Home Intervjuer PolarCool såg bättre resultat under Q4

PolarCool såg bättre resultat under Q4

PolarCool Q4

PolarCool såg bättre resultat under Q4

28 februari, 2022

PolarCools rapport för 2021 års fjärde kvartal återspeglar de betydande investeringar som bolaget gjort avseende klinisk validering av bolagets hjärnkylningssystem, PolarCap System. Kvartalsresultatet visar att investeringarna börjat bära frukt då nettoomsättningen fördubblats jämfört med samma period förra året. PolarCool räknar med en fortsatt tillväxt under de kommande månaderna i takt med att fler licensavtal ingås. BioStock fick tag på vd Erik Andersson för en kommentar.

Som BioStock tidigare rapporterat var 2021 något av ett genombrottsår för Lundabaserade PolarCool och dess hjärnkylningssystem PolarCap System som introducerades på flera nya marknader. Bolaget lyckades teckna avtal med flera professionella lag inom toppidrottsligor runt om i Europa, inklusive Premier League i Storbritannien.

Avtalen är representativa för PolarCools framåtanda och vision om att kunna tillhandahålla en omedelbar behandling för atleter som drabbas av hjärnskakning, något de är ensamma om att erbjuda.

Stark klinisk evidens

Bolagets påtagliga marknadsexpansion föregicks av en klinisk validering av produkten. I juni 2021 släpptes slutrapporten från en klinisk studie med 5 års uppföljning, som genomfördes av Lunds universitet i samarbete med den svenska professionella ishockeyligan, SHL. Interimsresultat för 137 idrottare visade att återhämtningstiden efter en hjärnskakning var betydligt kortare bland spelare som behandlats med PolarCap System jämfört med de som inte fick behandlingen. Resultaten visar också en signifikant minskning av långtidsfrånvaro i den behandlade gruppen, ett fynd som gällde vid samtliga undersökta tidpunkter (3w, 4w, 8w, >100 dagar). Läs mer här.

Stabil försäljning under fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet 2021 mer än fördubblades PolarCools omsättning jämfört med samma period förra året, vilket återspeglar den positiva respons man sett på den kliniska valideringen. Tillväxten bekräftar också bolagets marknadsföringsstrategi, som delvis består av att nyttja bolagsrepresentanter – t.ex. före detta professionella idrottare som tror på PolarCools koncept – som ambassadörer på potentiella marknader. Läs mer här. Enligt PolarCools bokslutskommuniké avser en stor del av fjolårets utgifter det kliniska arbetet med, och den fortsatta utvecklingen av, PolarCap System. Sammantaget innebar det ett negativt kassaflöde för året motsvarande -4,5 Mkr.

»Att utveckla en medicinteknisk produkt som PolarCap System innebär betydande kalkylerade kostnader. Detta i kombination med att vår affärsmodelll är laggande vad gäller intäkter innebär att vägen till lönsamhet inte sker över en dag. Det positiva är dock att de framgångar och det momentum som vi upplevt under Q4 gör att vi närmar oss vår ambition är att uppnå positivt kassaflöde så fort som möjligt.« — Erik Andersson, vd PolarCool

Blickar framåt

Som bolagets vd Erik Andersson påpekade i rapporten bygger PolarCools affärsmodell på leasingavtal med kunder, vilket innebär att de intäkter som fjolårets insatser genererat kommer att fortsätta strömma in. Med andra ord förväntar sig bolaget att se fortsatt stigande försäljningssiffror under 2022. Prognosen baseras inte enbart på de kommersiella avtal man lyckats ingå den senaste tiden, utan speglar även en tro på att en fortsatt marknadsexpansion kommer att generera nya avtal under året. 

Med det i åtanke kommer PolarCool att fortsätta implementera sin marknadsföringsstrategi för att fokusera på stora marknader och ligor, inklusive de i USA. Faktum är att bolaget just nu genomgår processen för att erhålla 510 (k) godkännande för den amerikanska marknaden.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Erik Andersson för att ta del av hans tankar om rapporten och bolagets affärsmodell.

Erik Andersson, PolarCools Q4-rapport visar ett negativt kassaflöde för 2021. Kan du förklara bakgrunden till det, och säga något om huruvida du förväntar dig kassaflödespositivitet i år?

– Att utveckla en medicinteknisk produkt som PolarCap System innebär betydande kalkylerade kostnader. Detta i kombination med att vår affärsmodelll är laggande vad gäller intäkter innebär att vägen till lönsamhet inte sker över en dag. Det positiva är dock att de framgångar och det momentum som vi upplevt under Q4 gör att vi närmar oss vår ambition är att uppnå positivt kassaflöde så fort som möjligt.

Erik Andersson, CEO PolarCool
Erik Andersson, vd PolarCool

Er omsättning under Q4 2021 dubblerades jämfört med samma period året innan. Vad är förklaringen till det? 

– Det är en direkt konsekvens av de framgångar vi nått under hösten. Att vi nu ser en ökad försäljning, om än från blygsamma nivåer, är positivt. Vi ser nu fram emot att fortsätta med  att etablera PolarCap System, både på befintliga och nya marknader.

Kan du utveckla kring bolagets affärsmodell och hur ni planerar att generera intäkter under innevarande år?

– Först och främst måste vi erkänna att den eskalering av covid-19 som vi såg under januari medförde en fördröjning av vårt arbete med att bearbeta marknader. Detta då flertalet ligor stängde ner, med en osäkerhet om framtiden som följd. Tillbakagången av covid-19 kommer dock förhoppningsvis innebära att den positiva trend vi upplevde under Q4 återkommer.

Ni siktar på ett 510(k)-godkännande i USA innan årets slut. Vilka steg kvarstår innan ni ska kunna få ett sådant?

– FDA-processen fortlöper och vi väntar nu på svar från dem gällande vår pågående ansökan.

Planeras någon kapitalanskaffningsrunda under året, givet att ni ämnar forsätta expandera till nya marknader?

– Beroende på bl.a. marknadsutvecklingen, hur det går med 510(k)-ansökan och de möjligheter ett godkännande skulle innebära är det något som finns på agendan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev