Home Nyheter Sprint Bioscience erhåller forskningsanslag

Sprint Bioscience erhåller forskningsanslag

Sprint Bioscience får forskningsanslag

Sprint Bioscience erhåller forskningsanslag

25 oktober, 2021

Sprint Bioscience är på ständig jakt efter högintressanta startpunkter för prekliniska läkemedelsutvecklingsprojekt, i första hand inom cancerområdet. Genom ett samarbete med dr Julian Walfridsson vid Karolinska Institutet kommer bolaget identifiera nya målproteiner lämpliga för behandling av blodcancer. Projektet har nu belönats med ett forskningsanslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning om 2,5 Mkr.

Den prekliniska utvecklingsspecialisten Sprint Bioscience fokuserar på innovation och utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater mot cancer. Bolaget tar sina projekt från idé till preklinik, för att sedan ingå licensavtal med externa aktörer.

Experter på fragmentbaserad läkemedelsutveckling

För att ta fram nya kandidatmolekyler appliceras en metod för fragmentbaserad läkemedelsutveckling som går ut på att dra nytta av befintlig kunskap om de molekylära strukturerna hos enskilda proteiner, för att sedan stegvis kunna bygga upp en ny läkemedelsmolekyl.

Med hjälp av en egenutvecklad metod väljer Sprint Bioscience ut mindre molekyler – fragment – som har kapacitet att binda till önskat målprotein. Därefter används fragmenten för att skräddarsy en läkemedelsmolekyl som kan blockera målproteinet, och därmed slå ut cancerceller som är beroende av målproteinet för sin överlevnad.

KI-samarbete inom blodcancer

För att hitta nya sätt att uppnå optimal behandlingseffekt vid cancersjukdom måste nya målprotein som uppfyller två viktiga kriterier identifieras. För de första ska de påverka tumörcellers överlevnad och tillväxt på ett nytt sätt, för det andra ska påverkan av målproteinet inte ge upphov till biverkningar. Sådana nya målproteiner kan utgöra startpunkten för läkemedel som kan uppfylla påtagliga medicinska behov och samtidigt ha stor kommersiell potential.

Sprint Bioscience har sedan länge samarbetat med dr Julian Walfridsson vid Karolinska Institutet. Det aktuella projektet syftar till att identifiera nya målproteiner för akut myeloisk leukemi (AML) – en av de vanligaste formerna av blodcancer där det medicinska behovet fortfarande är stort. Detta möjliggör framtagandet av nya alternativa behandlingar som genererar ett förbättrat behandlingsutfall samtidigt som risken för biverkningar minskar.

Kapitaltillskott från Stiftelsen för Strategisk Forskning

Nu har projektet erhållit ett forskningsanslag om 2,5 Mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Kapitaltillskottet, som alltså inte innebär någon utspädning för bolagets aktieägare, gör att projektet nu kan accelereras ytterligare. Parterna kommer samarbeta runt en metodik för att identifiera nya målproteiner relevanta för AML, och när metoden väl är utvecklad kommer den även kunna appliceras på andra typer av cancer. Sprint Biosciences mål är att metodiken i närtid ska leverera målproteiner som kan bli startpunkter för nya läkemedelsprogram till bolagets redan breda pipeline.

Bolagets forskningschef, Martin Andersson, kommenterade anslaget i ett pressmeddelande:

»Det här samarbetet med forskare vid Karolinska Institutet bygger vidare på den framgångsrika metod för fragmentbaserad läkemedelsutveckling som blivit Sprint Biosciences signum. Det finansiella stödet från Stiftelsen för Strategisk Forskning är väldigt välkommet, eftersom det ökar möjligheterna att utveckla förbättrade behandlingar av patienter med akut myeloisk leukemi och andra livshotande cancersjukdomar.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev