Home Nyheter Kardiovaskulär topptrio till Cereno Scientifics vetenskapliga råd

Kardiovaskulär topptrio till Cereno Scientifics vetenskapliga råd

Kardiovaskulär topptrio till Cereno Scientifics vetenskapliga råd

2 april, 2019

I mitten av mars inrättade Cereno Scientific ett vetenskapligt råd för att stödja bolagets utveckling inom fokusområdet trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar. Idag offentliggjordes ytterligare tre namn som ytterligare stärker den vetenskapliga expertgruppen.
Som ett led i ett intensifierat fokus på vidareutveckling av bolagets produktportfölj, bestående av huvudkandidaten CS1 som utvecklas som en preventiv blodproppsbehandling och för närvarande förbereds för en fas II-studie, samt den nyligen förvärvade prekliniska kandidaten EB014, har Cereno Scientific under de senaste veckorna upprättat ett vetenskapligt råd.

Inledde med två internationella toppnamn

Inledningsvis blev Dr Bertram Pitt känd som rådets första medlem, tillika ordförande. Den välpublicerade kardiologiexperten Dr Pitt är professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine i Ann Arbor, USA och har flera tunga utmärkelser på sitt CV. Han är också upphovsmannen bakom kardiologikonferensen Cardiology Update Davos.
Näst ut blev Dr Gordon H Williams, läkaren som sedan 1981 är professor i medicin vid Harvard Medical School. Till vardags leder Dr Williams en forskargrupp vid Brigham and Women’s Hospital, en filial till Harvard Medical School, med vilken han fokuserat på de genetiska aspekterna av sjukdomar inom kardiovaskulär endokrinologi, diabetes och metabolism.

Välmeriterad trio förstärker

Dr Deepak Bhatt

Dagens aviserade medlemstillskott till Cereno Scientifics vetenskapliga råd består av ytterligare tre internationellt ledande experter inom kardiologi; Dr Deepak Bhatt, Dr Faiez Zannad och Dr Gunnar Olsson.

Ytterligare Harvard-namn

Dr Bhatt är, liksom Dr Williams, professor i medicin vid Harvard Medical School. Därutöver är han exekutiv direktör för interventionell kardiovaskulär medicin vid Brigham and Women’s Hospital.
Samtidigt som Dr Bhatt är en erkänd specialist på kardiovaskulär medicin och interventionell kardiologi samt författare av över 750 vetenskapliga artiklar, så är han fortsatt en aktiv kardiolog som behandlar de patientgrupper som Cereno Scientifics är intresserat av.
Dr Bhatt har dessutom erfarenhet av läkemedelsutveckling då han medverkat i kliniska studier i utvecklingen av NOAKs – Non-vitamin K Orala Antikoagulantia – som är dagens koagulationshämmande ”golden standard”.

Europeisk stjärnkardiolog ansluter

Inte bara ledande vetanskapsmän i USA har anslutit sig till Cereno Scientifics vetenskapliga råd – idag offentliggöres även två välmeriterade europeiska namn.

Dr Faiez Zannad

Dr Faiez Zannad har en PhD i medicin och humanbiologi och är kardiologiprofessor på Université de Lorraine. Han är dessutom chef för avdelningen för hjärtfel, högt blodtryck och förebyggande kardiologi vid universitetssjukhuset Centre Hospitalier Universitaire de Nancy i franska Laxou där han också är direktör för det kliniska undersökningscentrat – Inserm-CHU – sedan 1995.
Dr Zannad har haft en ledande roll i att designa och genomföra en rad stora internationella överlevnadsstudier bland annat RALES, VALIANT, CIBIS, CAPRICORN, EPHESUS och EMPHASIS-HF.
Därutöver har han tidigare varit ordförande för farmakologi och läkemedelsterapi vid European Society of Cardiology (ESC) och är en tung Thought Leader inom kardiologi med ett högt anseende i branschen. Ett exempel på detta är att Dr Zannad utsetts till ordförande för CardioVascular Clinical Trials (CVCT) och organiserar även dess årliga internationella konferens.

Svensk industriräv knyter nya band till bolaget

Sverige representeras i expertrådet av Dr Gunnar Olsson, legitimerad läkare och PhD i medicin med stor erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling.

Dr Gunnar Olsson

Dr Olsson har arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20 år och har omfattande erfarenhet av produktutveckling och “life cycle management” för läkemedel.
Han har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika globala produktregistreringar för läkemedel mot både hjärt- och kärlsjukdomar och mag-tarmsjukdomar, varav sju har uppnått s.k. ”block buster status” med en årlig försäljningsvolym som överstiger 1 miljard USD.
Utöver sina erfarenheter från industrin har Gunnar Olsson också haft olika uppdrag inom akademin, bl.a. som adjungerad professor i kardiovaskulär läkemedelsforskning vid Karolinska Institutet och står även bakom mer än 125 publikationer. Han har varit engagerad i ESC och var styrelseledamot i Cereno Scientific mellan 2016 och 2018.

Bolagsledningen värdesätter kunskapstillskotten

– Jag är glad över att kunna välkomna ytterligare tre internationella toppnamn till vårt Scientific Advisory Board som innebär att vi nu har en mycket bred kunskapsbas till vårt förfogande. Deras gedigna erfarenhet inom kardiologi kommer att ha stor betydelse för vårt fortsatta arbete med att utveckla förebyggande läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar, säger Cereno Scientifics vd Sten R Sörensen i ett pressmeddelande.
Cereno Scientifics vetenskapliga råd kommer utöver att tillföra världsledande expertis och erfarenhet av att planera och genomföra kliniska studier, som ett komplement till Cereno Scientifics in-house kompetens, även att bidra med ett starkt globalt nätverk.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev