Home Intervjuer LS-klustret i Göteborg lyckat experiment

LS-klustret i Göteborg lyckat experiment

LS-klustret i Göteborg lyckat experiment

LS-klustret i Göteborg lyckat experiment

6 februari, 2023

Life science är en viktig sektor för västra Sveriges näringsliv och life science-klustret i Göteborg växer snabbt. AstraZeneca har varit drivande i den snabba utvecklingen och Matti Ahlqvist, som är platschef i Göteborg, berättar att det finns ett kunnande inom klustret som blir bredare än hos varje enskild aktör. ”Ett oerhört lyckat experiment”, säger han om projektet till BioStock.

Enligt en sammanställning från Business Region Göteborg finns det 485 life science-bolag i Göteborg med totalt 11 000 anställda. 2021 tog life-science-bolagen i området in 2,5 miljarder kronor och 34 procent av Sveriges privata satsningar på forsknings och utveckling gjordes i Göteborgsregionen. I regionen finns bland annat Skandinaviens största universitetssjukhus, Sahlgrenska, och ett av AstraZenecas tre globala FoU-center.

Matti Ahlqvist, chef för AstraZenecas forskningsanläggning i Göteborg.

AstraZeneca, med omkring 3 000 anställda på sin forsknings- och utvecklingsanläggning i Göteborg, är regionens största arbetsgivare inom life science. Matti Ahlqvist som är chef för forskningsanläggningen i Göteborg berättar för BioStock att placeringen i Göteborg är noga utvald.

”Forskningscentret i Göteborg är ett av tre stora forskningscenter som vi har i världen och vårt enda i Sverige. Vi jobbar för öppenhet och samarbete. Vi vill finnas i kluster som ger ett mervärde för våra anläggningar. Vi har aktivt placerat våra anläggningar på sådana platser, våra forskningscenter finns i Göteborg, Cambridge i Storbritannien och Gaithersburg i USA. Vi kommer även öppna en fjärde anläggning i Boston”, säger Matti Ahlqvist.

En omstöpning av bolaget

Matti Ahlqvist berättar att AstraZeneca har utvecklats parallellt med utvecklingen av klustret i Göteborg.

”Vi har utvecklats enormt. För tio år sedan hade vi en bra vinst, men ingen pipeline av nya produkter, samtidigt som många patentutgångar var på gång. Det var inte hållbart. Sedan dess har vi stöpt om bolaget och balanserat om portföljen. Större öppenhet för samarbeten har varit viktigt i omställningen.”

Under den här perioden startade AstraZeneca BioVentureHub i Göteborg, ett ekosystem i där tillväxtbolag och akademiska grupper har sin verksamhet i AstraZenecas lokaler. På så sätt kan de interagera med AstraZenencas experter och tillsammans främja utveckling.

”Vi har med hjälp av både publika och privata medel skapat möjligheter för tillväxtbolag som har kunnat sitta i våra lokaler. De kan dra nytta av vårt kunnande och av infrastrukturen medan vi kan lära oss av dem. Det har varit ett oerhört lyckat experiment.”

200 000 kvadratmeter åt sektorn

2017 sålde AstraZeneca mark till fastighetsutvecklarna Vectura Fastigheter och Next Step.

”Vi har jobbat tillsammans med dem för att sätta Sverige och Göteborg på den globala life science-kartan.”

GoCo Health Innovation City i Göteborg.

Samarbetet har resulterat i GoCo Health Innovation City där 200 000 kvadratmeter ska nyttjas av aktörer från hela sektorn.

”Nu är det första huset inflyttat och klart och trycket är högt. Mölnlycke Health Care ska lägga huvudkontor i GoCo. Det blir en ny stadsdel med stark klustereffekt där olika aktörer har möjlighet att stöta på varandra och experimentera fram framtidens innovationer.”

Akademin avgörande för klustret

Matti Ahlqvist berättar att både Chalmers och Göteborgs Universitet är engagerade i klustret, vilket har varit viktigt för att skapa ett uthålligt ekosystem.

”Det finns ett kunnande här som blir bredare än hos varje enskild aktör. Vi jobbar med att etablera ett spetsforskningscenter som ska bli ett kraftigt dragplåster för andra aktörer och framgent generera nya bolag.”

Health Innovation West är ett samordningsnätverk för life science-aktörer i västra Sverige. I styrgruppen ingår BioVentureHub, AstraZeneca, Business Region Göteborg, Region Västra Götaland, Sahlgrenska Science Park, Getinge, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Halmstad, Göteborgs Universitet, Chalmers och GoCo.

Matti Ahlqvist sitter med i styrgruppen och berättar att de jobbar aktivt med att identifiera samarbeten som kan skapa mervärde för framtidens patienter. Han konstaterar att samarbete har varit ett vinnande koncept.

”Om vi tittar på vår BioVentureHub så ser vi att bolagen har haft en utveckling som långt överstiger alla jämförbara index. Att de delar kunskap med varandra är en stor del i det.”

Nyckeln till ett lyckat life science-kluster är enligt Matti Ahlqvist att ha en bredd inom olika sektorer.

”Det gäller att ha djup spetskompetens och bredd inom allt från läkemedel, bioteknik och diagnostik. Då täcker man in hela värdekedjan och blir bredare än varje enskild aktör och bolagen kan gå tillgång till kompetens som de själva kanske inte hade rekryterat.”

Ska sätta Sverige på världskartan

Nu är siktet inställt på nationella samarbeten.

”Vi jobbar även aktivt med att skapa samarbeten med andra delar av Sverige. För mig är det en hjärtefråga. Ju fler goda initiativ vi har, desto bättre. Vi jobbar aktivt med att skapa samarbeten med andra delar av Sverige. I fjol rekryterade vi 150 medarbetare från andra länder, Sverige som life science-nation är ett säljande argument för att få hit dem. Vi kan tillsammans skapa något som sätter Sverige på världskartan.”

När Matti Ahlqvist ser på framtiden för life science-branschen i Göteborg är han positiv och spår fler och större samarbeten.

”Allt pekar på att regionen och staden kommer fortsätta satsa här, bland annat på Sahlgrenska life som ska bli en expansiv miljö mellan akademi och sjukvård vilket blir ett fantastiskt komplement”, säger han och fortsätter:

”Vi kommer se ännu mer samarbete mellan vårt kluster och de i Oslo, Öresundsregionen, Stockholm och Uppsala, det kommer få svensk life science att växa ordentligt. Sektorn står redan nu för stor export, AstraZenecas tillverkning i Södertälje står för 6,3 procent av värdet på Sveriges totala varuexport. I Göteborg har vi 3 000 medarbetare från mer än 70 länder. Vi lägger i dagsläget 18,7 miljarder kronor på forskning och utveckling i det svenska bolaget. Allt detta kommer fortsätta öka. Om vi får till ett tight samarbete i hela Sverige och Skandinavien, då blir vi på riktigt en global spelare inom life science.”

Läs BioStocks artiklar om klustret i Öresundsregionen, Umeå och Uppsala.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev