Home Nyheter F2G tar in 60,8 MUSD för utveckling av antifungalt läkemedel

F2G tar in 60,8 MUSD för utveckling av antifungalt läkemedel

F2G tar in 60,8 MUSD för utveckling av antifungalt läkemedel

17 augusti, 2020

Kampen om finansiering inom life science sektorn är hård och vissa områden är notoriska för att vara underfinansierade och underutforskade. Detta gäller i synnerhet sällsynta sjukdomar och tillstånd. Men under förra veckan fick ett av dessa forskningsområden – antifungala läkemedlen – en betydande finansiell boost. Bioteknikbolaget F2G tillfördes då 60,8 MUSD i en finansieringsrunda där bl.a. danska Novo Nordisk deltog och pengarna ska användas för att ta bolagets kandidat olorofim genom de avslutande utvecklingsstadierna.
F2G är ett österrikiskt-brittiskt bioteknikbolag grundat som en spinout från University of Manchester och baserat på teknologi som innebär att bolaget kan manipulera och analysera fungalgener. Bolagets arbete har resulterat i en antifungal kandidat – olorofim– som ska rikta sig mot livshotande fungala infektioner.

Stort behov av nya behandlingar

Fungala infektioner må vara sällsynta men de kan vara förenade med hög mortalitet. Om infektionerna inte behandlas kan några av de infektioner som F2G riktar sig mot innebär en dödlighet på över 90 procent. Behovet av nya behandlingar är stort då de tillgängliga behandlingarna i många fall saknar effekt och det finns även svårigheter kopplade till dosering och tolerabilitet. Dessutom har resistens mot antifungala läkemedel ökat de senaste åren, något som troligen beror på att de används i jordbruket. Idag kan resistens noteras i cirka 30 procent av patienter som får dagens standardbehandling.

Komplext forskningsområde

Antalet aktörer aktiva inom forskning och utveckling av antifungala läkemedel är lågt. Detta beror troligen till stor del på att fungi är organismer med komplexa celler och att det har varit svårt att finna nya målmolekyler. Om F2G lyckas med ambitionen att ta sin kandidat olorofim hela vägen till marknad skulle detta vara det första nya antifungala läkemedlet på 20 år.

På väg till fas III

F2G har redan kommit en bra bit på vägen med olorofim. Amerikanska läkemedelsverket FDA har tilldelat kandidaten både särläkemedelsstatus, breakthrough therapy designation samt status som qualified infectious disease product, något som ges till antibakteriella eller antifungala kandidater avsedda att behandla livshotande eller allvarliga infektioner.
Just nu genomgår olorofim en fas IIb-studie där den testas i ett antal sällsynta infektioner och man räknar med att presentera data från studien i slutet av 2020 eller början av 2021. I den kommande fas III-studien kommer man att fokusera på aspergillos, en svamp som kan orsaka allergiska reaktioner och även bilda s.k. svampbollar i organ såsom lungorna, njurar och hjärtat.

Investerare ser potential

Nu har F2G alltså tagit in 60,8 MUSD för att ta olorofim genom de avslutande studierna. Kassatillskottet ska dessutom användas till att bekosta marknadsansökningar och kommersialisering, t.ex. räknar man med att kunna expandera sitt existerande team.
Förutom Novo Nordisk, genom sitt innovationsbolag Novo Ventures, deltog andra redan existerande investerare såsom Morningside Ventures i investeringsrundan. Dessutom lockade man till sig nya investerare t.ex. i form av amerikanska finansbolaget Cowen.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev