Home Nyheter Alzinovas patentansökan stärker portföljen

Alzinovas patentansökan stärker portföljen

BrainCool erhöll patentgodkännande i EU

Alzinovas patentansökan stärker portföljen

23 mars, 2023

Alzinova har lämnat in en ny patentansökan för en vidareutvecklad form av den monoklonala antikroppen ALZ-201. Enligt bolagets vd Kristina Torfgård är patentstrategin och ansökan viktiga delar i bolagets strävan att positionera Alzinova som en ledande aktör för utveckling av nya behandlingar mot Alzheimers sjukdom.

Alzinova har idag två kandidater i pipeline – dels det sjukdomsmodifierande vaccinet ALZ-101 som befinner sig i klinisk fas med en fas Ib-studie, dels den monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utvecklingsfas. Enligt Alzinova pekar prekliniska data på att båda kandidaterna har så kallad ”best-in-class”-potential. Detta innebär en potential att bli en ny behandlingsstandard genom att erbjuda en bättre effekt än andra alternativ. Läs mer här.

Specifik neutralisering av oligomerer

I början av 2023 publicerades en ny vetenskaplig artikel i Alzheimer’s Research & Therapy. I denna presenterades prekliniska forskningsresultat som tagits fram i ett samarbete mellan forskare vid Alzinova, Amsterdams Universitet och Karolinska Institutet.

En viktig slutsats som forskarna presenterade, är att en speciell typ av den Alzheimers-associerade amyloid-beta-peptiden (Aβ42), så kallade oligomerer, verkar vara betydligt mer giftiga än andra former av samma peptid och att man har sett indikationer på att ALZ-201 potentiellt skulle kunna neutralisera denna specifikt. Aβ42 förekommer även i en frisk hjärna, men när dessa molekyler klumpar ihop sig bildas ansamlingar av plack, och även oligomerer i hjärnan, vilka är centrala för sjukdomens uppkomst och utveckling.

I en tidigare intervju med BioStock berättade Alzinovas CSO Anders Sandberg mer om dessa lovande rön. Läs intervjun från 5 januari här.

Ny patentansökan för ALZ-201

Kristina Torfgård, vd Alzinova
Kristina Torfgård, vd Alzinova

Nyligen lämnade Alzinova in en ny patentansökan för en vidareutvecklad form av ALZ-201. I ett pressmeddelande fastslår bolaget att, vid ett eventuellt godkännande av patentet, skulle den förväntade patenttiden sträcka sig till åtminstone 2044. Det framgår även att Alzinova arbetar kontinuerligt med sin strategi för immateriella rättigheter och att ansökan utgör en viktig del i vidareutvecklingen av patentportföljen för bolagets läkemedelskandidater.

Alzinovas vd Kristina Torfgård kommenterade nyheten i ett pressmeddelande:

»Patentstrategin och ansökan är viktiga delar i vårt arbete med att positionera Alzinova som en ledande aktör i arbetet med att ta fram behandlingar mot Alzheimers sjukdom. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår patentportfölj vilket är väsentligt även för framtida partnerdiskussioner«

Kliniska studier förväntas inledas nästa år

Alzinova utvecklar i dagsläget en humaniserad version av ALZ-201 för kliniska fas I-studier på patienter med Alzheimers sjukdom – studier som förväntas kunna initieras under 2024.

Läs även: Alzinovas vd ser fler potentiella framsteg under 2023 (3 mars 2023)

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev