Home Nyheter Stärkta finanser och kliniska framsteg för BioInvent under Q3

Stärkta finanser och kliniska framsteg för BioInvent under Q3

Stärkta finanser och kliniska framsteg för BioInvent under Q3

2 november, 2022

Bioteknikbolaget BioInvents rapport för tredje kvartalet 2022 fokuserar på den starka kassan på totalt över 1,6 miljarder kr, samt de fem pågående projekten i klinisk utveckling. Enligt vd Martin Welschof har bolaget skapat en solid grund för betydande kommande kliniska milstolpar.

Trots det turbulenta omvärldsläget och oron på de globala börserna där det gradvis har blivit allt dyrare att genomföra nyemissioner, kunde BioInvent i juli genomföra en riktad nyemission om cirka 300 Mkr. Inte nog med att flera internationella och inhemska investerare deltog ­– dessutom överskred efterfrågan det eftersökta emissionsbeloppet. Bland de nya investerarna såg vi AXA Investment Managers och en ej namngiven amerikansk institutionell investerare, och av befintliga aktieägare deltog ForbionHBM Healthcare InvestmentsRedmile GroupInvusFjärde AP-fonden och Swedbank Robur Fonder.

Kliniska framsteg bäddade för den lyckade finansieringsrundan

Intresset för BioInvent har dock inte uppstått i ett vakuum. I Q3-rapporten som publicerades den 27 oktober, framhåller vd Martin Welschof att strategin är att finansiera bolaget från en styrkeposition. Den styrkeposition som åsyftas är framstegen i den kliniska portföljen. Ett sådant uppnåddes i juni när BioInvent ingick ett options- och licensavtal med amerikanska Exelixis med fokus på identifiering och utveckling av nya antikroppar för immunonkologibehandling.

Avtalet ger Exelixis rätt att välja upp till tre immunonkologiska antikroppar med hjälp av Bioinvents egenutvecklade F.I.R.S.T-plattform och n-CoDeR-bibliotek. Exelixis betalade initialt 25 miljoner USD och om man väljer att inlicensiera en kandidat, utlöses en licensaffär som inkluderar milstolpsbetalningar och royalties.

Fler framsteg i den kliniska portföljen

BioInvents affärsidé och expertis ligger i att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Målsättningen är att dessa läkemedelskandidater väsentligt skall förbättra effekten av nuvarande checkpointhämmare och/eller aktivera immunitet mot cancer hos patienter som inte längre svarar på behandling.

Denna strategi har lett till initieringen av flera kliniska projekt såsom BI-1206BI-1808BT-001 och BI-1607, men också fler samarbeten vid sidan av Exelixis. Med MSD har man tre kliniska leverans- och samarbetsavtal och med Transgene ett 50/50 joint venture. BioInvent har även ett licensavtal med CASI gällande Kina inklusive Hong Kong, Macao och Taiwan.

I september nåddes en milstolpe just med CASI då parterna doserade den första patienten i en fas I-doseskalerings- och expansionsstudie i Kina. Studien undersöker antikroppen BI-1206 i kombination med rituximab hos patienter med non-Hodgkins lymfom (NHL) med målet att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakologi och klinisk aktivitet.

BioInvent har även slutfört den planerade doseskaleringsdelen av fas I/IIa-studien med läkemedelskandidaten BI-1808 mot TNFR2 (tumörnekrosfaktorreceptor-2), som spelar en viktig roll i att tumörer ska kunna spridas och överleva anticancerterapi och därför har uppmärksammats som ett nytt och lovande mål för immunterapi.

Styrkta av den positiva säkerhets- och tolerabilitetsprofil som bolaget hittills har observerat, kommer BioInvent även att studera effekten av en högre dos med BI-1808 som monoterapi. Läs mer här.

Framsteg i det femte kliniska programmet

Under tredje kvartalet rekryterades även den första patienten till en fas I/IIa-studie med anti-FcyRIIB-antikroppen BI-1607 i kombination med trastuzumab i HER2+ solida tumörer, vilket är BioInvents senaste och femte pågående kliniska studie. Bolaget befinner sig för närvarande i doseskaleringsdelen av studien och den valda dosen av BI-1607 kommer att studeras i en efterföljande fas IIa-del av studien tillsammans med trastuzumab i avancerad HER2+ bröstcancer, metastaserad magcancer eller cancer i övre magmunnen.

I en kommentar till BioStock rörande framstegen i år, säger vd Martin Welschof:

»Trots de stora globala stora utmaningarna har 2022 hittills varit ett framgångsrikt år för BioInvent. Med en stark finansiell position har en solid grund skapats för kommande framsteg. Man ska även ha i åtanke att vi, utöver våra fem pågående kliniska program, även har en portfölj av kliniska program som drivs av externa parter. Sammantaget närmar vi oss 2023 och med det även en rad potentiellt viktiga kliniska milstolpar.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev