Home Nyheter Mendus närmar sig sen utvecklingsfas med canceråterfallsvaccin

Mendus närmar sig sen utvecklingsfas med canceråterfallsvaccin

Mendus cancer relapse vaccine advances

Mendus närmar sig sen utvecklingsfas med canceråterfallsvaccin

24 oktober, 2022

Tumöråterfall är den bakomliggande orsaken till majoriteten av cancerdödsfall världen över. Immunonkologibolaget Mendus tacklar detta problem genom utvecklingen av återfallsvaccinet DCP-001. Uppmuntrande data har setts både i en fas II-studie i akut myeloid leukemi och i en fas I-studie i äggstockscancer, vilket har följts av finansiering från EU-kommissionen samt ett produktionsavtal som avser kommersiell produktion i sen fas med DCP-001. Uppdateringar från fas II-studien i AML rörande viktiga data avseende överlevnad förväntas under fjärde kvartalet i år.

Cancerimmunterapibolaget Mendus utvecklar ett läkemedel som syftar till att bekämpa en av de största hälsoutmaningarna: tumöråterfall.

Ungefär nio av tio cancerpatienter dör till följd av cancers förmåga att sprida sig och bilda nya svårbehandlade, sekundära tumörer. Detta sker oftast efter det första försöket att eliminera den primära tumören, antingen genom operation, kemoterapi eller strålning. Alltför ofta växer dock kvardröjande cancerceller som missats av den första proceduren tillbaka, vilket ger upphov till metastaser som kan undgå patientens immunsystem.

Underhåll av AML

Mendus riktar in sig på detta problem med kandidaten DCP-001, som är ett canceråterfallsvaccin. Det utvecklas för att minska, fördröja eller till och med förhindra återfall av några av de farligaste tumörerna, inklusive akut myeloid leukemi (AML), äggstockscancer med flera.

I våras tillkännagav bolaget positiva interimsresultat från fas II ADVANCE II-studien med DCP-001 för AML-underhåll. Analysen visade på potentialen hos DCP-001 i att kontrollera mätbar kvarvarande sjukdom, baserat på den fullständiga avläsningen av alla 20 utvärderbara patienter, och inkluderade lovande data gällande återfallsfri- såväl som total överlevnad. Här går att läsa mer ingående om detta.

Horizon 2020-finansiering

Arbetet i ADVANCE II fick betydande stöd genom bidraget från det Horizon 2020-finansierade AML-VACCiN-projektet. Denna ansats från Europeiska kommissionen inleddes i januari 2016 och involverade ett konsortium av mer än 10 industri- och akademiska partners från flera europeiska länder.

Tidigare denna månad tillkännagav Mendus att man erhållit det sista bidraget från projektet om 1,69 MEUR (cirka 18 Mkr). Mendus vd Erik Manting kommenterade anslaget:

“The Horizon 2020 AML-VACCiN project has significantly strengthened the European network and the development of expertise supporting the clinical development of DCP-001 as a novel immunotherapy for the treatment of acute myeloid leukaemia (AML).”

Studie i äggstockscancer

Mendus har också en pågående klinisk fas I-studie, ALISON, som utvärderar säkerheten och genomförbarheten av DCP-001 vid äggstockscancer – den mest dödliga gynekologiska cancersjukdomen på grund av dess höga återfallsfrekvens. Så sent som förra veckan tillkännagav bolaget att man skulle presentera data från denna studie torsdagen den 27 oktober 2022 vid European Society of Gynecological Oncology (ESGO) 2022 Congress.

Den initiala datan från studien visar att DCP-001 är säker och vältolererad, vilket bekräftar den goda säkerhetsprofilen som observerats i flera avslutade och pågående kliniska prövningar. Sammantaget, motiverar datan enligt Mendus den fortsatta utvecklingen av DCP-001 i indikationen.

Det här är ett viktigt steg för Mendus enligt vd Erik Manting. Detta eftersom datan som ska presenteras på ESGO-konferensen visar fördelarna med att kombinera vaccination och intratumoral priming för första gången, och därmed lägga grunden för nya terapeutiska tillvägagångssätt vid solida tumörer.

Produktionsavtalsavtal för DCP-001

De data som samlats in, inte enbart från de kliniska studierna, utan även från prekliniskt arbete med DCP-001, har uppmuntrat Mendus att initiera storskalig och tillverkning av cancervaccinet i sen fas.

Tidigare i veckan tillkännagav bolaget ett tekniköverföringsavtal för tillverkning av DCP-001 med Minaris Regenerative Medicine (“Minaris”), en ledande leverantör av kontraktsutvecklings- och tillverkningstjänster för cell- och genterapiindustrin.

Leopold Bertea, Chief Technology Officer på Mendus, kommenterade avtalet:

“We have chosen Minaris as our CDMO and manufacturing partner in consideration of their demonstrated outstanding abilities and track-record, and their focus on the production of cell and gene therapy products.”

Mendus tillkännager fler resultat under fjärde kvartalet

Det är tydligt att Mendus är säkra på att den kliniska utvecklingen av bolagets produkt kommer att fortsätta i takt med att den positiva datan strömmar in. Faktum är att bolaget planerar att offentliggöra uppdaterade resultat och utfall i överlevnad från ADVANCE II-studien under Q4 2022 och, enligt Erik Manting, kommer mer att komma från ALISON-studien på den tidigare nämnda ESGO-konferensen:

“While we are awaiting key survival data updates of the ADVANCE II trial in AML in Q4, we also look forward to reporting additional data in the coming months from our ovarian cancer programme.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev