Home Intervjuer BiBBInstruments om det kommande patentgodkännandet

BiBBInstruments om det kommande patentgodkännandet

Elicera Therapeutics säkrar viktigt EU-patent

BiBBInstruments om det kommande patentgodkännandet

10 januari, 2023

Det svenska medicinteknikbolaget BiBBInstruments utvecklar världens första CE-märkta endoskopiska ultraljudsstyrda biopsiinstrument – EndoDrill. 2023 har startat bra för bolaget, som fått ett så kallat Intention to Grant av Europeiska patentverket för produkten. BioStock hörde av sig till vd Fredrik Lindblad för en kommentar.

Att uppfinna, utveckla och lansera nya läkemedel och medicintekniska produkter är en lång, kapitalkrävande och riskfylld process. Solida immateriella rättigheter (IPR, intellectual property rights) och patentskydd av tillgångar är grundläggande för alla framgångsrika life science-bolag eftersom de leder till en starkare position på marknaden när väl dessa produkter har godkänts av tillsynsmyndigheterna. Läs mer om värdet av patentskydd här.

Patentskydd för EndoDrill

I detta avseende har det Lundabaserade medicintekniska bolaget BiBBInstruments (”BiBB”) precis gjort ett stort genombrott. Europeiska patentverket har tilldelat bolaget ett Intention to Grant för ett patent som ger ett brett skydd för EndoDrill-systemet – BiBBs senaste eldrivna biopsiinstrument för avancerad endoskopi.

Systemet omfattar tre produktvarianter, varav två är kliniskt utvärderade: EndoDrill GI för diagnosticering av tumörer i övre mag-tarmkanalen och EndoDrill URO för diagnosticering av muskelinvasiv blåscancer (MIBC). Den tredje varianten, EndoDrill EBUS, är indikerad för lungcancer och befinner sig i sent utvecklingsstadium. Produktfamiljen kommer att erbjudas sjukhus som arbetar med avancerad endoskopi, så kallat endoskopiskt ultraljud (EUS), för att förbättra diagnostiken vid några av de allvarligaste cancerformerna.

Detta förväntade patentgodkännande är en viktig långsiktig värdedrivande faktor för bolaget. Utöver denna ansökan är ytterligare tre internationella patentansökningar för EndoDrill under behandling och dessa har trätt in i den nationella/regionala fasen. Dessa ansökningar kommer att drivas vidare med avsikten att tillhandahålla ett globalt patentskydd för marknadens första eldrivna endoskopiska biopsiinstrument.

Bättre positionerade för framtida kommersialisering

EUS-undersökning är det snabbast växande segmentet inom endoskopi och bolaget har sett ett stort intresse bland läkare för nya biopsiinstrument som kan erbjuda förbättrad provtagning av tumörer. BiBBs instrument är världens första CE-märkta endoskopiska biopsiinstrument, vilket gör det särskilt intressant för läkare. Läs mer om detta här.

Detta i sig utgör ett bra investeringscase för BiBBs medicinska utrustning. Läs mer här. CE-märkningen är dock i enlighet med det tidigare gällande MDD-regelverket (Medical Device Directive) och bolaget har lämnat in en ansökan om att översätta CE-märkningen i enlighet med den nya MDR-förordningen (Medical Device Directive). Ett svar väntas inom kort.

Kommentar från vd

När detta patent har beviljats kommer det att stödja bolagets positionering inför framtida kommersialisering, och det kommer att ge BiBB större möjligheter att öka bolagets kommersiella värde och dess cancerbiopsiinstrument. Detta gör investeringscaset ännu starkare.

BioStock kontaktade BiBBs vd Fredrik Lindblad för att få veta mer.

Fredrik Lindblad, vd BiBBInstruments

Först och främst, vad är din reaktion på det positiva svaret från Europeiska patentverket?

– Jag är mycket nöjd med förhandsbeskedet eftersom ett godkänt patent innebär att vi blir den första tillverkaren av eldrivna EUS-biopsiinstrument som får IP-skydd i Europa. Detta bådar gott för den framtida kommersialiseringen av vår unika produktportfölj.

Har ni för avsikt att lämna in fler patentansökningar framöver?

– Ja, vi kommer definitivt att lämna in ytterligare patentansökningar under 2023–2024 eftersom vi har upptäckt fler unika egenskaper under vårt kontinuerliga utvecklingsarbete och kliniska utvärdering av enheten.

Kan du berätta mer om hur detta patent kommer att öka de kommersiella utsikterna för EndoDrill?

– Att vara först med att få ett godkänt patent ger oss ett försprång gentemot konkurrenter i Europa. Dessutom har vi tre patentfamiljer i nationell fas (patent pending) samt nya planerade patentansökningar som ytterligare kan öka vårt IP-skydd.

Till sist, vilka är några av de viktigaste milstolparna vi bör förvänta oss från BiBB under 2023?

– Vi har ett antal milstolpar under året som vi strävar efter att nå. Några av de viktigaste milstolparna är; MDR EC-certifikat, FDA-godkännande, vetenskapliga publikationer av våra två avslutade pilotstudier, start av kliniska studier i pankreascancer med EndoDrill GI och urinblåscancer (effektfas) med EndoDrill URO, frisläppning av EndoDrill GI kommersiella system följt av den första försäljningen i Sverige, samt att genomföra en nyemission för att säkerställa fortsatt utveckling och kommersialisering. En lång lista, och jag ser fram emot ett spännande och värdeskapande år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev