Home Nyheter Stayble Therapeutics vd sammanfattar Q2 och blickar framåt

Stayble Therapeutics vd sammanfattar Q2 och blickar framåt

Stayble Therapeutics vd sammanfattar Q2 och blickar framåt

23 augusti, 2021

Under andra kvartalet har Stayble Therapeutics framför allt fokuserat på rekryteringen av patienter till den pågående fas IIb-studien med injektionsbehandlingen STA363. Dessutom har nyckelpersoner rekryterats till bolaget och man har även hållit en hög närvaro gentemot potentiella partners. I en intervju med BioStock berättar Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward om andra kvartalets viktigaste händelser och bolagets planer för hösten.

Göteborgsbaserade Stayble Therapeutics har tagit fram läkemedelskandidaten STA363 för behandling av patienter med ryggsmärta på grund av degenerativ disksjukdom. Målet med injektionsbehandlingen är att angripa de underliggande orsakerna till ryggsmärtan: läckage av inflammatoriska substanser och instabilitet i disken.

Förra veckan publicerade Stayble Therapeutics rapporten för andra kvartalet. Under perioden rekryterades Dr. Sara Richardson till den nyskapade rollen Vice President CMC and Regulatory Affairs för att stärka bolaget i tillverkningsfrågor och interaktioner med regulatoriska myndigheter. Dessutom valdes Ulf Björklund till ny styrelseordförande och Gudrun Anstrén och Gunnar Fernström till styrelseledamöter.

Ökad rekryteringskapacitet till fas IIb-studien

Stayble Therapeutics har tidigare presenterat positiva fas Ib-resultat med STA363 som visar att behandlingen är säker och tolerabel och att den inducerar bindvävsomvandling, vilket är bolagets strategi för att behandla den degenererade disken.

Baserat på dessa resultat startades förra året en klinisk fas IIb-studie med STA363 i patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Enligt en uppdatering om studien från i april formulerade bolaget målet att presentera top line-resultat från fas IIb-studien under andra halvåret 2022.

Antalet involverade studiekliniker i fas IIb-studien har ökat under den senaste tiden enligt den senaste kvartalsrapporten. Dessutom har man kunnat se ett ökat patientflöde och högre aktivitet på de inkluderade klinikerna vilket indikerar att man nu kommer kunna öka takten ytterligare när samhället fortsätter öppnas upp.

Andreas Gerward, vd Stayble Therapeutics

Intervju med vd Andreas Gerward

BioStock kontaktade Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward för att få veta mer om andra kvartalets höjdpunkter, hur man arbetar vidare med att öka takten i fas IIb-studien samt bolagets övriga planer för hösten.

Andreas, vilka händelser under andra kvartalet vill du lyfta fram lite extra?

– Under det andra kvartalet har huvudfokus varit på ökad patientrekrytering i den pågående fas IIb-studie där vi sett en positiv trend bland involverade studiekliniker.

– Vi har även medverkat vid olika partneringkonferenser där vi fortsatt ser ett stort intresse för bolaget bland potentiella samarbetspartners. Vi har pågående dialoger med ett flertal potentiella partners såväl som att vi kontinuerligt träffar nya intresserade partners. 

Skulle du även kunna säga något kort om bolagets aktuella finansiella ställning?

– I och med den övertecknade emissionen som bolaget genomförde under början av året är vår finansiella ställning god. Vi har de resurser vi behöver för att effektivt kunna driva bolaget framåt på bästa sätt. 

Hur stor andel av den totala studiepopulationen tror du att ni uppnår innan vi lägger 2021 bakom oss?

– Målet är att rekrytera samtliga patienter till vår fas IIb-studie under hösten.

– Vi ser just nu en ökad aktivitet och patientflöde på det nu ökade antal centra som kan bedriva verksamheten fritt från Covid-restriktioner. Detta är en god signal om att vi kommer att kunna öka takten ytterligare när samhället fortsätter öppnas upp. Under perioden har vi arbetat med att inkludera fler kliniker i samtliga studieländer för att kunna öka rekryteringskapaciteten. Vi har också byggt upp ett omfattande nätverk av kliniker som kommer att remittera patienter till de deltagande klinikerna. Utöver detta arbetar vi med nya vägar för rekrytering, bland annat genom sociala media.

Avslutningsvis, hur ser Stayble Therapeutics agenda ut i övrigt för resten av 2021?

– Hösten 2021 kommer fortsatt att vara en mycket viktig period för Stayble där fokus på patientrekrytering och fortsatt relationsbyggande med potentiella partners är vår högsta prioritet.

– Med de stärkta resurser vi nu har kan teamet fokusera fullt på utvecklingen av bolaget med målet att erbjuda patienter en enkel effektiv behandling som fokuserar på de underliggande orsakerna till deras smärta.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev