Home Nyheter PHI säkrar ytterligare storbolagssamarbete

PHI säkrar ytterligare storbolagssamarbete

PHI säkrar ytterligare storbolagssamarbete

21 maj, 2019

Phase Holographic Imaging har efter en längre tids samtal slutit avtal med en ej namngiven större börsnoterad inter­nationell leverantör av laboratorieutrustning och cellanalysinstrumentering. Tillsammans skall parterna skala upp insatserna att förverkliga potentialen i PHI:s HoloMonitor-teknik. Avtalet är bara ett i raden av flera liknande avtal för PHI det senaste året.
Phase Holographic Imagings (PHI) time-lapse cytometer, HoloMonitior M4, tillhör de fåtal instrument på marknaden som är anpassade för kontinuerlig drift i en cellinkubator.
HoloMonitor M4 är utvecklat för att förbättra gängse metoder och få fram bättre resultat vid cellanalys. Tekniken som HoloMonitor bygger på gör det möjligt för cellerna att befinna sig i en celloptimal miljö samtidigt som de analyseras, utan att påverkas av toxisk inmärkning.

Ett nytt avtal på plats

Avtalet som offentliggjordes idag med en ej namngiven större internationell instrumentleverantör, följer på en rad andra viktiga samarbeten som kungjorts på senare tid. Avtalet, som spikats efter en vad PHI kallar en ”framgångsrik utvärdering”, har utmynnat i ett veten­skapligt samarbete som nu sätter spaden i jorden för framtida gemensamma affärer.
Bolagen har enligt ett pressmeddelande ett gemensamt intresse av att förverkliga HoloMonitor-teknikens fulla marknads­poten­tial inom cellanalys genom att tillföra “betydande resurser”, i synnerhet inom försäljning och marknadsföring. Vidare konstaterar PHI att dess visionära teknikkunnande utomordentligt väl kompletterar instrument­leve­ran­törens välutvecklade marknads­föring.

Avtalet följer på en rad andra liknande

I februari i år slöt PHI ett teknikutvärderingsavtal med en större aktör inom life science tools-segmentet. Samarbetet syftar till att utvärdera HoloMonitor-tekniken för cellbiologiska tillämpningar med tyngdpunkt på det nobelprisuppmärksammade området immunonkologi.
Detta avtal ingicks, i likhet med dagens kommunicerade avtal, med en ej namngiven samarbetspartner. PHI lät det dock bli känt att det rör sig om ett större bolag med mångmiljardomsättning, tillika en ledande leverantör inom sitt område; instrument, reagenser, förbrukningsartiklar och andra laboratorierelaterade produkter till läkemedelsbolag, universitet och sjukhus.

Marknadsexpansion i Europa

I april i år lyckades PHI därutöver teckna avtal med inte mindre än tre nya distributörer, System-c bioprocessAurogene och Labsoft, som representanter för PHI i Frankrike, Italien respektive Polen. De nya distributörerna ansvarar nu för försäljning, service och kundrelationer avseende PHI:s samtliga produkter inom respektive marknader.
Läs mer om PHI:s marknads­expansion i BioStocks intervju från 1 april med bolagets nya säljchef Mikael Wanland här.

Fördjupat samarbete med BioSpeherix

PHI och amerikanska BioSpherix Medical tecknade i juni 2018 ett samarbetsavtal i syfte att gemensamt marknadsföra bolagens produkter. BioSpherix utvecklar och marknadsför avancerade hermetiskt förslutna cellinkubatorer för en kontrollerad och optimal cellodlingsmiljö.
Tillsammans med PHI:s time-lapse cytometer HoloMonitior M4, gör bolagens produkter det möjligt för forskare att både odla och analysera levande celler i en för cellerna optimal miljö. I februari ledde det lyckade samarbetet till att parterna valde att utvidga marknadssamarbetet, i form av bland annat gemensamma marknadsaktiviteter bl.a. vid mässor.

Cancersamarbete i Australien

För nästan exakt ett år sedan ingick PHI därtill ett avtal med forskningsinstitutet QIMR Berghofer Medical Research Institute i Australien för att studera hur syrebrist påverkar cellrörelse och tumörers benägenhet att bilda metastaser. Samarbetet är ytterligare ett i raden av kvalitetsstämplar för bolagets produkter som har förändrat hur forskare nu kan studera cancerceller, utan äldre konkurrerande teknikers tillkortakommanden.
Utvärderingen fokuserar på hur cancerceller reagerar på låga syrenivåer. Några av de mest sålda cancerläkemedlen hämmar tumörtillväxt genom att minska cancercellernas tillgång på syre. Ny forskning indikerar att sänkta syrenivåer av ännu okänd anledning kan främja resistens och bildandet av metastaser. Eftersom HoloMonitor i motsats till gängse metoder inte kräver att cellerna synliggörs genom infärgning har HoloMonitor sålunda ett brett användningsområde, vilket bl.a. omfattar svår­infärgade celler så som cancerstamceller och celler från patienttumörer.
För att sammanfatta läget så har PHI medvind i sina partnerförhandlingar och BioStock ser framemot att följa hur bolaget lyckas kapitalisera på dessa framgent.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev