Home Nyheter Karolinska Development har sålt delar av innehavet i Aprea

Karolinska Development har sålt delar av innehavet i Aprea

Karolinska Development har sålt delar av innehavet i Aprea

15 april, 2020

Investmentbolaget Karolinska Development meddelade under måndagen att bolaget har sålt en del av innehavet i det noterade portföljbolaget Aprea Therapeutics. Försäljningen av aktierna inbringar 59 Mkr netto till Karolinska Development.
Det life science-specialiserade investmentbolaget Karolinska Development, med tio aktiva innehav i sin portfölj, har meddelat att man har sålt delar av sitt ägande i Bostonbaserade Aprea Therapeutics.
Vid årsskiftet ägde KD cirka två procent av Aprea, inklusive det indirekta innehavet via KCIF Co-investment Fund, ett bolag som KD samäger med Europeiska Investeringsbanken. Den aktuella transaktionen innebar en halvering av innehavet, som efter försäljningen uppgår till en procent.
Det 9,5 procentiga innehavet som ägs av KDev Investments, ett bolag som KD samäger med Rosetta Capital, har inte förändrats.

Kliniska studier med APR-246

Aprea utvecklar läkemedel som riktar sig mot tumörsuppressorproteinet p53. I ungefär hälften av alla mänskliga tumörer har p53 proteinet muterat, vilket ofta är förknippat med läkemedelsresistens och dålig överlevnadschans.
Bolagets ledande läkemedelskandidat, APR-246, har i tidigare studier visat sig kunna återuppliva muterat p53-protein, vilket leder till programmerad celldöd i många cancertumörer. Kandidaten har potential inom ett flertal cancerindikationer och genomgår för närvarande en fas III-studie för patienter med myelodysplastiskt syndrom (MDS) som väntas bli klar mot slutet av 2020. MDS är en form av blodcancer som för vissa patienter kan utvecklas till akut myeloid leukemi (AML).
Parallellt med fas III-studien genomför Aprea två fas Ib/II-studier med APR-246 och cytostatika, (azacitidin) i patienter med MDS och AML för att mäta säkerhet och effekt. Under december 2019 presenterades lovande interimsdata från studierna, de slutgiltiga resultaten väntas runt halvårsskiftet 2020.
I januari 2020 tilldelades APR-246 Breakthrough Therapy-designation-status av FDA, i kombination med azacitidin mot AML och MDS. Statusen innebär en tätare kontakt med FDA på vägen mot marknadsgodkännande. Läs BioStocks artikel om beskedet här.

Ytterligare studier planeras

Förutom de pågående studierna förbereder Aprea för att inleda ytterligare en studie i Non-Hodgkins lymfom samt en kombinationsstudie med anti-PD1-behandling i solida tumörer. I planeringen ligger även en fas I-studie med nästa generations orala återaktiverare av p53-protein.

Noterades på Nasdaq i USA 2019

Framtidsutsikterna är således ljusa för Aprea, vilket även har återspeglats i aktiemarknadens förväntningar. I oktober 2019 noterades Aprea Therapeutics på amerikanska Nasdaq, introduktionspriset sattes till 15 USD per aktie och kursen har sedan dess mer än fördubblats. Det aktuella börsvärdet för Aprea uppgår för närvarande till cirka 700 MUSD.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»Apreas framgångsrika börsintroduktion i USA i slutet av 2019 har gett oss möjlighet att realisera en del av de värden som skapats i portföljbolaget. Likviden från aktieförsäljningen stärker vår kassaposition, och det kvarvarandet värdet ger oss möjlighet att ta del av en fortsatt värdeökning i portföljbolaget« – Viktor Drvota, vd Karolinska Development.

Affären stärker likviditeten i KD

Genom att realisera hälften av de direktägda Aprea-tillgångarna, har KDs kassa stärkts med 59 Mkr. Vid årsskiftet uppgick kassan till 52 Mkr.
Den kortsiktiga likviditeten i bolaget har varit ett frågetecken för investerarna på börsen och en orsak till att KD-aktien inte har lyft i samma utsträckning som det bokförda värdet. Värderingen av KDs portföljbolag steg med 69 procent under 2019 medan marknaden fokuserade på skuldsättningen och likviditeten i bolaget. Läs mer om substansvärdesberäkningen i KD här.
För att övertyga marknaden behöver KD fortsätta att stärka kassan utan att tappa fokus på att öka värdet i sina portföljbolag. Genom att behålla en procent av Aprea-aktierna får KD möjlighet till ytterligare avkastning om Aprea avancerar som förväntat. Framtiden får utvisa när nästa exitmöjlighet uppenbarar sig.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev