Home Nyheter 2cureX inleder sitt första kliniska partnerskap i Sverige

2cureX inleder sitt första kliniska partnerskap i Sverige

2cureX inleder sitt första kliniska partnerskap i Sverige

3 april, 2020

I veckan meddelade 2cureX att man inleder ett nytt samarbete för att kliniskt validera IndiTreat, bolagets verktyg inom funktionell precisionsmedicin. Partnerskapet har ingåtts med Skånes universitetssjukhus och utgör en viktig milstolpe för bolaget då det är 2cureX första samarbete med ett större sjukhus i Sverige.
Som BioStock nyligen har konstaterat har 2cureX, precis som de flesta andra bioteknikbolag med pågående kliniska studier, påverkats av Covid-19-pandemin. Virusutbrottet har orsakat förseningar i kliniska studier i hela Europa p.g.a. det höga tryck som sjukhusen just nu upplever då de tar in fler och fler patienter som har drabbats av viruset.

IndiTreat kommer allt närmare kommersialisering

Det danska bioteknikbolaget 2cureX har också tvingats förskjuta några av sina projekt, närmare bestämt de kliniska prövningarna med IndiTreat i äggstocks- och pankreascancer. De här projekten är relativt nya och befinner sig i tidig fas. Dock ska 2cureX primära projekt, en klinisk valideringsstudie med IndiTreat i metastaserande kolorektalcancer, fortsätta enligt plan då patientrekryteringen har avancerat så långt.
Läs mer om hur Covid-19 påverkar 2cureX och vd:s optimism gällande det aktuella läget här.
Läs mer om hur Covid-19 påverkar kliniska studier generellt r.
Detta är såklart goda nyheter för 2cureX som kommer allt närmare en full kommersialisering av sin produkt IndiTreat genom att introducera precisionmedicinsverktyget på den europeiska marknaden genom ett Early AccessProgram. Bolaget kunde initiera programmet tack vare den CE-IVD-certifiering som man erhöll i slutet av 2018 och som gav bolaget kommersialiseringsrättigheter. Fullständig lansering beräknas ske under det tredje kvartalet i år.

Early access-program har lett till nytt samarbete för 2cureX

Hittills har early access-programmet genererat ett antal samarbeten som stärker bolagets utvärdering av IndiTreat. Så sent som förra månaden slöt bolaget avtal med YourRad i Sverige och Paralax Life Sciences Group i Bulgarien.
YourRad är specialiserade inom distribution av utrustning som används inom cancervården medan Paralax Life Sciences är en konsultgrupp som fokuserar på implementering av medicinska produkter och tjänster i Bulgarien. Syftet med dessa samarbeten är att de ska bidra till ökad kommersiell aktivitet runt IndiTreat och leda till ytterligare kontakter med statliga och privata sjukhus på de svenska och bulgariska marknaderna.
Läs mer här om de nya avtalen i en intervju med 2cureX CBO Maarten van der Linden, Dr. Dimitar Georgiev från Paralax Life Sciences samt Tobias Hellstrand från YouRadAB.

2cureX får tillgång till svensk klinik genom nytt samarbete

Skånes universitetsjukhus i Lund

Gällande den svenska marknaden stod det igår klart att 2cureX har slutit ett avtal med ett av Sveriges största sjukhus, Skånes universitetsjukhus i Lund. Detta är en betydande milstolpe för 2cureX som länge haft siktet inställt på den svenska marknaden. Sjukhusets deltagande i kliniska prövningar torde stärka valideringsarbetet med IndiTreat genom att säkerställa att svenska patienter lättare får tillgång till individuell cancerbehandling.
Det aktuella avtalet innebär att Lundasjukhuset ansluter till en rad av tunga onkologikliniker i Danmark, Tyskland och Storbritannien som deltar i de kliniska valideringsstudierna med IndiTreat.
2cureX’s Chief Medical Officer Henrik Harling gav följande kommentar om samarbetet:
 Skånes universitetssjukhus har ett ypperligt rykte och en stor befolkningsbas. Det är därför av stor betydelse för 2cureX att Skåne vill ingå i samarbetet. Vi ser beslutet som ett uttryck för hur viktigt vårt arbete är för cancerpatienterna. Vi hyser inga tvivel om att samarbetet kommer att påskynda tillgången till vår testmetod för svenska patienter med långt gången kolorektal cancer.

IndiTreat har gott anseende bland kliniker

Sammanfattningsvis är det nya partnerskapet ett tecken på att 2cureX teknologi har mycket gott anseende bland välrenommerade kliniker. IndiTreat har potential att förändra behandlingen av cancerpatienter genom att förutse vilken behandling som är mest lämpad för varje enskild patient. Detta är ett stort steg i rätt riktning, inte bara för cancerpatienterna, utan också för sjukvårdspersonalen som strävar mot att rädda och förbättra patienternas liv.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev