Home Intervjuer Elicera i gynnsam position inför 2022

Elicera i gynnsam position inför 2022

Elicera well-positioned to thrive in 2022

Elicera i gynnsam position inför 2022

20 januari, 2022

Under 2021 uppnådde immunonkologibolaget Elicera Therapeutics flera betydande milstolpar, till exempel en notering på Nasdaq First North Growth Market och en kapitalanskaffning om 62 Mkr före emissionskostnader. Sammantaget innebär detta att Elicera står väl rustade att inför att ta ytterligare steg i utvecklingen av cancerimmunterapier. BioStock kontaktade Eliceras vd Jamal El-Mosleh för att ta del av hans tankar kring bolagets prestationer under 2021 och hans förväntningar för 2022.

Elicera Therapeutics utvecklar nästa generations cell- och genterapier baserat på CAR T-celler och onkolytiska virus. Bolagets produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater – två inom fältet för onkolytiska virus (ELC-100 och ELC-201) och två CAR T-cellsbaserade kandidater (ELC-301 och ELC-401).

Bolaget har också utvecklat en plattformsteknologi, kallad iTANK, för att optimera funktionen hos CAR T-celler och förbättra immunsvaret vid cancerbehandlingar. Tekniken aktiverar patienternas egna mördar-T-celler, vilket leder till en parallell och bred attack på cancercellerna. Elicera använder iTANK för att stärka bolagets egna läkemedelskandidater, men teknologin kan också tillämpas på andra CAR T-celler under utveckling, vilket gör det till en utmärkt affärsmöjlighet.

Presentationer av proof-of-concept data

ITANK-plattformen presenterades för första gången i oktober på European Society of Gene & Cell Therapy(ESGCT) Virtual Congress 2021, den största kongressen inom området i Europa. Under kongressen presenterades prekliniska proof-of-concept data som stödjer att iTANK kan förbättra effekten av CAR T-celler och motverka problemet med antigen-heterogenitet i solida tumörer, d.v.s. att inte alla tumörceller uttrycker antigenet och att antigennivåerna kan vara ganska varierande.

Elicera fick också möjligheten att presentera den prekliniska datan vid 13th Annual Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS) Europe Summit i november.

Notering och nyemission väckte stort intresse

En annan viktig milstolpe för bolaget under 2021 var noteringen på Nasdaq First North Growth Market den 11 juni – en händelse som indikerar att Elicera är redo för ökad exponering mot internationella och institutionella investerare. I samband med noteringen genomförde Elicera en emission av units som tecknades till cirka 171 procent, vilket tillförde bolaget 62 Mkr före emissionskostnader. Enligt bolaget är detta tillräckligt för att finansiera verksamheten åtminstone till mitten av 2023.

»The IPO and connected financing were successfully completed, making it possible for us to finance our business until second half of 2023. It has given us important exposure to the industry, both with regards to commercial and academic players and we are well positioned to start looking for potential partners for our diverse set of drug candidates as well as our fully developed technology platform, iTANK.« — Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Framsteg inom patent och regulatoriska frågor för onkolytiska virus

I juni 2021 fick Elicera även ATMP-klassificering (Advanced Therapy Medicinal Product) av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för bolagets längst framskridna kandidat, ELC-100, som för närvarande utvärderas i en klinisk fas I/II-studie för behandling av neuroendokrina tumörer. Klassificeringen ger Elicera en tydlig regulatorisk väg för ELC-100 till marknad.

I början av 2022 förvärvade Elicera dessutom ett patent från Immunicum för det genetiskt modifierade adenoviruset som används i ELC-100. Patentförvärvet ger Elicera full kontroll över IP-skyddet för ELC-100, samt en möjlighet att skapa nya onkolytiska virus baserade på samma virusvektor.

Under förra året lämnade Elicera dessutom in en patentansökan för att skydda sin andra kandidat, ELC-201, som är genetiskt modifierad för att uppnå tre kombinerade verkningsmekanismer för behandling av cancer.

Ytterligare tillverkningsavtal under 2021

Under 2021 ingick Elicera även viktiga avtal för bolagets utveckling av immunonkologiska behandlingar. I november tecknade Elicera avtal med tyska BioNTech om kontraktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapin ELC-401. Retrovirusvektorerna kommer att användas i en klinisk fas I/II-studie med ELC-401 för behandling av glioblastom, enaggressiv form av hjärncancer, som förväntas inledas under andra halvåret 2023.

Drygt en månad efter att avtalet med BioNTech offentliggjordes ingick Elicera ett avtal med Texas-baserade BaylorCollege of Medicine (BCM) för kontraktstillverkning av onkolytiska virus som ska användas i den kommande kliniska fas I/II-studien med ELC-201. Detta är det andra samarbetet med BCM, eftersom de redan har försett Elicera med onkolytiska virus för den pågående kliniska fas I/II-studien med ELC-100 i neuroendokrina tumörer. Detta innebär att de är väl betrodda av bolaget och väl lämpade för tillverkningsuppdraget.

Bidrag från Vinnova

Elicera har inlett 2022 starkt. Förutom patentöverföringen från Immunicum, har man också tillkännagivande ett bidrag på 5 Mkr som Vinnova beviljat för utvecklingen av en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler. I samarbete med Vecura på Karolinska Sjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala förbereder Elicera sig för en fas I/II-studie med Eliceras iTANK-förstärkta CAR T-cellsterapi ELC-301 för behandling av B-cellsmaligniteter.

Tillverkningsprocessen, som ska finansieras av Vinnova, kommer att implementeras som Good Manufacturing Practice (GMP) och förväntas förenkla den nuvarande arbetskrävande tillverkningsprocessen samt decentralisera tillverkningsanläggningarna, och därmed göra CAR T-cellsterapier mer tillgängliga för cancerpatienter.

Intervju med vd

BioStock tog kontakt med Eliceras vd Jamal El-Mosleh för att ta del av hans tankar kring det gångna året och bolagets planer för 2022.

When taking a look back at 2021, how would you sum up Elicera’s achievements?

– I’m proud to say we have managed to achieve everything we set out to achieve during 2021 with significant progress both in business development and in developing all our drug candidates.

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Elicera’s IPO was a significant event during 2021. How will it help Elicera grow its business?

– The IPO and connected financing were successfully completed, making it possible for us to finance our business until second half of 2023. It has given us important exposure to the industry, both with regards to commercial and academic players and we are well positioned to start looking for potential partners for our diverse set of drug candidates as well as our fully developed technology platform, iTANK.

How important is the transfer of patent rights for modified adenovirus to use with ELC-100 from Immunicum?

– A strong patent portfolio for our clinical development program is of highest strategic importance, and the acquirement of the patent for the viral vector used in ELC-100, our most advanced project, gives us full control over the candidate’s IP protection. It will also facilitate negotiations with potential partners for ELC-100.

What milestones do you look forward to achieving in 2022?

– We recently announced that Vinnova has granted us 5 million SEK in funding to develop a fully automated production process for our CAR T-cells. Initiation of our first CAR T-cell study in B-cell malignancies will be a major milestone for the company, but there are several other important potential milestones we are working towards this year, some of which I am not able to comment on further at the moment. In the near-term future, we have communicated an expectation to publish proof-of-concept data for our iTANK-platform, which we believe will send an important signal to potential partners and facilitate both ongoing and future partnering discussions. Our ambition is to have secured at least one partnership for iTANK during 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev