Home Nyheter Kan nordiska bolag förlänga livet för Keytruda?

Kan nordiska bolag förlänga livet för Keytruda?

Historien bakom Keytruda

Kan nordiska bolag förlänga livet för Keytruda?

1 december, 2022

Mercks cancerläkemedel Keytruda är ett av de bäst säljande i världen just nu. Men med ett patent som går ut 2028 har läkemedelsjätten börjat se över strategin för att kunna behålla sin plats i den absoluta onkologitoppen. BioStock har tittat närmare på historien bakom Keytruda, vad som ligger i korten och vad det innebär för biotechbolag här i Norden.

Keytruda är en av de stora framgångssagorna inom den immunonkologiska världen. Med en försäljning på 17,2 miljarder USD under 2021 har checkpoint-hämmaren en stabil placering i listan över världens bäst säljande läkemedel. Om man rensar för covid-19-vaccinen knep Keytruda under fjolåret plats nummer två, strax efter Abbvies Humira. Med rådande försäljningstrend ser Mercks storsäljare ut att knipa förstaplatsen inom en snar framtid.

Men vägen till framgång har varit långt ifrån rak och projektet har vid flera tillfällen hotats av nedläggning.

Aktiverar immunförsvarets soldater

Keytruda, eller pembrolizumab som är det generiska namnet, är en checkpointhämmare som siktar in sig på PD-1-receptorn på immunförsvarets soldater, T-cellerna. PD-1 receptorn har som funktion att hindra T-cellen från att attackera den egna vävnaden, något som vissa former av cancer utnyttjar för att undkomma kroppens försvar. Genom att blockera PD-1-receptorn gör pembrolizumab det möjligt för T-cellen att verka på cancern.

Född ur ett projekt riktat mot autoimmuna sjukdomar

Det var dock inte det som var tanken med behandlingen från början. Keytruda föddes ur ett projekt på amerikanska Organon, som vid det här tillfället ingick i det nederländska konglomeratet Akzo Nobel. Projektet syftade till att ta fram substanser som tvärtom ökade PD-1-receptorns förmåga, för att på så sätt kunna hjälpa vid olika autoimmuna sjukdomar. Men läkemedelsutveckling är sällan en rak väg mot framgång och det är sant även i det här fallet.

När programmet 2009 hamnade hos amerikanska Merck hade det så låg prioritet att man placerade den på listan över projekt att utlicensiera. Positiva kliniska studieresultat för en liknande substans hos konkurrenten Bristol-Myers Squibb ändrade dock Mercks prioritering drastiskt.

Godkändes 2014

Efter att ha tagit projektet genom kliniska studier blev Keytruda 2014 godkänt för behandling av metastaserad melanom. Sedan dess har ett flertal cancerindikationer lagts till listan och resten är, som det brukar heta, historia.

Men även de bästa av sagor har sitt slut och för Merck börjar det så sakteliga dra ihop sig mot patentutgång för storsäljaren – patenten för Keytruda går ut 2028 i USA och 2030 i Europa. Nu riktas alltmer fokus på hur den amerikanska läkemedelsjätten väljer att hantera den konkurrens som väntas från biosimilarer när tiden väl är kommen. En strategi är att fortsätta bygga vidare på produktportföljen och ett betydande steg på den resan tog Merck 2021 när bolaget tillkännagav förvärvet av amerikanska Acceleron Pharma för 11,5 miljarder USD.

Försöker förlänga livet via kombinationsbehandlingar

Det är inte bara via förvärv och diversifiering som bolaget försöker försvara sin ställning på onkologimarknaden. Ett annat sätt är att hitta nya patenterbara kombinationsbehandlingar där Keytruda används tillsammans med andra läkemedel och att på så sätt stärka patentskyddet runt produkten.

Kliniskt sett är målet med kombinationerna att på olika sätt förstärka immunförsvarets förmåga att lokalisera och attackera cancern. Precis som alla människor är unika så beter sig även cancersjukdomar olika. Detta beror dels på vilken cancerindikation vi pratar om, dels på vem som drabbats. Det är med andra ord inte alltid ens Keytruda biter på sjukdomen och det är detta behandlingsgap man försöker fylla.

Flera nordiska partners

Just nu pågår flera hundra kliniska studier som syftar just till detta, där Merck inte sällan står som klinisk samarbetspartner. Av dessa studier är det en handfull som drivs av nordiska noterade biotechbolag, t. ex. Ultimovacs, Evaxion Biotech, BioInvent och Mendus.

I Ultimovacs fall utvecklas cancervaccinkandidaten UV1 i flera cancertyper och i kombination med anti-PD1-checkpointhämmare. Bland annat undersöks UV1 i kombination med Keytruda i huvud- och halscancer samt i icke-småcellig lungcancer. Läs den senaste uppdateringen från bolaget här.

Lundabolaget BioInvent utvecklar antikroppar menade att förbättra effekten av nuvarande checkpointhämmare och/eller aktivera immunitet mot cancer hos patienter som inte längre svarar på behandling. BioInvent samarbetar i dag med Merck i tre utvecklingsprojekt; BI-1206, BI-1808 och BT-001. BI-1206 är det projekt som kommit längst, där man utvärderar kandidaten i två separata kliniska fas I/IIa-studier. Läs mer.

Evaxion Biotech har utvecklat en AI-plattform för snabb och effektiv upptäckt och utveckling av immunterapier, som möjliggör en patientspecifik behandling. Bolaget slöt under 2021 ett kliniskt samarbetsavtal med Merck gällande fas IIb-studien med läkemedelskandidaten EVX-01 i patienter med metastaserad melanom. Evaxion Biotech rekryterade nyligen den första patienten till studien. Läs mer.

I Mendus fall riktar man in sig på tumöråterfall med kandidaten DCP-001. Canceråterfallsvaccinet utvecklas för att minska, fördröja eller till och med förhindra återfall av några av de farligaste tumörerna, inklusive akut myeloid leukemi (AML), äggstockscancer, med flera. I våras tillkännagav bolaget positiva interimsresultat från fas II-studien ADVANCE II med DCP-001 för AML-underhåll. Läs mer.

Stora pengar i potten

Huruvida något av ovanstående projekt kommer att lyckas är för tidigt att säg i dag. Det vi kan konstatera nu är att det ligger stora pengar i potten för den som når ända fram. Med sig på resan har man en stark partner i Merck som är mycket motiverad att i största möjliga mån förlänga livet på sin storsäljare.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev