Home Nyheter Cereno Scientific stärker sin FoU-organisation

Cereno Scientific stärker sin FoU-organisation

CerenoStrongRD

Cereno Scientific stärker sin FoU-organisation

25 februari, 2022

Svenska bioteknikbolaget Cereno Scientific har utsett Fredrik Frick till Head of Clinical Operations. Detta tillskott till bolagets ledningsgrupp stärker FoU-organisation ytterligare, vilket kommer väl till pass då Cereno siktar mot ett scenario där man har upp till tre kliniska program 2023.

Cereno Scientific har inlett en klinisk fas II-studie med huvudkandidaten CS1 inom pulmonell arteriell hypertension (PAH), en sällsynt hjärt-kärlsjukdom (CVD). I studien använder man en ny behandlingsmetod med epigenetisk modulering genom histondeacetylas(HDAC)-hämning. Läs mer om konceptet här.

Fas II-studien är fortfarande i ett tidigt skede och senare idag – fredagen den 25 februari – planerar Cereno en webbsändning för att delge investerare och finansanalytiker de senaste uppdateringarna kring studien. Webbsändningen kommer att ledas av Cerenos vd Sten R. Sörensen och CMO Dr Björn Dahlöf. De kommer även att få sällskap av studiens huvudprövare, Dr Raymond Benza, samt Dr Philip Adamson, som är Vice President och CMO på Abbotts hjärtsviktsverksamhet, Cerenos studiesamarbetspartner. För mer information om webbsändningen, läs här.

Kan ha tre kliniska program 2023

Starten av fas II-studien är en stor milstolpe för den svenska bioteknikbolaget, vars mål är att ta fram nya och bättre behandlingar för hjärt-kärlsjukdom. Mot denna bakgrund har Cereno Scientific, utöver att försöka validera CS1 kliniska potential inom PAH, även lagt grunden för en utökad pipeline och för att diversifiera sin projektportfölj. Genom ett samarbete med Dr Michael Holinstat vid University of Michigan utvärderar man för närvarande potentialen hos två prekliniska program: CS585 och CS014. Läs de senaste uppdateringarna om dessa program här.

Målsättningen för båda programmen är att avancera läkemedelskandidater till studier i klinisk fas I efter en 24 månader lång preklinisk utvärderingsperiod som inleddes under andra kvartalet 2021. Cereno siktar med andra ord på att specifika läkemedelskandidater från dessa program ska inleda kliniska fas I-studier 2023.

Ny Head of Clinical Operations

Som ett led i detta arbete har bolaget vidtagit åtgärder för att stärka sitt forsknings- och utvecklingsteam (FoU). Den prekliniska FoU-sidan stärktes redan när Cereno i maj 2021 lade till Dr Holinstat som Director of Translational Research. Den här veckan har man, i syfte att ytterligare stärka den kliniska utvecklingen, utsett Fredrik Frick till Head of Clinical Operations.

Frick tog sin doktorsexamen i medicinsk fysiologi/endokrinologi från Göteborgs universitet och har 17 års erfarenhet av att arbeta på AstraZeneca med läkemedelsutveckling från tidig till sen fas inklusive preklinisk målidentifiering, klinisk läkemedelsupptäckt och ledning och genomförande av kliniska studier. I sin nya roll kommer han att ansvara för alla Cerenos kliniska aktiviteter samt leda förberedelserna för, och genomförandet av, bolagets internationella kliniska utvecklingsprogram.

Sten R. Sörensen kommenterade det nya tillskottet till teamet och vad det betyder för bolagets utveckling:

»Utvecklingen av vår pipeline är en kritisk framgångsfaktor för Cereno för att kunna uppfylla vår vision – att göra innovativa läkemedel tillgängliga för patienter med sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Det är därför mycket glädjande att vi har kunnat komplettera och förstärka vår ledningsgrupp med ännu mer ledande kompetens och erfarenhet på det området. Jag är övertygad om att Fredrik, med sin dokumenterade erfarenhet inom alla aspekter av läkemedelsutveckling, blir ett mycket bra tillskott till teamet.«

Ansluter till ett erfaret team

Frick kommer att börja sin nya roll senast i maj i år, och han kommer att ingå i ett team som redan tillför kunskap och engagemang inom CVD-området. I tillägg till en kvalificerad ledningsgrupp och en mycket erfaren styrelse, har Cereno satt ihop ett vetenskapligt råd (SAB) som består av internationellt erkända, högprofilerade CVD-experter. Bolagets SAB inkluderar Dr Raymond Benza, som leder fas II-studien med CS1. Läs mer om bolagets SAB här.

Med det senaste tillskottet till bolagets team kommer Cereno att stå bättre rustat i sin strävan att nå tre kliniska program 2023.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev