Home Nyheter 12 oktober – Internationella reumatikerdagen

12 oktober – Internationella reumatikerdagen

12 oktober är Internationella reumatikerdagen

12 oktober – Internationella reumatikerdagen

12 oktober, 2022

Den 12 oktober är Internationella reumatikerdagen som varje år uppmärksammar människor som lever med reumatiska sjukdomar. Under denna rubrik sorterar en rad sjukdomar och tillstånd som angriper leder, skelett, vävnad och muskler. Den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen är reumatoid artrit – där det finns ett stort behov av nya sjukdomsmodifierande behandlingar. Biotechbolagen Lipum, Cyxone och SynAct Pharma är alla noterade i Sverige och har som huvudfokus att utveckla just detta. BioStock sammanfattar det senaste från bolagen som ger hopp inför framtiden.

Reumatism är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar och tillstånd som angriper skelettet, lederna och musklerna men även blodkärl, bindväv och hjärta. Sjukdomarna drabbar människor i alla åldrar och i Europa lever ca 120 miljoner människor med en reumatisk sjukdom.

Den 12 oktober varje år är Internationella reumatikerdagen, en dag frågor kring reumatikerpatienters livssituation uppmärksammas extra. Det kan handla om den krympande personalstyrkan inom vården, de långa väntetiderna till läkarbesök och den allmänna bristen på förståelse hos beslutsfattare för hur reumatiska sjukdomar drabbar de som lever med dem.

Stort behov av nya RA-behandlingar

En fråga som ständigt är i fokus är den om nya sjukdomsmodifierande behandlingar, s.k. DMARD (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs). Inom ett så brett område som reumatiska sjukdomar, finns ingen universallösning – det pågår dock ett intensivt utvecklingsarbete inom många av indikationerna.

Den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen är reumatoid artrit (RA), även kallad ledgångsreumatism. Cirka en procent av världens befolkning lever med sjukdomen som även drabbar dubbelt så många kvinnor som män.

Sedan länge behandlas många RA-patienter med läkemedlet metotrexat, men en stor andel av patienterna svarar inte tillräckligt på behandlingen. Patienterna är därmed hänvisade till symtomlindrande behandlingar eller biologiska läkemedel.

Biologiska läkemedel är ofta effektiva men kan medföra biverkningar som riskerar patientens säkerhet. Ett aktuellt exempel är s.k. JAK-hämmare, en ny klass av orala läkemedel, som amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har utfärdat s.k. black box-varning för p.g.a. de allvarliga biverkningarna som kan uppstå. Läs mer.

Tre behandlingar i klinisk utveckling

Det pågår klinisk utveckling av nya RA-behandlingar, exempel på tre svensk-listade bolag är Umeåbaserade Lipum, huvudlistade SynAct Pharma och Malmöbolaget Cyxone.

Lipum har utvecklat en antikropp som blockerar gallsalt-stimulerat lipas (BSSL), en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret. Under hösten 2022 ska bolaget inleda de första kliniska studierna i människa med sin kandidat SOL-116. I den kommande fas I-studien är de primära målen att fastslå säkerhet och tolerabilitet. Bolaget kommer dock även observera inflammatoriska biomarkörer, en patientgrupp i fas I-studien kommer att bestå av RA-patienter. Se BioStocks intervju från september med vd Einar Pontén här.

Fas IIb för Cyxone och SynAct Pharma

Cyxone utvecklar läkemedelskandidaten Rabeximod som en ny oral och väl tolererad behandling mot RA i både tidiga och senare faser av sjukdomen. Med en ny verkningsmekanism riktar kandidaten in sig mot makrofager som spelar en central roll i den vävnadsnedbrytande inflammatoriska processen. Nyligen fick bolaget godkänt att inleda sin fas IIb-studie i Polen, studien ska även utökas med kliniker i länder som Ungern och Georgien.

SynAct Pharma, som sedan i somras är noterat på Nasdaqs huvudlista i Stockholm, befinner sig i proof-of-concept-studier med sin ledande kandidat AP1189. Kandidaten ska främja inflammationsresolution utan att hämma immunförsvaret.  I november 2021 meddelade bolaget positiva resultat från en fas IIa-studie med nydiagnostiserade och tidigare obehandlade RA-patienter med allvarlig sjukdomsaktivitet. Under sommaren lämnade bolaget in ansökan om att avancera kandidaten till en fas IIb-studie. Ansökan är godkänd i Moldavien och Bulgarien och den första patienten rekryterades i slutet av september.

I slutet av samma månad inlämnade SynAct även kliniskt prövningstillstånd i USA om att starta en fas IIa/b-studie med AP1189 i patienter som inte uppnått önskad effekt med DMARD. Läs mer.

Daglig uppmärksamhet från aktiemarknaden

Många steg återstår för bolagen ovan innan de kan erbjuda patienterna en ny RA-behandling. Utvecklingsarbetet prissätts dagligen via noteringarna på First North respektive Nasdaqs huvudlista.

Ingen av aktierna har under 2022 rosat marknaden, Lipum har backat 17 procent hittills i år, Cyxone med 59 procent och SynAct 65 procent – vilket är i linje med många bolag i sektorn som genomfört finansieringsrundor inför nästa kliniska steg. Cyxone och SynAct har tagit in kapital tidigare under året och Lipum genomförde en riktad emission i september.

För en framgångsrik kandidat finns dock en betydande potential inom en stor patientgrupp som efterfrågar nya behandlingar. Kliniska resultat är trots allt den tydligaste värdedrivaren för biotechbolagen.

Under Internationella reumatikerdagen uppmärksammas frågor som inte kan kvantifieras i en aktiekurs, men som kräver debatt och reaktioner som kan få lika stor betydelse för patienterna som ett nytt läkemedel.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev