Home Nyheter Enzymatica gör sitt bästa årsresultat

Enzymatica gör sitt bästa årsresultat

Enzymatica gör sitt bästa årsresultat

13 februari, 2020

Idag rapporterade Enzymatica sitt sista kvartal för 2019 och vi kan konstatera att det blev bolagets hittills bästa år, efter att omsättningen för Q4 var 17,5 procent högre än samma period föregående år och med en omsättningsökning på helårsbasis med ca 17 procent jämfört med 2018. Därtill kan vi konstatera att bolagets förskylningsspray ColdZyme nu är Sveriges tredje största varumärke inom området. BioStock kontaktade bolagets vd Fredrik Lindberg för att få hans kommentar till resultatet.
För att följa upp gårdagens nyhet om en användarundersökning – i vilken föräldrar rapporterade att förkylningssprayen ColdZyme medförde såväl kortare förkylningar som mildare symptom för barn – offentliggjorde Enzymatica idag sin finansiella rapport för Q4 2019.
Därmed kan vi summera fjolåret som blev det hittills bästa i bolagets historia med en omsättning om 61,3 Mkr, vilket är en ökning med 16,5 procent jämfört med helåret 2018 (52,6 Mkr).

»Idag räknar vi med att ca 600 000 svenskar använder ColdZyme. Det är en lojal kundbas som hela tiden växer« — Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Avtal driver tillväxt

För Q4 2019 redovisar bolaget en omsättning om 22,2 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 17,5 procent jämfört med Q4 2018 (18,9 Mkr). Under Q3 2019 ökade omsättningen med hela 47 procent jämfört med samma kvartal 2018. Då drevs tillväxten framförallt av en tilltagande försäljning i Sverige och Danmark – de två marknader där förkylningssprayen marknadsförts under längst tid.
Under årets fjärde kvartal drevs den ökade omsättningen – utöver en växande försäljning av Coldzyme i speciellt Sverige och Danmark – även av de avtal som slöts under perioden. Det gäller framförallt det avtal om en ny munspray som Enzymatica tecknade med sin tyska samarbetspartner STADA i slutet av november. Avtalet kom med en första order värd 2,3 Mkr och STADA förväntas lansera munsprayen i början av 2020. Läs mer.
Enzymatica ökade även sina bruttomarginaler till 73 procent 2019 jämfört med 70 procent för året innan.
Därutöver tecknade Enzymaticas isländska dotterbolag Zymetech sitt andra kosmetikaavtal i december månad. Motparten var Dr Bragi Company Ltd och avtalet avser tre enzymformuleringar för en hudvårdslinje, för vilken Zymetech mottog en initial order om 0,8 Mkr. Läs mer.

Tredje största varumärket

2019 markerar också när ColdZyme gick om McNeils (ett dotterbolag till Johnson & Johnson) hostdämpande medel Nipaxon och blev det tredje största förkylningsvarumärket i försäljningsvärde från apotek på den svenska marknaden, med en marknadsandel på 6,5 procent. Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen av ColdZyme till konsument med 7 procent, jämfört med marknadens tillväxt för förkylningsprodukter som uppgick till 1,5 procent.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,1 Mkr (1,8 Mkr) under kvartalet att jämföra med -37,6 Mkr (-28,8 Mkr) på helårsbasis. Bolaget likvida medel uppgick till 29,3 Mkr (70,3 Mkr) vid kvartalets slut.

Vd kommenterar 2019 års resultat

BioStock träffade en nöjd Fredrik Lindberg, vd för Enzymatica, på bolagets huvudkontor i Lund. Det är tydligt att 2019 visserligen blev en succé för bolaget, men att 2020 har öppnat ännu starkare.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica

Fredrik Lindberg, ColdZyme är nu det tredje största varumärket i Sverige inom förkylningssegmentet. Var det en utveckling du hade kunnat förutspå för några år sedan?
– Ja, ColdZyme har sedan lanseringen för sju år sedan haft en tvåsiffrig årlig tillväxt. Det är en av få förkylningsprodukter som angriper orsaken till förkylning, d.v.s. virusen, medan de flesta andra produkterna i apoteken är symptomlindrande. Idag räknar vi med att ca 600 000 svenskar använder ColdZyme. Det är en lojal kundbas som hela tiden växer.
Förra året tog ni ett beslut som på sikt kan göra bolaget mer lönsamt, nämligen att bredda användningen av er enzymteknologi för att bättre kunna utnyttja de kommersiella möjligheterna. Vad har ni för utvecklingshorisont för de nya produkterna?
– Under 2019 tog vi beslut om att bredda användningen av vår enzymteknologi för att därmed bättre kunna utnyttja de kommersiella möjligheterna. Vi har valt tre modeller för försäljning av våra produkter: Munspray som medicinteknisk produkt, munspray som kosmetisk produkt och enzymformulering som ingår i våra kunders hudvårdsprodukter. Så redan idag har vi dessa olika typer av produkter på marknaden.
ColdZyme Strawberry

I augusti 2019 lanserades ColdZyme Strawberry, alltså en ny smak av er förkylningsspray, i Sverige och Danmark. När Q3-rapporten kom hänvisade du till att sa du att det var lite tidigt att säga hur stor inverkan detta hade på omsättningen – som var 47 procent högre jämfört med Q3 2018 – men att ni haft en god orderingång från apoteken. Går det säga något mer om hur det gått för ColdZyme Strawberry i detta läge?
– Strawberry har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden med en stor efterfrågan. Det är tveklöst så att den nya smaken har bidragit till ColdZymes försäljningsökning under det fjärde kvartalet.
I Q3-rapporten framgick att styrelsen bedömde att bolaget har en trygg finansiell situation men att det kan komma att behövas ett brygglån för att jämna ut inkomstströmmarna som beror på förkylningssäsong. Är detta fortfarande aktuellt?
– I början av 2020 säkerställde vi en kortfristig kredit om 10 MSEK, vilket styrelse och ledning bedömer vara tillräckligt för att finansiera det rörelsekapitalbehov och likviditetsunderskott som beräknas uppstå under året.
Den nya munspray som ni tagit fram för STADAs räkning – som resulterade i en initial order om 2,3 Mkr – var tänkt att lanseras i början av 2020. Kan du ge några uppdateringar kring hur dessa planer fortlöper?
– STADA introducerade sin produkt StadaProtect på de större tyska apoteken för bara någon vecka sedan så det är ännu för tidigt att säga någonting alls. Inte förrän sprayen har funnits på alla apotek i Tyskland under några månader kan man uttala sig.

»Godkännandet är det första i en patentfamilj som täcker in de stora marknaderna i världen. Med det förväntade patentet ökar chanserna för att sluta nya distributionsavtal med stora life science-företag globalt och att utveckla spin off-produkter för andra applikationer« — Fredrik Lindberg om det EU-patent som avses beviljas 

Tidigare denna månad gav det Europeiska patentverket ett förhandsbesked att de avser att bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Därmed kommer skyddet för ColdZyme och andra Enzymatica-produkter baserade på samma teknologiplattform potentiellt förlängas ytterligare 15 år. Vad kan detta innebära för er när det gäller framtida produkter och avtal?
– Detta är en avsevärd förstärkning av Enzymaticas patentportfölj och utgör en milstolpe för den fortsatta kommersialiseringen av företagets nyckelprodukter. Godkännandet är det första i en patentfamilj som täcker in de stora marknaderna i världen. Med det förväntade patentet ökar chanserna för att sluta nya distributionsavtal med stora life science-företag globalt och att utveckla spin off-produkter för andra applikationer.
Avslutningsvis, i slutet av 2019 lanserades ColdZyme i Hong-Kong och Macau. Genom Watsons apotekskedja marknadsför och säljer er partner Evergreen ColdZyme i fler än 240 butiker i denna region. När förväntar ni er att detta börjar leda till intäkter?
– Lanseringen har varit mycket framgångsrik med en stor efterfrågan och har redan börjat generera intäkter för Enzymatica.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev