Home Nyheter Saniona nära mållinjen i PWS

Saniona nära mållinjen i PWS

Saniona nära mållinjen i PWS

14 maj, 2019

Saniona genomför just nu en sista förlängning av en fas IIa-studie med justerad dosering mot patienter med Prader-Willis Syndrom (PWS), den vanligaste genetiska orsaken till livshotande övervikt. Studien väntas avslutas i juli månad. För att ytterligare stärka utvecklingen av läkemedelskandidaten Tesomet inom PWS och för att kunna förvalta lovande data på bästa sätt har Saniona även inrättat ett vetenskapligt råd. För BioStock berättar vd Jørgen Drejer mer om både rådet och studien.
Saniona har fem program i klinisk utveckling och strategin är att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom (PWS) och hypotalamisk fetma, och ta dessa till marknad på egen hand.

Prader-Willis Syndrom

PWS som är den vanligaste genetiska orsaken till livshotande övervikt, orsakas av en radering eller förlust av funktioner av ett kluster av gener på kromosom 15, vilket leder till dysfunktionell signalering i hjärnans aptit/mättnadscentrum (hypotalamus). Patienterna kännetecknas av låg muskelmassa och tidigt debuterande barnfetma, omättlig hunger, extrem fetma och utvecklingsstörning. De lider vanligen av en konstant och extrem aptit oavsett hur mycket de äter.
Som en konsekvens därav dör många av patienterna i unga år. De vanligaste orsakerna till den höga dödligheten är respiratoriska sjukdomar, hjärtsjukdomar, infektioner, kvävning, bristning i magsäcken och lungemboli. Men om fetma kan undvikas och komplikationerna hanteras väl, är livslängden för personer med PWS (nära) normal och de flesta individer kan leva ett hälsosamt liv.
Med läkemedelskandidaten Tesomet har Saniona kunnat visa en minskad hungerkänsla och viktminskning hos patienter med PWS. Nu står man inför den sista kliniska utvecklingsfasen med avslut redan i juli och det övergripande målet att sätta världens första effektiva behandling på marknaden.

»Att vi har lyckats hitta rätt dos är en mycket viktig del av vårt regulatoriska och kliniska arbete mot de slutliga utvecklingsstegen och godkännande av läkemedlet inom PWS« – Jørgen Drejer, vd Saniona

Förlängning av pågående studie

Den 19 februari lämnade Saniona en uppdatering av den doseskalerande fas IIa-studien av Tesomet hos ungdomar med PWS. Behandlingen tolererades väl i denna yngre patientgrupp, och åtta av de nio patienterna hade då genomgått 7 veckor av den öppna fortsättningsstudien med dosen 0,125 mg per dag. Saniona hade då fått godkännande för att öka dosen till 0,25 mg.
Den första delen av fas IIa-studien visade att Tesomet är effektivt hos vuxna patienter i en dos om 0,5 mg per dag. Baserat på den starka effekten både på hyperfagi (hungerkänsla) och vikt som visades i den första delen av studien hos vuxna PWS-patienter, och på den framgångsrika fas III-studien av tesofensine (den aktiva substansen i Tesomet) hos vuxna överviktiga personer, menade bolaget att en högre dos av Tesomet också har god potential att utvecklas till en effektiv behandling av hyperfagi där vikten minskas signifikant.
Saniona ansökte därför om tillstånd att fortsätta fas II-studien i PWS-patienter med en högre dos om 0,25 mg i en tre månaders öppen förlängning av studien. Denna sista förlängning av studien, som nu alltså godkänts, kommer att vara genomförd i juli 2019.
Målet är att uppnå en liknande plasmanivå av tesofensine hos PWS-patienter som erhållits i tidigare fas II- och fas III-studier hos överviktiga patienter där tesofensine har visat sig tolereras väl och vara mycket effektivt för att kontrollera aptit och minska vikt.

»Två av medlemmarna i det vetenskapliga rådet är mödrar till barn med PWS och har varit aktiva inom PWS-forskningen, klinik- och patientorganisationer under en livstid. Det kan inte nog betonas hur viktiga dessa individers insikter är för vår förståelse av de utmaningar och möjligheter vi står inför när vi ska ta Tesomet vidare inom denna allvarliga och komplexa genetiska sjukdom.” « – Jørgen Drejer

Meriterade forskare ansluter

Utöver den förlängda studien har Saniona nu inrättat ett vetenskapligt råd som nyligen höll sitt första möte i Köpenhamn. Rådet omfattar flera ansedda och inflytelserika experter från USA och Europa med ingående erfarenhet PWS. De som ingår i rådet är:
Tony Holland, MD, CBE – Professor emeritus i psykiatri vid University of Cambridge och President av International Prader-Willi Syndrome Organisation.
Theresa Strong, PhD – Chef för forskningsprogrammen Foundation for Prader-Willi Research.

»Vi hade mycket produktiva möten och ser fram emot en fortsatt konstruktiv kontakt med denna erfarna grupp vars primära uppgift är att granska våra kliniska planer och ge råd vid förberedelserna för fas IIb och fas III-möten med FDA och EMA senare i år efter det att den pågående fas IIa-studien avslutats« – Jørgen Drejer

Janice Forster, MD – Barn- och ungdomspsykiatriker i Pittsburgh, USA, specialiserad på Developmental Neuropsychiatry och PWS.
Susanne Blichfeldt, MD – Konsult (pediatrik) i Köpenhamn och vice ordförande av Clinical & Medical Advisory Board vid International Prader-Willi Organization.

Vd Jørgen Drejer kommenterar

BioStock kontaktade Sanionas vd, Jørgen Drejer, för att få hans kommentar till den uppdaterade studien och det nyinrättade vetenskapliga rådet.

Jørgen Drejer, vd Saniona

På vilket sätt hoppas du att ert nyinrättade vetenskapliga råd kommer att bidra till studiedesignen av de slutliga kliniska studierna, i fas IIb och fas III, som förväntas äga rum under de kommande två åren?
– Det är oerhört viktigt att vi får bästa möjliga råd från experter på området när vi nu utformar de pivotala studierna och regulatoriska strategierna för Tesomet i Prader-Willis Syndrom. Två av medlemmarna i det vetenskapliga rådet är mödrar till barn med PWS och har varit aktiva inom PWS-forskningen, klinik- och patientorganisationer under en livstid. Det kan inte nog betonas hur viktiga dessa individers insikter är för vår förståelse av de utmaningar och möjligheter vi står inför när vi ska ta Tesomet vidare inom denna allvarliga och komplexa genetiska sjukdom.
Hur passar rådet in i er strategi att avancera mot marknaden?
– En solid förståelse för PWS-patienterna och deras sjukdom är avgörande både för att utforma det slutliga kliniska programmet och för att uppnå ett konstruktivt samarbete med vårdgivarna och patientorganisationerna. I en allvarlig och sällsynt sjukdom som PWS är en nära interaktion och stöd från vårdgivare obligatorisk för att på ett framgångsrikt sätt tillgängliggöra produkten för patienterna.
Kan du utveckla vad det innebär att ni förlängt studien och undersöker en justerad dos i dess sista skede?
– Sedan vi studerade de allra första PWS-patienterna har vi vetat att det kommer krävas en annan dos i denna patientgrupp eftersom de har en annan kroppssammansättning med en mycket långsammare omsättning av läkemedlet i kroppen. Vi har därför betraktat den sista delen av studien som en “dosintervallstudie” och har nu kunnat utforska tre doser: 0,125, 0,25 och 0,5 mg. Även om antalet patienter i dessa små undersökande studier är begränsat så vet vi redan att rätt dos är mellan 0,125 och 0,5mg, och all hittillsvarande data stödjer 0,25 mg som startdos.
– Att vi har lyckats hitta rätt dos är en mycket viktig del av vårt regulatoriska och kliniska arbete mot de slutliga utvecklingsstegen och godkännande av läkemedlet inom PWS.
När förväntar du dig att Tesomet kommer finnas tillgänglig som behandling av PWS?
– Vi planerar för godkännande av Tesomet i PWS och/eller hypotalamisk fetma år 2022.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev