Home Nyheter Stark start på 2019 för Iconovo

Stark start på 2019 för Iconovo

Stark start på 2019 för Iconovo

11 juli, 2019

Lundabolaget Iconovo arbetar med att utveckla inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning för att sedan utlicensiera inhalationsprodukterna till läkemedelsbolag. I nuläget har bolaget fyra färdigutvecklade inhalatorer – ICOcap, ICOres, ICOone och ICOpre. Hittills har 2019 varit ett år av goda nyheter för bolaget och BioStock har talat med vd Orest Lastow om hur han ser på 2019 såhär långt och vad som väntar under årets andra halva.
Förutom färdiga inhalationsplattformar kan Iconovo erbjuda utveckling av pulverberedning inklusive alla tillhörande analyser, tester och dokumentation som behövs för att registrera en läkemedelsprodukt. Med hjälp av Iconovos teknikplattform kan vägen till marknaden förkortas med upp till fyra år, en avsevärd tidsperiod med tanke på att det vanligtvis tar runt 5–6 år att utveckla en inhalationsprodukt.

Samarbeten och avtal

När det gäller indikationer satsar Iconovo i första hand mot astma och KOL, ett område där marknadsvärdet uppgår till cirka 3 miljarder USD årligen. Ett annat område av intresse för bolaget är vaccin där man förra året etablerade ett samarbete med McMaster University för att utveckla ett inhalerbart tuberkulos-vaccin.
Förra året ingick Iconovo även ett samarbets- och licensavtal med italienska Stevanato Group där motparten har köpt en licens att få tillverka kapselinhalatorn ICOcap och sälja den som en standardprodukt till de kunder som väljer att inte själva tillverka inhalatorn.
Iconovo har även ett avtal med indiska Intas Pharmaceuticals och 2016 slöt man ett avtal med amerikanska Amneal Pharmaceuticals.

Framgångar inom patent och pilotstudie

En av innevarande års hittills största händelser för Iconovo gäller just avtalet med Amneal Pharmaceuticals. I mars i år stod det klart att India Pvt Ltd – ett helägt dotterbolag till japanska CBC Co Ltd – tar över Anneals alla förpliktelser och ansvaret för utvecklingen av den generiska symbicort-produkten som grundavtalet avser. Avtalet med CBC medför också att motparten har tagit över avtalsgällande milstolpsbetalningar och framtida royalties, samt att betalningsmodellen förändras, vilket medförde en engångsutbetalning om 5 Mkr till Iconovo. Detta bidrog till ett starkt resultat för Q1 2019 samt att bolaget ser ut att få en bättre balans mellan projektets kostnader och intäkter.
Året har även varit framgångsrikt när det gäller patent. I mars kunde Iconovo meddela att man erhållit ett s.k. Intention to Grant från det europeiska patentetverket, EPO. Patentet avser ICOcap och är bolagets första patent på europeisk nivå.
Så sent som igår kunde bolaget meddela ytterligare en god nyhet – den pilotstudie som Iconovo genomfört tillsammans med Amneal och India Pvt Ltd gällande ICOres har gett lovande resultat. Studien, en s.k. klinisk farmakokinetik studie, jämförde Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol med originalet Symbicort Turbuhaler (AstraZeneca). Resultaten visade att ICOres fungerade som kliniskt förväntade och gav viktigt information inför det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska justeras för att fullt matcha orginalet.

Förstärkt team genom lyckade rekryteringar

Slutligen är det värt att notera att Iconovo under året har förstärkt sitt team genom ett par lyckade rekryteringar. Anna Gallon har tillträtt som ny CFO. Gallon har över 20 års erfarenhet inom ekonomiområdet och har bl.a. varit CFO på Hövding. Roger Lassing rekryterades till rollen som Vice President Business Development, han kom närmast från Leo Pharma där han arbetade inom samma område. Lassing har även erfarenhet från Takeda Pharmaceutical och AstraZeneca. Slutligen har man förstärkt kapaciteten på formuleringssidan genom Magnus Olsson, apotekare och en av Sveriges mest erfarna utvecklare av torra inhalationsformuleringar med över 30 års erfarenhet av torrpulverinhalation från AstraZeneca.
Orest Lastow, vd på Iconovo, vad skulle du säga är den viktigaste händelsen för Iconovo såhär långt under 2019?

Orest Lastow, vd Iconovo

– Vi har nu kommersialiserat alla våra tre inhalatorer. Vi har projekt med betalande kunder för ICOres, ICOcap och ICOone. Det är mycket glädjande att det strategiska beslut vi tog för nästan fem år sedan nu har visat sig vara det riktiga. Vi har investerat mycket resurser och pengar i utvecklingen av dessa inhalatorer och de har nu alla börjat generera intäkter.
Vad betyder detta för bolagets framtida utveckling?
– Det betyder att vi nu har bevisat för marknaden att våra inhalatorer inte bara fungerar väl tekniskt, utan även är attraktiva kommersiellt. Gentemot våra kunder är det en enorm styrka att kunna visa att många andra bolag har valt våra inhalatorer och investerat i att samarbeta med Iconovo.
Vilka är de största utmaningarna som Iconovo står inför?
– Vi får ständigt förfrågningar av kunder om att erbjuda inhalatorer och tjänster som vi för tillfället saknar. Många frågar efter hjälp med att genomföra kliniska studier medan andra skulle vilja att vi tog utvecklingen längre och själva genomförde de kliniska studierna. Flera kunder frågar efter en förfylld inhalator som är ekvivalent med GSKs Ellipta. På senare tid har nya kunder tillkommit som utvecklar produkter som är lämpliga för ICOone. De efterfrågar hjälp med avancerad formuleringsutveckling som till exempel spraytorkat pulver.

» Vi bedriver en mycket intensiv verksamhet inom affärsutveckling. Vi har pågående samtal och förhandlingar med flera potentiella kunder. Under andra halvan av 2019 hoppas jag att vi kommer att kunna meddela flera nya kundavtal och samarbetsprojekt.« – Orest Lastow, vd Iconovo

Hur ska ni bemöta dessa utmaningar?
– Vi håller nu på med en grundlig strategisk analys och kommer under hösten ta beslut på nya investeringar som kommer stärka vårt erbjudande. Vi är välfinansierade och kan investera i nya produkter eller nya erbjudanden.
Det som gör er unika på marknaden för inhalationsprodukter är att ni kan erbjuda generikabolagen inhalatorer som kan administrera trippelkombinationer av molekyler. Vilken betydelse tror du att det kommer få för er i form av avtal och intäktsströmmar att ni kan erbjuda detta till alla som behöver denna funktionalitet, men som inte har kompetens att utveckla den själva?
– Det är mycket tidigt att säga i dagsläget. Det är först nu som de nya trippelprodukterna kommer ut på marknaden. AstraZeneca fick sin trippel godkänd i Japan bara för någon vecka sedan. Det är nu generikabolagen kan göra en analys av patentläget och vad som gäller avseende “data exclusivity” i de olika länderna. Vi har redan en del som har visat intresse men utvecklingen av en trippelprodukt är en längre resa än de produkter som vi utvecklar nu. Detta kommer att betyda att vi kommer att få mer intäkter från technology access fee samt milestone payments samt att royaltybetalningarna kommer lite senare.
Om du ser framåt mot resten av 2019, vilka milstolpar räknar du med att nå innan året är slut?
– Vi bedriver en mycket intensiv verksamhet inom affärsutveckling. Vi har pågående samtal och förhandlingar med flera potentiella kunder. Under andra halvan av 2019 hoppas jag att vi kommer att kunna meddela flera nya kundavtal och samarbetsprojekt.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev