska finansiera vidare internationell expansion
Kort efter meddelandet om det nya distributionsavtalet kom ytterligare ett pressmeddelande som offentliggjorde bolagets avsikt att under hösten genomföra en nyemission om 98,7 Mkr. Emissionsbeloppet är fullt garanterat och merparten i både ledningen och styrelsen har tecknat sig. Emissionen förutsätter dock en extra bolagsstämma som ska hållas i början av november. Den tilltänkta teckningsperioden sträcker sig sedan mellan 14 och 28 november.

Enligt pressmeddelandet ska emissionslikviden dels användas för att stödja bolagets tilltagande internationella expansion, då framförallt genom att finansiera ytterligare studier som syftar till att både stärka och bredda ColdZymes produktpåstående. Dessutom ska likviden användas för att betala tillbaka ett brygglån om 30 Mkr som man i somras tog från tre av bolagets huvudägare.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica. Foto: Enzymatica

Logisk förklaring till dubbla nyheter
Det är lite okonventionellt att släppa en kursdrivande nyhet och ett besked om emission så tätt inpå varandra. Men Fredrik Lindberg menar att det i Enzymaticas fall finns flera logiska förklaringar.

– Vi har under en längre period vetat att vi behöver genomföra en kapitalresning. Eftersom tre av våra garanter för emissionen sitter i vår styrelse eller varit inblandade i våra affärsprocesser, och därmed finns på våra listor för insiders, har det inte varit möjligt förrän affären i Japan offentliggjordes. En annan anledning till att vi vill genomföra kapitalresningen innan jul är att brygglånet ska återbetalas senast den 20 december. För att kunna möta deadlinen var vi tvungna att offentliggöra emissionen senast den här veckan.

– När det japanska bolaget signerade avtalet under gårdagen, vilket vi naturligtvis är mycket glada över, är vi dessutom skyldiga att gå ut med den informationen till marknaden per omgående, förklarar Lindberg.

Ingång på 4 av 6 världsdelar
Med avtalet för den japanska marknaden i ryggen har Enzymatica nu säkrat en ingång till 4 av världens 6 befolkade världsdelar. Bara Nord- och Sydamerika återstår och Fredrik Lindberg menar att, efter Europa, utgör Nordamerika och Asien Enzymaticas fokusmarknader.

– Vi håller självklart även ett öga på den Nordamerikanska marknaden och överväger för närvarande olika vägar in. Enzymaticas strategi för att skapa värde för våra ägare är att arbeta metodiskt och bygga långsiktiga relationer med stor potential, vilket vårt rykande färska avtal med ett av Japans största läkemedelsbolag visar prov på. Vi kommer att använda denna framgångsrika metod även när vi börjar snegla västerut.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev