Home Nyheter Alligator Bioscience tecknar teknologiavtal

Alligator Bioscience tecknar teknologiavtal

Alligator Bioscience tecknar teknologiavtal

23 augusti, 2019

Alligator Bioscience har tecknat ett licensavtal med kinesiska Biotheus som innebär att motparten erhåller kinesiska rättigheter till en antikropp från antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD, med avsikt att skapa upp till tre nya bispecifika molekyler. Avtalet innehåller även en option att utvidga licensen till att omfatta globala rättigheter.
Kinesiska Biotheus projektportfölj har fokus på immunonkologi och metaboliska sjukdomar, med målet att utveckla läkemedelskandidater fram till marknadsgodkännande. Som en förutsättning för att nå dithän söker bolaget aktivt efter samarbetspartners för klinisk utveckling och kommersialisering.

»Den antikropp Biotheus får licens till finns redan framtagen, men är inte en antikropp som vi har haft för avsikt att utveckla själva, vilket gör detta samarbete till en verklig win-win« — Per Norlén, vd Alligator Bioscience

Avtal värt motsvarande upp till 1,37 miljarder kronor

Igår stod det klart att Biotheus har funnit en sådan partner i svenska Alligator Bioscience och tecknat ett licensavtal med ett totalvärde om upp till 142 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,37 miljarder SEK.
Licensavtalet innefattar en initial betalning om 1 miljon dollar, varav hälften erhålls vid undertecknande och ytterligare 0,5 miljon dollar efter sex månaders vetenskaplig och teknisk utvärdering. Den blygsamma s.k. upfront-betalningen kan förklara att handeln i Alligators aktie under gårdagen visserligen var omfattande, men inte gav någon nämnvärd skjuts uppåt vid avtalets tillkännagivande.
Den initiala betalningen och ytterligare delmålsbetalningar kopplade till olika milstolpar i utvecklingen omfattar totalt upp till cirka 52 miljoner dollar. Utnyttjas den globala licensoptionen är Alligator berättigat till ytterligare upp till 90 miljoner dollar, samt royalty-ersättningar på framtida försäljning och delar av eventuella sublicensieringsintäkter.

»Avtalet med Biotheus validerar vårt antikroppsbibliotek liksom vår spetskompetens i att generera högkvalitativa antikroppar i TNFR-familjen, och kan ses som ett första steg i vår ambition att etablera en närvaro på den snabbt växande life science-marknaden i Kina« — Per Norlén

Tumor Necrosis Factor Receptor-superfamiljen (TNFR-SF) är ett samlingsnamn för ett antal målmolekyler med liknande funktioner. Flera av Alligators utvecklingsprogram interagerar med medlemmar av TNFR-superfamiljen.
BioStock kontaktade Alligators vd Per Norlén för att få höra mer om avtalet.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience

Per Norlén, avtalet med Biotheus får ses som ännu en validering av värdet i ert egenutvecklade antikroppsbibliotek Alligator-GOLD. Nu avser er kinesiska motpart att skapa upp till tre nya bispecifika molekyler. Kan du berätta mer om dessa planer?
– Biotheus är i första hand intresserade av att utveckla bispecifika molekyler inom immunonkologi. Alligators kunnande i att ta fram immunstimulerande antikroppar med ALLIGATOR-GOLD har varit avgörande för att avtalet skulle komma till stånd. Den antikropp Biotheus får licens till finns redan framtagen, men är inte en antikropp som vi har haft för avsikt att utveckla själva, vilket gör detta samarbete till en verklig win-win.
Avtalet har en lägre up-front-betalning, vid uppnådda milstolpar väntar å andra sidan potentiella miljardintäkter. Hur resonerade ni när ni gick in i dessa förhandlingar och kom fram till föreliggande avtal?
– Eftersom detta är ett teknologiavtal ligger det i sakens natur att risken är högre initialt och därav att de finansiellt tunga delmålsbetalningarna ligger längre bort i tid. Det är ett väldigt omfattande och fördelaktigt teknologiavtal men kan naturligtvis inte jämföras med att utlicensiera en färdig läkemedelskandidat där avgörande risker undanröjts och stora investeringar satsas i utvecklingen. Här får istället licenstagaren stå för dessa risker och investeringar själv. Teknologiavtal kan dock med tiden ge likartad uppsida, även om de stora pengarna kommer senare. Valideringen av kvaliteten på vårt antikroppsbibliotek ser vi också som en viktig del i detta avtal.
Hur ser tidsramarna ut för när de första potentiella milstolpesbetalningarna kan börja trilla in?
– Detta är ett tidigt projekt, i discovery-fas, och vi räknar vi med sedvanliga utvecklingstider. Detta innebär att vi inte väntar oss att delmålsbetalningar börjar trilla in förrän på på två-tre års sikt.

»Det finns ett antal företag vi har i åtanke och som vi diskuterar med. Mer kan jag tyvärr inte dela med mig av just nu utan får lov att återkomma lite längre fram i processen« — Per Norlén om potentiella partners

Är affären med Biotheus den revansch ni önskat er efter att ni återfick de globala rättigheterna från Janssen Biotech, och efter vilket halva bolagets börsvärde har utraderats?
– Detta är en annan typ av avtal, ett tidigt teknologi-avtal, medan avtalet med Janssen omfattar en läkemedelskandidat i klinisk utveckling. Marknaden har reagerat starkt på att avtalet sägs upp, och vi är själva överraskade och besvikna. Samtidigt innebär detta att vi kan tillföra projektet ny energi och framåtanda. Vi ser nu fram emot att själva driva projektet vidare in i fas 2 och visa klinisk effekt. Det blir den revansch vi ser fram emot.
När vi talades vid senast, efter Janssen-nyheten, så framgick att ni har en fortsatt stark tilltro till substansen och ser stora möjligheter att kombinera ADC-1013 med andra immunterapier, t.ex. cancervaccin eller checkpoint-hämmare. Hur många potentiella partners har ni identifierat som passar in på denna profil?
– Det finns ett antal företag vi har i åtanke och som vi diskuterar med. Mer kan jag tyvärr inte dela med mig av just nu utan får lov att återkomma lite längre fram i processen.

»Janssen har även lagt ner mycket resurser på produktionen av kliniskt material. Vi ser det lite som att komma till dukat bord inför starten av en fas II-studie. Vi har inga siffror på vad utvecklingen kostat Janssen, men de har fullt ut bekostat allt och Alligator har sedan avtalet tecknades erhållit över 400 miljoner kronor« — Per Norlén

Hur långt har projektet förädlats i Janssens regi och kan du sätta ett ungefärligt monetärt värde på de resurser man har satsat i kandidaten?
– När vi sålde rättigheterna för ADC-1013 till Janssen var det baserat enbart på prekliniska data. I dag finns ett omfattande datapaket med kliniska data från två studier i patienter där vi kunnat utläsa konkurrenskraftiga säkerhetsdata och tidiga signaler på klinisk effekt. Janssen har även lagt ner mycket resurser på produktionen av kliniskt material. Vi ser det lite som att komma till dukat bord inför starten av en fas II-studie. Vi har inga siffror på vad utvecklingen kostat Janssen, men de har fullt ut bekostat allt och Alligator har sedan avtalet tecknades erhållit över 400 miljoner kronor.
Hur ser kassan ut för att driva ADC-1013 vidare mot fas II i egen regi, parallellt med övriga projekt, och när hoppas ni kunna presentera en ny partner för ADC-1013?
– Vi har med nuvarande pipeline finansiella medel som tar oss till början av 2021. Vi bedömer att vi kan driva ADC-1013 vidare i egen regi utan att påverka den tid kassan täcker med mer än några månader. Målsättningen är att maximera värdet på ett framtida licensavtal. Vi genomför för närvarande en genomlysning av både ADC-1013 och hela den övriga projektportföljen för att optimera resursfördelning. När detta är klart kommer vi dela med oss av mer detaljerade planer för framtiden.
Givet de hittills positiva kliniska data som samarbetet med Janssen har genererat, är det ett mer attraktivt alternativ för er att driva projektet vidare utan partner genom hela fas II och istället signa en partner för fas III, då till ett förmodat betydligt högre avtalsvärde?
– Det kan det vara, men det beror lite på vilken kombination vi väljer för ADC-1013 och hur vi väljer att den kliniska utvecklingsplanen kommer att se ut.Det hänger förstås också ihop med hur den övriga projektportföljen utvecklas och vilka andra avtal som kan tecknas. Vår utgångspunkt i dagsläget är att inleda en fas 2-studie med ADC-1013 samtidigt som vi parallellt satsar på att få ett nytt utlicensieringsavtal på plats.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev