Home Nyheter Stayble Therapeutics väljer ny styrelseordförande

Stayble Therapeutics väljer ny styrelseordförande

Stayble Therapeutics väljer ny styrelseordförande

3 juni, 2021

Vid Stayble Therapeutics årsstämma valdes Ulf Björklund in till styrelsen som ordförande. Björklund har lång erfarenhet från forskning, utveckling och kommersialisering inom läkemedelsindustrin samt mångårig vana av styrelseuppdrag. BioStock kontaktade Björklund för att höra hans förväntningar på det nya uppdraget som ordförande i Stayble Therapeutics.

Stayble Therapeutics utvecklar injektionsbehandlingen STA363 som har potential att förändra hur man i framtiden behandlar degenerativ disksjukdom, även kallad segmentell rörelsesmärta eller diskogen ländryggsmärta. Just nu pågår en klinisk fas II-studie med STA363 för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet samt effekt på ökad funktion och varaktig smärtlindring.

Årsstämmans beslut

Igår höll Stayble Therapeutics årsstämma på bolagets kontor i Göteborg. Årsstämman beslutade om nyval av Ulf Björklund som styrelseordförande samt Gudrun Anstrén och Gunnar Fernström som styrelseledamöter. Dessutom beslutade man om omval av de tidigare styrelseledamöterna Erik Kinnman, Jane Buus Laursen och Kjell Olmarker.

Catharina Bäärnhielm, styrelseordförande sedan 2017, har valt att lämna sitt uppdrag och likaså styrelseledamot Patrik Sjöstrand.

Kunnig ny styrelseordförande

Ulf Björklund är utbildad apotekare med över 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har varit involverad i forskning, utveckling och kommersialisering av både läkemedel och diagnostiska produkter. Tidigare har Björklund varit vd för onkologibolaget Aprea och OxyPharma, ett bolag verksamt inom immunologi. Under sin tid i Aprea lyckades han, tillsammans med bolagets ordförande, identifiera nya investerare och inbringa 60 MUSD till bolaget.

Björklund har även haft en rad ledande befattningar i Pharmacia, bland annat som Head Clinical Operations i Norden. Idag arbetar Björklund som konsult i egen konsultfirma, UB-consulting, och är för tillfället styrelseordförande i Lipum och styrelseledamot i Tikomed och MedicaNatumin. Han har även haft styrelseuppdrag i bland annat Annexin Pharmaceutical, WntResearch och Axcentua Pharmaceuticals.

Ulf Björklund, styrelseordförande Stayble Therapeutics

Intervju med Ulf Björklund

BioStock kontaktade Ulf Björklund för att få veta vad som lockade med uppdraget som styrelseordförande i Stayble Therapeutics, samt hur han ser på bolagets framtid. 

Vad var det som gjorde att du valde att ta dig an rollen som styrelseordförande i Stayble Therapeutics?

– Jag tycker Stayble Therapeutics är ett intressant bolag som i mitt tycke befinner sig i det mest spännande skedet i utvecklingen av ett läkemedel, nämligen klinisk fas II. Sedan är konceptet fascinerande, dvs att med hjälp av en kroppsegen molekyl och med en injektion behandla svåra ryggsmärtor.

Vad, anser du, är Staybles främsta styrkor och vilka är de största utmaningarna framöver?

– Det är fundamentet i bolaget, en kroppsegen molekyl som efter en injektion har möjligheten att lindra kronisk ländryggssmärta. Ledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet inom området. Största utmaningen stavas covid-19, då pandemin har en negativ påverkan på rekryteringen av patienter i fas II-studien.

Vad tar du med dig från dina tidigare erfarenheter in i Stayble Therapeutics och vad hoppas du kunna tillföra som styrelseordförande?

– Min erfarenhet från alla faser av läkemedelsutveckling men med tonvikt på den kliniska utvecklingen. Men också att jag varit verksam som vd i många år och med detta skapat ett omfattande kontaktnät. Vi är tre nya i styrelsen så som ordförande blir det att säkerställa att vi snabbt kommer i gång med styrelsearbetet. Nu ser jag och hela styrelsen fram emot ett innehållsrikt år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev