Home Intervjuer Alzinova om interimsresultaten och den nu fullrekryterade fas Ib-studien

Alzinova om interimsresultaten och den nu fullrekryterade fas Ib-studien

Alzinova om interimsresultaten och den nu fullrekryterade fas Ib-studien

21 december, 2022

Alzinovas fas Ib-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom är nu färdigrekryterad och samtliga patienter har erhållit en första dos. Nyheten följde på det positiva utfallet av den nyligen genomförda interimsanalysen, som visade på fortsatt god säkerhet och tolerabilitet, samt indikationer om ett immunologiskt svar. BioStock vände sig till bolagets vd Kristina Torfgård för en kommentar.

Alzinova har två kandidater i pipeline där det sjukdomsmodifierande vaccinet ALZ-101, som befinner sig i kliniska fas Ib-studier, är längst framskridet. Avsikten är att ALZ-101 skall trigga kroppen att generera egna antikroppar som specifikt riktas mot – och oskadliggör – giftiga ansamlingar av amyloid beta-oligomerer i hjärnan. Förhoppningen är att vaccineringen, som i så fall skulle bli det första i sitt slag, ska skydda hjärnans celler och synapser från skada och därmed hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Bolaget utvecklar även den monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utvecklingsfas. Läs mer om den posterpresentation som Alzinovas Chief Scientific Officer Anders Sandberg nyligen höll vid den årliga Alzheimerkonferensen i USA, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, här.

Enligt Alzinova pekar prekliniska data på att båda kandidaterna har så kallad ”best-in-class”-potential. Detta innebär en potential att bli en ny behandlingsstandard genom att erbjuda en bättre behandlingseffekt än alternativa antikroppsbehandlingar.

Milstolpe uppnådd – fas Ib-studien fullrekryterad

Alzinova genomförde förra veckan en interimsanalys av blindade data från 13 patienter med tidig Alzheimers sjukdom som erhållit tre doser av ALZ-101 eller placebo i den kliniska fas Ib-studien med ALZ-101. Utfallet av analysen visade en fortsatt god säkerhet och tolerabilitet samt data som tyder på ett immunsvar. Studien undersöker två olika dosstyrkor av ALZ-101 under en behandlingsperiod på 20 veckor. Efter den fjärde och sista dosen kommer patienterna att följas under 48 veckor.

Den 19 december meddelade bolaget att fas Ib-studien, som genomförs i Finland av Alzinovas samarbetspartner, Clinical Research Services Turku (CRST), var fullrekryterarad och att alla patienter har erhållit sin första dos. Totalt ingår 26 patienter i studien där studiedeltagarna kommer att få fyra doser av antingen ALZ-101 eller placebo.

Vd kommenterar

Kristina Torfgård, vd Alzinova
Kristina Torfgård, vd Alzinova

BioStock kontaktade vd Kristina Torfgård för att få veta mer om resultaten och vägen framåt med kandidaten under 2023.

Kristina, kan du berätta om resultaten från interimsanalysen och vilken betydelse detta har för den fortsatta utvecklingen av ALZ-101?

– Vi är mycket positiva till informationen som vi nu har fått från denna tidiga interimsanalys. Först och främst så har den externa säkerhetsgranskningen åter visat på att behandlingen är säker och tolereras väl. Denna säkerhetsgranskning är nu baserad på alla patienter som inkluderats i studien där många även har avslutat sin behandling men fortfarande är under uppföljning. Dessutom har vi fått data som indikerar ett immunologiskt svar, det vill säga att antikroppar har bildats. Eftersom behandling med det terapeutiska vaccinet ALZ-101 bygger på att stimulera immunsystemet, det vill säga att producera antikroppar, som sedan neutraliserar de giftiga amyloid-beta-oligomererna i hjärnan i, så är detta ett tecken på att ALZ-101 gör sitt jobb.

Studien är blindad vilket har försvårat analysen, men hur sannolikt är det enligt dig att placebo skulle kunna skapa ett immunsvar?

– En blindad analys har begräsningar och man får i det här fallet räkna med att det finns flera patienter i den analyserade gruppen som behandlats med placebo. Rent teoretiskt borde inte placebo ge någon effekt på immunsvaret, men man får även beakta att det kan finnas annat som kan påverka analysresultatet som tex själva analysen av de så kallade antikropps titrarna, dvs antikroppsnivåerna. Det är bl.a. därför som man alltid har med placebo.

Hälften av de totalt 26 patienterna har nu behandlats med ALZ-101 och tanken är att kunna genomföra ytterligare en interimsanalys under våren 2023. När kan vi förvänta oss att studien avblindas och vi kan se ett mer tydligt utfall av vaccineringen?

– Ja det stämmer, vi har fått data från hälften av patienterna som deltar i studien. Dessa patienter hade behandlats med minst 3 av de totalt 4 doserna som de får i studien. Vi fortsätter studien enligt plan och planerar en andra blindad interimsanalys när alla patienter har behandlats med minst 3 doser. Denna interimsanalys planeras att genomföras under våren 2023 för att generera ytterligare data till grund för beslutet om att inleda en förlängning av den pågående studien. Vi kommer dessutom att få värdefull information för fas 2 studien, vilken vi nu också planerar och förbereder. Topline-data är som vi tidigare kommunicerat planerat till andra halvan av 2023. Dessa data är då avblindade och kommer ge oss en mer heltäckande bild av både säkerhet och tolerabilitet samt vaccinkandidatens immunrespons på samtliga patienter.

Era kandidater ALZ-101 och ALZ-201 har så kallad ”best-in-class”-potential. För de som inte är bekant med begreppet, kan du kortfattat berätta vad detta innebär?

– Man brukar ofta tala om ”first-in-class” och ”best-in-class” för läkemedel som kommer ut på marknaden. Inom området amyloid-beta så skulle jag säga att aducanumab och/eller lecanemab kan bli ”first-in-class” vilket innebär att den är den första amyloida-beta-terapin som kommer till marknaden. När vi talar om ”best-in-class” så innebär det att denna terapi kommer senare till marknaden men med avsevärt bättre egenskaper. Här har vi med ALZ-101 och ALZ-201 en möjlighet att bli ”best-in-class” då våra data visar att de går mot precis rätt form av amyloid-beta och med oöverträffad specificitet som sannolikt är nödvändig för att erhålla en god terapeutisk effekt. Det betyder förmodligen också en avsevärt lägre risk för de allvarliga biverkningar som observerats hos tidigare kandidater för amyloid-beta baserade terapier.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev