Home Nyheter Cereno Scientific har etablerat ett amerikanskt dotterbolag i Boston

Cereno Scientific har etablerat ett amerikanskt dotterbolag i Boston

Cereno Scientific har etablerat ett amerikanskt dotterbolag i Boston

13 maj, 2020

Cereno Scientific utvecklar innovativa läkemedel för hjärt-kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar relaterade till fibros, trombos, inflammation och högt blodtryck, såväl i lungorna som systemiskt. Det senaste steget mot att utöka sitt internationella avtryck togs när det Göteborgsbaserade bolaget etablerade ett amerikanskt dotterbolag, Cereno Scientific Inc., i Boston. Händelsen är i linje med bolagets ambition att utöka sina samarbeten och sitt nätverk av både affärspartners och potentiella investerare på andra sidan Atlanten.
För ett drygt år sedan, i mars 2019, tillkännagav Cereno Scientific att man bildat ett vetenskapligt råd. Syftet var att rådet skulle stötta bolagets vidare kliniska utveckling. Till ordförande utsågs Dr Bertram Pitt, professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine in Ann Arbor, USA, tillika en högt ansedd kardiologiexpert. Därutöver är två av fem medlemmar i det vetenskapliga rådet baserade i Boston; Dr Deepak Bhatt och Dr Gordon H Williams, som båda har anknytning till Harvard Medical School.
Läs mer om medlemmarna i Cereno Scientifics vetenskapliga råd nedan.  

Utökat indikationsområde och adderade tillgångar

När Cereno Scientifics vetenskapliga råd bildades var det första steget i processen att utöka bolagets portfölj, som vid den tiden bestod av huvudkandidaten CS1 som ett trombospreventivt läkemedel.  Under våren 2019 skulle detta komma att förändras.
Rådet identifierade snabbt en bredare indikationspotential för CS1. Till en början rörde det sig om större kardiovaskulära indikationer relaterade till fibros och inflammation såsom förmaksflimmer, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom inom området för epigenetisk modulering. Detta då man fann vetenskaplig grund för att den aktiva substansen i CS1, valproinsyra (VPA), hade histon deacetylas-hämmande (HDACi) effekter. Därefter framkom även att CS1 hade potentiellt blodtryckssänkande effekt i lungan, varpå bolaget fick upp ögonen för sällsynta sjukdomar såsom Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH) och Kronisk Tromboembolisk Pulmonell Hypertoni (CTEPH).
Idag fokuserar man på trombosprevention såväl som på sällsynta fibrosrelaterade vaskulära lungsjukdomar. Portföljen består av CS1 som utvecklas både som trombospreventiv behandling och som en behandling av de sällsynta sjukdomarna PAH och CTEPH. I mars i år erhöll Cereno Scientific Orphan Drug Designation (ODD) från FDA avseende PAH-projektet. För att ytterligare främja förutsättningarna för projektet har man nyligen rekryterat den världsledande PAH-experten Dr. Raymond L. Benza som vetenskaplig rådgivare. Läs mer.
Därutöver ingår även ett prekliniskt HDACi-program i bolagets portfölj.

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific

Amerikanskt dotterbolag ska främja affärsmöjligheter

Med en utökad portfölj och en FDA-beviljad ODD-status för PAH i ryggsäcken började Cereno Scientific leta efter ytterligare möjligheter i USA. Då ambitionen var att främja bolagets amerikanska nätverk, både vad gäller befintliga och framtida samarbetspartners samt potentiella investerare, tedde sig en etablering av ett amerikanskt dotterbolag som ett naturligt steg framåt.
Vd Sten R. Sörensen, som har betydande erfarenhet från innovativ läkemedelsutveckling inom kardiologi-fältet, kommenterade nyheten om dotterbolaget:

»Etableringen av vårt dotterbolag Cereno Scientific Inc. i USA är ett strategiskt viktigt steg i Cerenos utveckling. USA är världens största finansiella marknad och Kendall Square i Cambridge, Boston, är av många betraktad som världens ledande biotech-hubb. Vi ser fram emot att öka vår närhet till potentiella samarbetspartners och investorer samt att likt andra viktiga bioteknikföretag etablera oss i Cambridge.«

Cereno Scientific Inc. återfinns på CIC


Som Sörensen nämner har dotterbolaget Cereno Scientific Inc. sina kontor i Cambridge, Boston, närmare bestämt på Cambridge Innovation Center (CIC) på Kendall Square. Lokalerna ligger nära till hands för både Dr Bhatt och Dr Williams från bolagets vetenskapliga råd och är beläget mitt i ett pulserande innovtionsområde med ledande universitet, bioteknikbolag och investerare inom life science-sektorn.
CIC är i sig ett känt kluster av innovativa life science-bolag och är därför en naturlig miljö för ett framtidsbolag som Cereno Scientific. BioStock ser fram emot att följa hur bolaget kan komma att dra nytta av denna stimulerande omgivning.

Klicka för större bild.

Medlemmarna i Cereno Scientifics vetenskapliga råd

Dr Bertram Pitt (ordförande), professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine in Ann Arbor, USA och högt ansedd kardiologiexpert.
Dr Deepak Bhatt, professor i medicin vid Harvard Medical School, och välrenommerad expert inom trombosfältet samt exekutiv direktör för interventionell kardiovaskulär medicin vid Brigham and Women’s Hospital.
Dr Gordon H Williams, professor i medicin vid Harvard Medical School sedan 1981 och ledare av en forskargrupp vid Brigham and Women’s Hospital, som fokuserar på de genetiska aspekterna av sjukdomar inom kardiovaskulär endokrinologi, diabetes och metabolism.
Dr Faiez Zannad, kardiologiprofessor på Université de Lorraine och chef för avdelningen för hjärtsvikt, högt blodtryck och förebyggande kardiologi vid universitetssjukhuset Centre Hospitalier Universitaire de Nancy i franska Laxou.
Dr Gunnar Olsson, legitimerad läkare och PhD i medicin med stor erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Han har arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20 år och har omfattande erfarenhet av produktutveckling och ”life cycle management” för läkemedel.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev