Home Nyheter Användarundersökning visar att ColdZyme fungerar för barn

Användarundersökning visar att ColdZyme fungerar för barn

Användarundersökning visar att ColdZyme fungerar för barn

12 februari, 2020

Idag kom en ny studie från Enzymatica avseende förkylningssprayen ColdZyme. Den här gången gäller det en användarundersökning bland föräldrar som bekräftar tidigare vetenskaplig effektdata, detta då föräldrarna vittnar om att produkten även fungerar för barn. I undersökningen rapporteras både kortare förkylningar och mildare symptom hos de 50 barnen som använt ColdZyme.
Lundabolaget Enzymatica utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Bolagets produkter är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer och huvudprodukten är förkylningssprayen ColdZyme.

Kortare förkylningar och mildare symptom hos barn

Idag offentliggjordes en användarundersökning med föräldrar till 50 barn i åldrarna 4 till 17 år som har använt ColdZyme. Huvuddelen av barnen använde ColdZyme när de kände de första förkylningssymptomen. Undersökningen, som genomfördes under 2019 i samarbete med undersökningsbolaget IPSOS, visar att:

  • Föräldrarna rapporterade att en majoritet av de yngre barnen (i åldrarna 4 till 12 år) hade ett minskat antal förkylningsdagar och mildare symptom vid användning av ColdZyme
  • Omkring en tredjedel av föräldrarna menade att ColdZyme hade skyddat deras barn från att ha blivit förkylda
  • De flesta föräldrarna tyckte att användarinstruktionerna för ColdZyme var lätta att läsa och förstå
  • De flesta föräldrarna skulle rekommendera andra föräldrar att använda ColdZyme till sina barn

– Undersökningen visar att de deltagande föräldrarna är nöjda med ColdZymes effekt och att det är en väl tolererad produkt – något som följer resultaten från andra liknande observationsstudier, sa Fredrik Lindberg, vd för Enzymatica, i ett pressmeddelande.

Enkätsvar på frågan: Tror du att användning av ColdZyme har inneburit att ditt barn har upplevt mildare symtom jämfört med förkylningar när ColdZyme inte har använts?

Fortlöpande datainsamling

Trots att ColdZyme är en redan marknadsförd förkylningsspray så genomför Enzymatica kontinuerligt uppföljande studier för att samla på sig ytterligare data om produkten. Detta syftar dels till att stärka bolagets case i pågående och kommande förhandlingar med distributörer, och dels till att utgöra marknadsföringsunderlag.
För ett drygt år sedan kunde man t.ex. visa att ColdZyme både minskar förkylningssymtomen och förbättrar livskvaliteten vid naturligt förekommande förkylningar genom en prospektiv, randomiserad, parallellgrupp-studie vari ColdZyme jämfördes med alternativet ”ingen behandling”. Studien, som inkluderade 267 individer, visade även att ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning.
Studies följdes av en placebokontrollerad variant som dock inte lyckades fastställa ColdZymes effekt på livskvalitet vid förkylning. Bolaget inväntar fortfarande fullständig analys av studiedata, vilket man väntas kunna publicera under första halvåret 2020. Man har dock kunnat konstatera att resultaten inte påverkat relationerna med samarbetspartners och motparter i pågående partnerdiskussioner, vilket inte minst visades av lanseringen i Hongkong & Macau januari liksom när bolaget säkrade ett nytt distributionsavtal för den kinesiska marknaden värt 92 Mkr under samma månad.

Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica

Starka externa relationer
Enzymaticas styrelseordförande Bengt Baron har tidigare berättat för BioStock om bakgrunden till att partnerrelationerna är fortsatt starka:
– Det beror dels på det faktum att ingenting är annorlunda nu jämfört med innan den placebokontrollerade studien avrapporterades. Sedan arbetar vi med så pass rutinerade partners att de har full insikt i att man i den här typen av studier inte alltid når det förväntade resultatet.
Baron passade även på att understryka att de går vidare i de dialoger man haft sedan tidigare och att förutsättningarna för dessa inte har påverkats nämnvärt.
Läs även:

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev