Home Nyheter Karolinska Development: Börsoro påverkade värdet under Q1

Karolinska Development: Börsoro påverkade värdet under Q1

Karolinska Development: Börsoro påverkade värdet under Q1

4 maj, 2020

Investmentbolaget Karolinska Development har lämnat sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Resultatet har påverkats av en nedgång i de noterade innehaven som i sin tur är en effekt av den utbredda oron som har präglat marknaden under inledningen av året. Samtidigt blickar bolaget framåt med nya investeringar i portföljen och ser även fram emot ytterligare milstolpar för de aktiva innehaven.
Det life science-specialiserade investmentbolaget Karolinska Development (KD) har nu offentliggjort sina siffror för årets första kvartal. Periodens resultat uppgick till -126,1 Mkr, där den största förändringen har skett i de bokförda värdena på de noterade innehaven i Aprea Therapeutics, OssDsign och Lipidor.

Nedgång i mars, men upp från botten

Med noterade innehav i portföljen synliggörs värdet i KD, men man är också utsatt för faktorer som man inte kan påverka. Den utbredda marknadsoron som rådde i mars har satt spår i aktiekurserna även hos KD.
Under april har innehaven tappat ytterligare något, medan börsen generellt har återhämtat sig en del. Någon långtgående slutsats baserad på den senaste månadens kursutveckling är dock svår att dra i det här läget.

Delförsäljning av Aprea fyllde på kassan

Vid balansdagen den 31 mars uppgick KDs kassa till 9,1 Mkr. Under april sålde man hälften av sin direktägda andel i Aprea. Efter transaktionen äger KD 1 procent i Aprea och försäljningen inbringade 59 Mkr i kassan.
Innehavet via KDev Investments, som KD äger tillsammans med brittiska Rosetta Capital, är intakt med 9,5 procents ägarandel. Läs mer.

Nya investeringar

Under kvartalet genomförde KD investeringar om 7,7 Mkr i portföljbolagen, däribland en första investering i ett nytt innehav, Svenska Vaccinfabriken Produktion (SVF).
SVF har tagit fram en ny plattform för vaccinutveckling som baserar sig på forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Bolaget bedriver nu preklinisk utveckling av terapeutiska proteiner och DNA-vacciner mot bl.a. hepatit B och D. SVF har också ambitionen att utveckla vacciner mot SARS-CoV-2 och andra coronavirus.
KDs initiala innehav omfattar fem procent av SVF med option att utöka till 25 procent till ett förutbestämt pris inom en viss tidsram. Investeringen i SVF kan i förlängningen också innebära en möjlig lansering i Kina, då landet är ett av de hårdast drabbade av hepatit B och D. Mer konkreta planer för KDs asiatiska lansering av nordiska life science-innovationer får vi återkomma till.

Utvärdering av Umecrine Cognition

I början av april presenterade portföljbolaget Umecrine Cognition topline-data från sin fas IIa-studie med golexanolon i patienter som riskerar att utveckla hepatisk encefalopati, eller leverkoma. Den tidiga datan visade dock inte någon tydlig klinisk effekt, vilket föranleder KD att göra en utvärdering under andra kvartalet och senare fatta beslut om man ska gå vidare med projektet. Läs mer.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»Resultatet i första kvartalet präglas av den rådande coronapandemin och dess effekt på börsen. Värdet av våra innehav i framförallt Aprea och OssDsign har påverkats negativt vilket till allra största delen förklarar vårt finansiella resultat under kvartalet. Samtidigt ser vi hur flera nya möjligheter öppnat sig under perioden. Kvartalet inleddes med att vi betalade tillbaka den återstående delen av konvertibellånet från 2015, vilket nu möjliggör fullt fokus på framtiden. Vi har till exempel gjort en första investering i linje med vår nya strategi att ta nordiska innovationer till Asien. Vi ser också en förmåga hos våra portföljbolag att hantera de motgångar och nyttja de möjligheter som coronapandemin innebär« – Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Kommande milstolpar

KD har förutom att utvärdera befintliga portföljinnehav, nya investeringar och strategiska planer, även ett flertal milstolpar i sina portföljbolag att se fram emot under året:
Forendo Pharma ska lämna resultat från sin fas Ib-studie i endometrios, resultaten var ursprungligen förväntade runt ingången av Q2, men är försenade p.g.a. coronapandemin.
Dilafor genomför en fas IIb-studie med tafoxiparin, resultat väntas under årets sista kvartal. Dessutom har bolaget inlett ett samarbete med University of Liverpool om att testa kandidaten i behandling mot SARS-CoV-2. Läs mer.
Aprea väntas lämna de slutgiltiga resultaten från fas Ib/IIa-studien med APR-246 i myelodysplastiskt syndrom före halvårsskiftet. Resultat från den pågående fas III-studien inom samma indikation väntas under fjärde kvartalet 2020.
OssDsign har erhållit regulatoriskt godkännande i Japan, världens näst största marknad. Nu väntar lansering under andra halvåret 2020 med en lokal marknadsföringspartner. Läs mer.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev