Home Intervjuer NLSDays: Stayble trappar upp partneringaktiviteterna

NLSDays: Stayble trappar upp partneringaktiviteterna

NLSDays

NLSDays: Stayble trappar upp partneringaktiviteterna

4 oktober, 2022

Staybles viktigaste milstolpar framgent är att presenta studieresultat från fas IIb-studien med läkemedelskandidaten STA363 och därefter ingå licensavtal med en större spelare inför fas III. Därmed kommer bolaget lägga mer fokus på partneringaktiviteter under hösten och 2023. En viktig del i detta arbete är att delta i olika partneringevent, så som Nordic Life Science Days 2022 i Malmö där BioStock fick möjlighet att intervjua vd Andreas Gerward.

Stayble Therapeutics utvecklar en injektionsbehandling, STA363, för patienter med kronisk diskrelaterad ländryggssmärta. Bolaget riktar sig till de patienter som inte blir bättre med sjukgymnastik och smärtstillande preparat, och som inte kan eller vill genomgå steloperation eller diskproteskirurgi.

STA363 räknas som en sjukdomsmodifierande behandling eftersom den angriper de två underliggande orsakerna till smärtan – läckage av inflammatoriska substanser och instabilitet i disksegmentet. Endast en injektion av STA363 i disken inducerar en bindvävsomvandling, vilket förväntas ge en permanent smärtlindring.

Partnering i fokus efter fullrekryterad fas IIb-studie

Sedan 2020 genomför Stayble en klinisk fas IIb-studie med STA363 för att utvärdera behandlingens säkerhet och effekt. I början av hösten kunde bolaget meddela att den sista patienten har rekryterats i studien och att de planerar att presentera top line-data under Q4 2023.

Med en fullrekryterad fas IIb-studie och en tydlig tidsplan ökar intresset från potentiella partners. Målet är att ingå samarbete med en eller flera partners som kan ta kandidaten vidare genom fas III och fram till marknadsintroduktion, med initialt fokus på USA och Europa. Läs mer om Staybles väg till fas III och marknad.

STA363s låga utvecklingsrisk och enkelhet lockar partners

Enligt Stayble har STA363 särskilda egenskaper som gör den till en attraktiv kandidat bland potentiella tagare av projektet. STA363 baseras på en välanvänd och väldokumenterad substans, nämligen mjölksyra, vilket minskar risken för oväntade biverkningar. Kandidatens enkelhet möjliggör dessutom en kostnadseffektiv uppskalning av tillverkningen. Läs mer om fördelarna i BioStocks artikel 10 fördelar med Staybles behandling.

Dessutom är den adresserbara marknaden för STA363 betydande – Stayble uppskattar att det finns cirka 3,5 miljoner behandlingsbara patienter i USA, Europa och Japan. Bolaget räknar med att nå cirka 10 procent av denna marknad, alltså 350 000 patienter. Med 1,5 injektioner per patient (1-3 behandlingsbara diskar) och ett pris på 1000 EUR per behandling skulle det generera en peak sale om 525 MEUR årligen.

Videointervju från NLSDays

Staybles huvudfokus det närmaste året kommer vara att knyta ihop säcken i fas IIb-studien, intensifiera partneringaktiviteter och förbereda inför nästa steg i utvecklingen. För att öka exponeringen mot potentiella partners närvarar bolaget vid olika partneringkonferenser, där de fortsätter i redan initierade diskussioner, men även knyter nya kontakter.

Hittills i höst har Stayble deltagit i LSX Nordic Congress i Köpenhamn och NLSDays i Malmö. I slutet av oktober kommer de även vara med på BIO-Europe som är Europas största partneringmöte inom life science.

BioStock träffade vd Andreas Gerward under NLSDays och passade på att ställa några frågor om eventet och bolagets partneringaktiviteter. Se videointervjun nedan.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev