Home Nyheter PHI ingår immunonkologisamarbete med större aktör

PHI ingår immunonkologisamarbete med större aktör

PHI ingår immunonkologisamarbete med större aktör

18 februari, 2019

Under morgonen meddelade Phase Holographic Imaging att man tecknat ett teknikutvärderingsavtal med en ej namngiven större aktör inom life science tools-segmentet. Samarbetet syftar till att utvärdera PHI:s HoloMonitor-teknik för cellbiologiska tillämpningar med tyngdpunkt på det nobelprisuppmärksammade området immunonkologi.
Utvärderingen av det nu ingångna samarbetet förväntas ta minst sex månader i anspråk och utgöra grunden till en framtida relation mellan bolagen, skriver Phase Holographic Imaging (PHI) i ett pressmeddelande. Till teknikutvärderingen, där PHI:s teknik ska utvärderas för cellbiologiska tillämpningar inom immunonkologi (I/O), kommer PHI att tillhandahålla instrumentering och teknisk support.
PHI nämner inte samarbetspartnern vid namn, men karakteriserar det som ett större bolag med mångmiljardomsättning och som en ledande leverantör inom life science tools-segmentet, det vill säga det marknadssegment inom life science som tillhandahåller instrument, reagenser, förbrukningsartiklar och andra laboratorierelaterade produkter till läkemedelsbolag, universitet och sjukhus.

PHI:s HoloMonitor har bred tillämpningspotential

I centrum för samarbetet står PHI:s time-lapse cytometer HoloMonitor som, i motsats till konventionell teknik, möjliggör ett icke-invasivt karakteriserande av levande mikrotumörers inre 3-dimensionella struktur. Tekniken är bland annat skräddarsydd för att icke-destruktivt övervaka tillväxt och utveckling av laboratorieodlade mikrotumörer. Utöver cancerforskning används bolagets produkter inom inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.
HoloMonitor kan exempelvis användas för att studera celltillväxt, cellrörelser, cellcykler och läkemedelsrespons när den placeras i en cellinkubator. Med denna teknik kan kvantitativ och visuella data presenteras över tid. I kombination med kompletterande videoklipp som visualiserar hur cancercellerna krymper, växer eller dör efter att ha behandlats med ett cancerläkemedel, gör HoloMonitor till ett uppskattat verktyg hos en växande skara kunder och samarbetspartners.

Samarbeten och vetenskapliga publikationer – bra värdemätare

Oberoende vetenskapliga publikationer som visar att PHI:s produkter fungerar, i kombination med nya kommunicerade samarbeten, är tecken på bolagets allt bättre fäste i branschen. Ett sådant kvitto är PHI:s samarbetsavtal med amerikanska BioSpherix Medical som tecknades i juni 2018. Avtalet syftar till att gemensamt marknadsföra bolagens produkter. Så sent som i förra veckan kunde PHI meddela att samarbetet utvidgats.

HoloMonitor M4
HoloMonitor M4.

Vid det kommande årsmötet för Society of Toxicology i mars kommer gemensamma forskningsresultat från samarbetet att presenteras för en större publik för första gången.

Upprepade kvitton på teknikens växande genomslag

Några andra exempel på lyckade samarbeten för PHI är att forskare vid Holographic Imaging Cytometry Center of Excellence vid University of California, San Francisco, använder HoloMonitor M4 i sina studier av hur normala hudceller omvandlas till aggressiv hudcancer.
I bolagets geografiska närområde kan även nämnas dess samarbete med Lunds Universitet som avser utveckling av nya 3D-cellodlingsmetoder för immunterapiforskning baserat på PHI:s befintliga HoloMonitor-teknik. Läs mer här.
Man har också ett samarbete med australiska QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane. Avtalet avser att utvärdera användningen av time-lapse cytometri för att bestämma hur syrebrist påverkar cellrörelse och tumörers benägenhet att bilda metastaser.

Entré på glödhett område

Att PHI nu ger sig in på I/O-området, en terapigren inom cancerbehandling som syftar till att stimulera patientens immunsystem till att angripa cancern, är högintressant då I/O har utvecklats till ett av de viktigaste områdena inom dagens cancerforskning. Ingen har väl missat att I/O tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018. Läs mer om både priset och immunonkologi här.
I takt med de kliniska framgångarna har I/O snabbt fått allt större uppmärksamhet och fältet förväntas fortsätta växa markant. Exempelvis har GlobalData estimerat att I/O-marknaden kommer vara värd omkring 19 miljarder USD redan i år på de sju huvudmarknaderna USA, Japan och EU5 (Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, UK). Enligt rapporten tros siffran växa till hela 34 miljarder USD år 2024.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev