Home Intervjuer Chordate Medical öppnar kontor i Saudiarabien

Chordate Medical öppnar kontor i Saudiarabien

Chordate

Chordate Medical öppnar kontor i Saudiarabien

17 mars, 2022

Chordate Medical har tillstånd att sälja sin rinitbehandling till både privata och offentlig sjukhus och kliniker i Saudiarabien. Dessutom kan vårdgivarna få full försäkringsersättning för utförda behandlingar, vilket kan gynna försäljningen enligt bolaget. Nu öppnar Chordate Medical ett representationskontor i Saudiarabien för att öka förutsättningar för en framgångsrik marknadsetablering och expandera verksamheten till övriga länder i Gulf Cooperation Council, GCC.

Chordate Medical har utvecklat en nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolagets behandling Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) säljs Norden, Italien, Saudiarabien och inom kort även i Israel. Nyligen påbörjades även en marknadsintroduktion av migränbehandlingen i Storbritannien.

Avancemang i Saudiarabien

Saudiarabien är en av de länder som Chordate Medical har valt ut för att bevisa marknadsmöjligheten med K.O.S. Det är också en av de marknader som man har gjort störst framsteg på under det senaste året, särskilt vad gäller försäkringsersättning. I november 2020 godkände privata vårdförsäkringsbolag en försäkringskod för K.O.S som kan användas av privata vårdgivare i Saudiarabien för behandling av rinit. Den första försäkringsersatta K.O.S-behandlingen utfördes i slutet av 2021.

Idag kan både privata och offentliga vårdgivare få full ersättning för utförda K.O.S-behandlingar via den allmänna sjukvårdsförsäkringen eller privat vårdförsäkring.

BioStock har tidigare rapporterat om Chordate Medicals vistelse i Saudiarabien där de besökte flera kliniker och 26th Saudi Otorhinolaryngology (SORL) Society Conference. Läs artikeln här.

Utsedd General Manager för representationskontoret

Bolagets distributör Al Mothihel fick nationellt tillstånd att sälja K.O.S till offentliga sjukhus i Saudiarabien efter att utprovningen på tre offentliga sjukhus godkändes i juni 2021. För att bygga vidare på dessa framsteg, och stötta distributörens arbete, har Chordate Medical beslutat att öppna ett representationskontor i Riyadh. Registreringsprocessen för representationskontoret är i gång och beräknas vara klart inom ett halvår.

Verksamheten på representationskontoret kommer ledas av Alain Durante i rollen som General Manager. Durante har närmare 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom medicinteknik i Saudiarabien och har tidigare ansvarat för introduktionsarbetet med

Chordate Medicals rinitbehandling i Saudiarabien som anställd på Al Mothihel. Alain kommer i sin nya roll att fortsätta arbetet med Al Mothihel, men även jobba med att identifiera nya möjligheter för K.O.S i regionen.

Vill nå fler marknader i GCC

Chordates Medicals vd Anders Weilandt ser det som ett naturligt första steg att bygga närvaro i Saudiarabien då landet utgör en stor del av medtech-marknaden i Gulfområdet, men han ser även potential på övriga marknader inom GCC:

»Vi vill så tidigt som möjligt bygga vidare på vår marknadsposition för rinitbehandlingen i Saudiarabien och försöka sprida den till andra länder i närområdet. Saudiarabien står för 55 procent av medtech-marknaden i Gulfregionen enligt externa analyser, så det är naturligt att vi nu etablerar närvaro där« – Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Bolaget kommer därför inte bara bygga vidare på marknadspositionen i Saudiarabien, de kommer även försöka etablera rinitbehandlingen i fler länder i regionen, såsom Qatar, Kuwait, Bahrain och Förenade Arabemiraten. Enligt bolaget kan processen för att uppnå försäkringsersättning underlättas tack vare den pågående implementeringen av försäkringsersättning i Saudiarabien och ett etablerat samarbete mellan medlemsländerna.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att få veta mer.

På vilket sätt kan representationskontoret gynna säljarbetet och marknadsetableringen i Saudiarabien och övriga länder i GCC?

– Vi vill vara så nära och insatta i den faktiska marknaden som möjligt för att kunna arbeta med förstahandsinformation och ett snabbt agerande. Det är en utmaning att sitta långt bort i en annan kulturell miljö och försöka fjärrstyra en marknadsambition. På det här sättet så blir vi snabbare på bollen och får en ökad kostnadseffektivitet.

Enligt ert PM har ett sådant kontor en särordnad form i Saudiarabien eftersom det inte hanterar handel eller transaktioner. Skulle du kunna berätta lite mer om vad det innebär?

– Det fungerar lite som en ambassad, underlättar handel men är inte en aktiv del i den. Syftet är att leda nationella distributörer – men med större närhet än om vi skulle göra det från Sverige. Ett representationskontor är en registrerad verksamhetsform i Saudiarabien men med begränsade krav på administration och redovisning

Slutligen, hur går det med arbetet med att införa K.O.S i de nationella inköpskatalogerna i Saudiarabien?

– Det är en sak att få produkten/behandlingen godkänd för användning med ersättning i den offentliga vården, en annan att erbjuda produkter till försäljning. Saudiarabien har två i jämförelse mycket moderna nationella katalogsystem som offentliga vårdgivare kan använda. Motsvarande finns även i Sverige, men är då uppdelat på alla våra regioner. Det har varit en hel del arbete med att få produkterna införda, och en del återstår att göra. Men när detta är på plats så kan alla anslutna vårdgivare under hälsoministeriet enkelt beställa eller begära anbud på våra produkter.

– I tillägg så finns ett samarbete inom GCC som på sikt kan leda till att våra produkter på ett enklare och snabbare sätt kan införas i andra GCC-länders upphandlingssystem. Om och när vi lyckas med det så kommer det givetvis att vara en stor fördel för oss.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev