Home Nyheter Enzymaticas VD om det nya avtalet med STADA

Enzymaticas VD om det nya avtalet med STADA

Enzymaticas VD om det nya avtalet med STADA

29 november, 2019

Enzymatica har ingått ett avtal om marknadsföring och försäljning av en ny munspray för den tyska marknaden med sin tyska samarbetspartner STADA. Den nya produkten är baserad på samma barriärteknologi som bolagets tidigare produkter. STADA har lagt en första order värd 2,3 Mkr och förväntas lansera munsprayen i början av 2020. BioStock kontaktade Enzymaticas vd Fredrik Lindberg för en kommentar.
Lundabolaget Enzymatica utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolaget huvudprodukt är förkylningssprayen ColdZyme som lanserades på den svenska marknaden 2013.

Stor efterfrågan på behandling mot förkylning

Förkylning är den vanligast förekommande infektionssjukdomen och drabbar de flesta människor minst en gång om året. Traditionella behandlingar fokuserar på symptomlindring istället för att behandla den bakomliggande sjukdomsorsaken, det vill säga virus. Här urskiljer sig ColdZyme, som med sin barriärteknologi skapar en skyddande hinna i munhåla och svalg, vilket hindrar förkylningsvirus att fastna och sprida sig.
Enzymaticas egen försäljningsorganisation marknadsför produkten i Skandinavien, medan man använder sig av partners på övriga marknader. Idag säljs ColdZyme på ett tiotal marknader, medan lanseringsprocesser pågår på ytterligare ett par.

Samarbete med STADA sedan 2017

2017 ingick Enzymatica ett exklusivt distributionsavtal med STADA Arzneimittel AG för Tyskland, Österrike och Belgien som gav STADA exklusiva rättigheter att sälja, marknadsföra och distribuera Enzymaticas ColdZyme på dessa marknader. STADA är ett tyskt läkemedelsbolag med omsättning i miljardklassen och en stark närvaro i Europa. På den tyska marknaden – liksom i UK och Ryssland – är STADA marknadsledande inom förkylningssegmentet. Den tyska förkylningsmarknaden för receptfria produkter är den enskilt största i Europa, med ett värde på cirka 12 miljarder SEK i återförsäljarledet, motsvarande tio gånger den svenska marknaden.
Redan i juni 2017 erhöll Enzymatica en genombrottsorder från STADA på 12 Mkr för ColdZyme, och avtalet såg därmed ut att bli mycket gynnsamt. Sedan dess har man dock stött på patrull genom en dom från en regional marknadsdomstol i Tyskland som stoppade STADAs marknadsföringskampanj för produkten. Läs mer. Sista ordet är dock inte sagt, och STADA arbetar för att kunna återlansera ColdZyme i Tyskland, medan försäljningen i både Österrike och Belgien fortgår.
Trots motgångarna i Tyskland har Enzymatica haft en mycket positiv försäljningstillväxt och för bara några veckor sedan kunde man rapportera en ökning om 47 procent under Q3 2019 jämfört med samma period 2018. Det är framförallt försäljningen i Sverige och Danmark, de två länder där förkylningssprayen marknadsförts under längst tid, som drev resultatet, liksom lanseringen av ColdZyme Strawberry. Läs mer.

Ny order för ny produkt

Men nu har STADA alltså lagt en order värd 2,3 Mkr för en ny munspray som är tänkt att säljas på den tyska marknaden. Enzymatica har hittills varit förtegna om produkten, men vi vet att den är baserad på samma barriärteknologi som ColdZyme.

»Den nya munsprayen kan användas för att skydda och vårda slemhinnan i munhålan, till exempel vid torr luft/påfrestande miljö,  där slemhinnan kan påverkas, ungefär som att applicera hudkräm på torr hud påverkad av torr luft/påfrestande miljö.« – Fredrik Lindberg, vd Enzymatica 

STADA förväntas lansera munsprayen i början av 2020 och BioStock kontaktade Enzymaticas vd Fredrik Lindberg för en kommentar till beskedet.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica.
Foto: Enzymatica

Fredrik Lindberg, vad har ert samarbete med STADA hittills inneburit för Enzymatica?
– Vi har ett mycket bra samarbete med STADA som omfattar Tyskland, Belgien och Österrike. Lanseringen och försäljningen av ViruProtect blev en framgång fram till att STADA inte längre fick marknadsföra den med aktuella produktpåståenden enligt en dom i Tyskland. Detta p.g.a. att Tyskland har en strängare lagstiftning när det gäller marknadsföringen av medicintekniska produkter än övriga EU. Produkten fortsätter att säljas med framgång i Belgien och Österrike.
Vad kan du berätta om det nya avtalet och kan du precisera lite mer kring produkten och dess användningsområde?
– Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av den nya munsprayen i Tyskland. Den nya munsprayen är en kosmetisk produkt som följer de krav som finns för kosmetiska produkter i EU. Den bygger på samma ingredienser och barriärteknologi som tidigare produkter från Enzymatica, men det är inte likvärdiga finala produkter, de är designade för olika användningsområden.
– Den nya munsprayen kan användas för att skydda och vårda slemhinnan i munhålan, till exempel vid torr luft/påfrestande miljö,  där slemhinnan kan påverkas, ungefär som att applicera hudkräm på torr hud påverkad av torr luft/påfrestande miljö.
Är produkten redan färdigutvecklad och hur länge har ni arbetat med den?
– Ja, och vi har arbetat med den under hösten i år.
STADA har nu lagt en första order som uppgår till ca 2,3 Mkr. Om vi backar bandet till 2017 så erhöll ni en initial order på 12 Mkr, så den naturliga frågan är om denna första nya order förväntas följas upp av fler i närtid?
– Vi lämnar inga prognoser men vi förväntar oss att det kommer uppföljningsorder.
Vad ligger bakom beslutet att utveckla en ny munspray?
– Med det framgångsrika samarbetet mellan företagen har STADA uttryckt intresse för att sälja en ny munspray på den tyska marknaden. Det finns en efterfrågan på den här typen av egenvårds- produkter från de tyska konsumenterna.
Är tanken att lansera den nya munsprayen även på andra marknader utanför Tyskland?
– Det har vi inte tagit ställning till ännu, men det är absolut en möjlighet.

»Avtalet med den nya munsprayen passar väl in i vår expansionsstrategi. Tyskland är en av de större Health Care-marknaderna i världen och avtalet ger oss möjlighet att på nytt komma in på denna marknad.«

Er strategi för att nå fortsatt tillväxt går framförallt ut på att stärka er position med ColdZyme på befintliga marknader och expandera försäljningen till fler geografiska marknader via etablerade partners. Hur passar den nya munsprayen in i denna strategi?
– Avtalet med den nya munsprayen passar väl in i vår expansionsstrategi. Tyskland är en av de större Health Care-marknaderna i världen och avtalet ger oss möjlighet att på nytt komma in på denna marknad.
Ser du potential för er barriärteknologi i ytterligare produkter framgent?
– Även om vårt fokus är sjukdomar inom öron-näsa-hals-området så kan det långsiktigt vara intressant för oss att även titta på andra indikationer.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev