Home Nyheter Cereno Scientific tillförs 95,3 Mkr

Cereno Scientific tillförs 95,3 Mkr

BiBBInstruments Capital Raise

Cereno Scientific tillförs 95,3 Mkr

5 oktober, 2021

Cereno Scientific uppnådde nyligen en viktig milstolpe när amerikanska FDA godkände bolagets fas II-studie med CS1 i patienter med pulmonell arteriell hypertension. När bolaget i förra veckan meddelade att man tagit in mer än 95 Mkr genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, gav det ytterligare en skjuts i arbetet mot att uppnå visionen att utveckla bättre behandlingar för vanliga och sällsynta hjärt-kärlsjukdomar.

För bara två veckor sedan meddelade Cereno Scientific  att  FDA godkänt bolagets s.k.  Investigational New Drug (IND) ansökan för att inleda en fas II-studie i pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Detta var en viktig milstolpe för bolaget eftersom det innebar att man kunde inleda de slutliga förberedelserna inför att inleda patientrekrytering.

BioStock har tidigare publicerat en paneldiskussion med bolagets vd Sten R Sörensen, CMO dr Björn Dahlöf, och huvudprövaren för studien, dr Raymond Benza, kring IND-godkännandet. Läs mer detaljerad information om den kommande fas II-studien och dess betydelse här.

Jakten på bättre behandlingar mot hjärt-kärlsjukdomar 

IND-nyheten är av stor vikt för bolaget i strävan att utveckla bättre behandlingar för ett brett spektrum av hjärt-kärlsjukdomar. Sjukdomsgruppen inkluderar den sällsynta hjärt-kärlsjukdomen PAH där Cereno utvecklar sin ledande kandidat CS1. Här kan Cereno kan dra nytta av den särläkemedelsklassificering (Orphan Drug Designation, ODD) som FDA beviljade i mars 2020.

Samtidigt som CS1 har potential att valideras kliniskt i PAH, har Cereno Scientific även lagt grunden för att utöka pipelinen genom att diversifiera sin kandidatportfölj. I ett samarbete med University of Michigan i Ann Arbor, USA, utvärderar bolaget potentialen i två nya prekliniska program: CS585 och CS014.

CS585 är en stabil, selektiv och potent IP (prostacyklin)-receptoragonist som har visat potential att betydligt förbättra mekanismer som är relevanta för utvalda hjärt-kärlsjukdomar genom initiala djurmodeller in vivo. Samtidigt är det prekliniska programmet för CS014, liksom för CS1, baserat på HDAC-hämmande epigenetiska mekanismer och utvärderas också för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Målet med de båda prekliniska programmen är att nå klinisk fas I under 2023.

Läs mer om CS585 här och om CS104 här.

Hög nyttjandegrad av teckningsoptioner

Nu har Cereno – tack vare att bolagets teckningsoption av serien TO1 nyttjades till 96,9 procent – finansiella medel för att fortsätta driva inte bara fas II-studien med CS1, utan också de två prekliniska programmen, och på så vis nå kommande milstolpar inom varje program.

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Cereno cirka 95,3 Mkr före emissionskostnader.

Cereno Scientifics vd Sten R Sörensen uttryckte sin glädje i ett pressmeddelande:

»Det är mycket glädjande att se den höga nyttjandegraden som uppnåddes. Den lyckade emissionen visar att det finns ett förtroende för Cereno från aktieägarnas sida, vilket antagligen beror på en kombination av att vi lyckats uppnå flertalet viktiga milstolpar under det senaste tolv månaderna och den stora potential som kan realiseras vid bolagets fortsatta utveckling allteftersom vi för våra lovande program framåt. Vi jobbar just nu för fullt med att implementera vår kliniska fas II-studie med CS1 i pulmonell arteriell hypertension och det råder även hög aktivitet inom de två prekliniska programmen som genomförs i samarbete med University of Michigan. Det kapital som vi nu tillförs gör att vi kan driva dessa utvecklingsprogram framåt med full kraft och att vi kan fortsätta utveckla Cerenos teknologiska plattform vilken har möjlighet att kunna erbjuda bättre och säkrare behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar där det finns stort medicinskt behov«

På stadig mark inför framtiden

Utfallet av teckningsoptionsprogrammet är ett tydligt tecken på att aktieägarna tror starkt på bolaget och dess vision. Cereno kan nu gå vidare med sin kliniska fas II-studie med CS1 samt sina prekliniska program med tillförsikt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev