Home OM BIOSTOCK INTEGRITETSPOLICY BIOSTOCK

INTEGRITETSPOLICY BIOSTOCK

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur BioStock AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, e-post: gdpr [snabel-a] biostock.se, (”BioStock”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi:
För våra nyhetsutskick samlar vi in e-postadresser. För registrering till våra event, investerarträffar och andra möten samlar vi in namn, e-postadress och telefonnummer. För registrering av användarkonto till BioStocks mobil-app samt BioStock Börsbevakning samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer samt generell information om aktiehandelsvanor. I våra läsar-enkäter samlar vi in generell information om läsarvanor, intressen och aktiehandelsvanor. Enkätsvaren används endast anonymiserade och för statistiska syften. I våra besökar-enkäter efter genomförda event samlar vi in feedback rörande kundnöjdhet och besökarupplevelsen.

Varför behöver vi dina uppgifter
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra nyhetsutskick samt inbjudningar till våra event, investerarträffar och andra möten. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster BioStocks mobil-app samt BioStock Börsbevakning, samt för att kunna genomföra läsar- och besökarenkäter. Vi värderar din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vi behöver.

Vad gör vi med dina uppgifter
Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige på våra egna servrar inom EU:s gränser eller servrar tillhörande EU-US Privacy-shield-anslutna företag i USA:

– Mailchimp (Privacy Policy)
– Surveymonkey (Integritetspolicy)

Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter
För våra utskick, event och andra möten behåller vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration. Detta gör du enklast genom att klicka på ”unsubscribe”-länken i något av utskicken du fått. För användarkonto avseende BioStocks mobil-app och/eller BioStock Börsbevakning behåller vi dina uppgifter tills du aktivt väljer att radera ditt användarkonto. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på gdpr [snabel-a] biostock.se

Vilka är dina rättigheter
Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig, du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på gdpr [snabel-a] biostock.se. Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.

Sidan uppdaterad: 2021-09-06