Home Nyheter Bengt Baron tycker att Enzymatica är på helt rätt bana

Bengt Baron tycker att Enzymatica är på helt rätt bana

Bengt Baron tycker att Enzymatica är på helt rätt bana

13 november, 2019

I snart 3 år har Bengt Baron varit styrelseordförande för Enzymatica, bolaget bakom förkylningssprayen ColdZyme. I samband med att Enzymaticas styrelse samlades på huvudkontoret i Lund passade BioStock på att träffa OS-hjälten som numera kan tituleras både styrelseproffs och expert på konsumentvaror.
Den nyliga Q-3 rapporten som innehöll en imponerande försäljningstillväxt om 47 procent tolkar Enzymatica som ett kvitto på bolagets affärsstrategi. Läs mer. Nu satsar man mot nya mål, framförallt genom diversifierade aktiviteter som understödjer en ökad försäljning av bolagets förkylningsspray ColdZyme.
Uthållighet och att kämpa ända in i kaklet är något som styrelseordförande Bengt Baron kan ställa sig helhjärtat bakom. Efter att simkarriären – som resulterade i såväl EM- som VM och OS-medaljer – avslutades erhöll han en MBA från University of California Berkely och har sedan dess arbetat inom en rad namnkunniga bolag, under senare år på höga ledarpositioner. Som ett urval kan nämnas vd-poster på såväl Vin & Sprit som Leaf International och Cloetta. För närvarande är han styrelseordförande i Thule Group, styrelseledamot i AAK samt styrelseordförande i Enzymatica.

»En fantastiskt bra produkt eller tjänst – det är alltid kärnan och grunden i ett framgångsrikt bolag. Utan sådan fundamenta kommer man inte långt. Här är jag väldigt trygg med ColdZyme och Enzymatica.« – Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica 

Enzymaticas syrelseordförande sedan december 2016

Hur kom då det senare sig? Jo, Enzymaticas vd Fredrik Lindberg lyssnade på Barons avsnitt av Sommar i P1 och tyckte att det lät som att han skulle matcha bolaget väl. Intresset besvarades och i december 2016 tillträdde Baron som bolagets styrelseordförande.
BioStock har träffat Bengt Baron och fick ta del av hans syn på affärsutveckling och vilka faktorer som är avgörande för att ett bolag ska nå framgång.

Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica. Foto: Enzymatica

Hur skulle du beskriva din tidigare affärskarriär och vilka egenskaper tar du med dig därifrån som kan vara till nytta för Enzymatica?
– Jag ser mig själv som en generalist med en spetskompetens inom konsumentvaror och att utveckla bolag. Jag har haft förmånen att arbeta med både stort och smått såväl internationellt som inom Sveriges gränser, primärt med konsumentvaror och att bygga varumärken. Det som tilltalar mig allra mest intressant är att vara med och bygga och utveckla bolag, och det är ju just den fas som Enzymatica nu befinner sig i.
– Jag har med mig flera lärdomar som jag tror kan vara till nytta av som styrelseordförande för Enzymatica. Den kanske enskilt viktigaste är att man måste utgå från en fantastiskt bra produkt eller tjänst – det är alltid kärnan och grunden i ett framgångsrikt bolag. Utan sådan fundamenta kommer man inte långt. Här är jag väldigt trygg med ColdZyme och Enzymatica.
– När man väl har en bra produkt på plats så finns det ett par saker som jag anser är viktiga att komma ihåg. Först och främst – allt går! För det andra ska man vara medveten om att allt tar lite längre tid än vad man tror. Det tredje är att man måste våga fokusera och tro på sitt koncept och strategi, snarare än att försöka göra allting på en gång. Detta är särskilt viktigt för relativt små bolag som försöker slå igenom på marknader med stort marknadsbrus och konkurrens.
Dina övriga bolagsengagemang kan tyckas lite spretiga i en första anblick. Vad har varit den röda tråden för dig?
– Det finns egentligen flera röda trådar som har gjort att dessa diversifierade bolag har lockat mitt intresse. Dels har de varit svenska bolag med internationell verksamhet, eller åtminstone på väg mot att verka internationellt. Dels har det alltid funnits ett mycket starkt erbjudande i den underliggande produkten/tjänsten. Dels har bolaget alltid befunnit sig i en utvecklingsfas, vilket är mitt gebit.
Du har varit styrelseordförande för Enzymatica sedan 2016. Vad var det som fick dig så intresserad av Enzymatica och Coldzyme att du accepterade posten som styrelseordförande?
– Förkylning är en global åkomma som påverkar alla människor, och som vi alla försöker undvika eller åtminstone minimera de negativa effekterna av. Enzymatica angriper problemet på ett innovativt sätt med en ny typ av produkt, vidhäftad med vetenskaplig bevisning kring dess effekt. Detta skapar nya affärsmässiga möjligheter och jag har en stark tilltro till produkten och dess potential.
– ColdZymes potential ser vi inte minst prov på i Sverige där vi fortsätter att växa tvåsiffrigt, sju år efter marknadslanseringen. Det betyder att konsumenterna är nöjda, vilket är det ultimata kvittot.
– Sedan är Enzymatica också ett otroligt spännande bolag på frammarsch och jag tycker om att vara delaktig i att utveckla bolag. Det är dessutom min övertygelse att Sverige som land behöver fler bolag, gärna internationella bolag med huvudkontor här, och kan jag bidra till att skapa fler sådana så är ingen gladare än vad jag är.

»Den vetenskapliga basen som bevisar att produkten fungerar är A och O. Det är hela anledningen att vi kan få de försäljningstillstånd vi behöver för att komma in på nya marknader, och det är också det som ger oss den trovärdighet som krävs för att kunna attrahera bästa möjliga distributionspartner på respektive marknad.«

Hur ser du på den utveckling som bolaget genomgått sedan du tillträdde för nästan 3 år sedan?
– Som jag nämnde så trivs jag bäst i verksamheter där det händer saker och som fortsätter att utvecklas, och jag tycker att Enzymatica tar ständiga kliv framåt. Det är inte alltid utan motgång, men det är det aldrig när man bygger upp ett bolag.
– Viktiga aspekter för att kunna ta dessa steg är att vi kontinuerligt adderar till teamet och breddar vår kunskapsbas, samt att vi arbetar kontinuerligt med att underhålla och utöka vårt nätverk och våra affärsmässiga relationer. Men än viktigare är det att vi fokuserar stenhårt på att bygga en lojal konsumentbas, vilket bevisligen resulterar i en uppåtgående trend i termer av omsättning och försäljning. Så det är bara att fortsätta på vår utstakade väg.
Läs även: Enzymaticas vd nöjd med Q3-resultatet (8 oktober 2019)
Vad tror du denna utveckling beror på?
– Den vetenskapliga basen som bevisar att produkten fungerar är A och O. Det är hela anledningen att vi kan få de försäljningstillstånd vi behöver för att komma in på nya marknader, och det är också det som ger oss den trovärdighet som krävs för att kunna attrahera bästa möjliga distributionspartner på respektive marknad.
– Men sedan är det återigen av yttersta vikt att ha tillgång till rätt kompetens i teamet. Min erfarenhet är att detta är något man ofta missar i bolag som växer snabbt, att ta sig tid att inventera humankapitalet och säkerställa att man har rätt person på rätt plats. Man måste orka ömsa skin för att föda framgång

»Det är inte någon revolution som krävs för att Enzymatica ska fortsätta utvecklas och nå nya höjder, utan snarare evolution inom vår utarbetade verksamhetsstrategi.«

Så vad ska ni nu göra för att hålla fast vid er nuvarande positiva utvecklingskurva?
– Vi ska sätta tummen i spåret och fortsätta göra det vi är bra på. För vår del innebär det bland annat att fortsätta utöka den vetenskapliga basen för vår produkt. Dessutom har vi ju just lanserat ColdZyme Strawberry och det finns säkert fler möjligheter att bredda produktsortimentet ytterligare på sikt, i syfte att attrahera ytterligare konsumentgrupper.

ColdZyme Strawberry. Bildkälla: Enzymatica

– Sedan ska vi naturligtvis också fortsätta den internationella expansionen och det är viktigt att detta görs tillsammans med rätt partners. Här gäller det att ha lite is i magen eftersom det är viktigare att vänta in rätt partner än att hoppa på bästa första erbjudande. Det gäller nämligen att partnern har den kraft och uthållighet som krävs för att slå igenom på nya marknader.
– Sammantaget kan man säga att det inte är någon revolution som krävs för att Enzymatica ska fortsätta utvecklas och nå nya höjder, utan snarare evolution inom vår utarbetade verksamhetsstrategi. Återigen – vi är på god väg!
Enzymatica befinner sig ju alltjämt i en expansionsfas med ColdZyme. Vilka marknader kommer, enligt dig, vara strategiskt viktiga att komma in på framöver och varför? 
– I vår relativa litenhet är det inte så viktigt var vi lanserar, utan att vi gör det. Varje ny marknad utgör en fin addition till vår totalmarknad. Till exempel var det viktigt att komma in i Sydafrika för att ta ett steg mot att utjämna vårt säsongsberoende, givet att förkylningsperioden på det södra halvklotet infaller under deras vinter, som är vår sommar, och vice versa. Den avgörande faktorn är istället att hitta rätt partner.
– Men det är klart, att hitta rätt partner på en av de större marknaderna vore ju en jackpot.
Men vad karaktäriserar då ”rätt partner”?
– De ska förstå oss, vilja sälja vår produkt och ha en infrastruktur och finansiella muskler som gör det möjligt för dem att ge produkten det stöd som behövs i form av marknadsföring.
– Det behöver inte nödvändigtvis vara det allra största bolaget, för det är också angeläget att ColdZyme blir en viktig del av partnerns portfölj och inte försvinner i ett hav av produkter. Ibland kan ColdZyme bli ett komplement till produktportföljen i ett stort bolag, och ibland en central produkt för ett lite mindre bolag.
Hur ser då er övergripande affärsstrategi ut?
– Den går dels ut på det som vi just var inne på, att hitta nya partners och expandera genom att göra entré på nya marknader. Men man får inte heller glömma hemmamarknaden, eller mer mogna marknader, där man redan är etablerad.
– För oss är det viktigt att fortsätta underhålla våra hemmamarknader, framförallt Sverige men även Danmark, för att nå nya höjder här. Vi har redan uppnått en god varumärkeskännedom och en betryggande kundbas, men den kan fortfarande växa.
– Samtidigt kan man kan lära sig väldigt mycket av de mer mogna marknaderna. Under hösten har vi t.ex. lanserat ColdZyme Strawberry i både Sverige och Danmark, och det är mycket intressant att följa mottagandet av produkttillskottet och se hur marknadsdynamiken fungerar. Har den enskilda konsumenten en favoritsmak eller använder man båda? Hur viktigt är det att vi i och med ColdZyme Strawberry kommer att få ett större hyllutrymme på apoteken? Det finns massor av matnyttig information att hämta.
– Ett annat motiv till vår vilja att fortsätta växa på hemmaplan är att dessa marknader utgör ett bra case att kunna visa upp för potentiella partners, inte minst då utvecklingen fortfarande är stark efter så pass lång tid på marknaden. Detta skickar tydliga signaler om produktens potential till omvärlden och intressenter.
– Ytterligare en aspekt är att vi kan experimentera med olika marknadsföringsinsatser på våra hemmamarknader och lära oss av vad som får bäst genomslag. Det ger oss en verktygslåda som vi i nästa steg kan överföra till våra internationella partners för att underlätta deras marknadspenetration. Det är med andra ord väldigt viktigt att sköta basen eftersom det bygger grunden till att sedan kunna expandera internationellt.
Ett flertal studier med positiva och stärkande studieresultat stödjer ColdZymes förmåga att reducera risken för förkylning, förkorta förkylning samt lindra förkylningssymptom och halsont. Trots detta kan jag inte undvika att nämna de senaste studieresultaten som inte levde upp till förväntningarna gällande förkylningssprayens inverkan på livskvalitet. Hur ser du på dessa resultat och dess inverkan på ColdZymes framtidsutsikter?
– Det är sant att vi inte fick det resultat vi hade förväntat oss i en studie som undersökte en ny parameter – självrapporterad livskvalitet. Men som du vet är dessa mätinstrument väldigt svåranvända och resultatet är starkt beroende av de respondenter som ingår i studiepopulationen. Mot denna bakgrund håller vi nu på med en djupanalys av studiedatan för att få bättre förståelse för resultatet, vilket vi hoppas kunna rapportera under första halvan av 2020.
– Jag skulle ändå säga att detta har en begränsad betydelse för ColdZyme som produkt. Inget har egentligen förändrats från innan vi fick dessa studieresultat. Det är fortfarande fastställt att produkten kan förebygga förkylning, har en symptomlindrande effekt samt förkortar sjukdomstiden. Därför är det fortsatt en lovande produkt som tilltalar konsumenten.

»Det är konsumenternas beteende som gör att jag tror så starkt på både ColdZyme och Enzymatica. Vi har en oerhört lojal konsumentbas som dessutom är villiga att rekommendera vår produkt till sina vänner och nära och kära. Det är ett mycket tydligt tecken på produktens potential.«

Ni har också poängterat att era befintliga samarbetspartners och motparter i pågående partnerdiskussioner inte har reagerat nämnvärt på det nämnda studieutfallet. Vad tror du det beror på?
– Dels är det just det faktum att ingenting är annorlunda nu jämfört med innan den aktuella studien avrapporterades. Sedan arbetar vi med så pass rutinerade partners att de har full insikt i att man i den här typen av studier inte alltid når det förväntade resultatet.
– I sammanhanget vill jag återigen understryka att vi går vidare i de dialoger vi haft sedan tidigare och att förutsättningarna för dessa inte har påverkats nämnvärt. Vad som istället sänder starka signaler till våra kontakter är att ColdZyme har en tvåsiffrig försäljningstillväxttakt efter sju år på marknaden, vilket är en tydlig indikator på produktens potential och på att vi som bolag gör något rätt.
Om du tar på dig dina mest objektiva entreprenörsglasögon – hur ser du då på potentialen hos ColdZyme?
– För mig är det konsumenternas beteende som gör att jag tror så starkt på både ColdZyme och Enzymatica. Vi har en oerhört lojal konsumentbas som dessutom är villiga att rekommendera vår produkt till sina vänner och nära och kära. Det är ett mycket tydligt tecken på produktens potential. Att vi dessutom kan backa upp det med vetenskaplig bevisning gör mig ännu tryggare i min bedömning.
– Med dessa förutsättningar återstår bara att navigera i att bygga affären och utveckla kommersiella relationer. Det är visserligen inte så ”bara”, men det är ändå en fördelaktig situation.
För allmänheten är du ju även känd som olympisk medaljör, inte minst efter guldet i 100m ryggsim från OS i Moskva 1980. Enzymatica gör ju en del studier bland atleter vars hårda träning gör att immunförsvaret är ständigt pressat och extra mottagligt för t.ex. förkylningsvirus. Era hittillsvarande studier har visat att atleter har varit behjälpta av ColdZyme och kunnat träna mer obehindrat då det undvikit/förkortat sjukdomsperioder. Hur hade du sett på en produkt som ColdZyme under din tid som simmare i världseliten?
– Under hela min simkarriär var jag alltid livrädd för missade träningsdagar och den absoluta majoriteten av missade träningsdagar var på grund av något så enkelt som en förkylning. Skador var inte alls ett lika stort problem. I det sammanhanget hade en produkt som ColdZyme varit helt ovärderlig och en självklarhet att använda.

»Jag anser att vi bör fortsätta fokusera på ColdZyme och bolagets huvudspår där vi börjar blir etablerade och har en goda kunskapsresurser. Det ger oss komparativa fördelar.«

Ni har ju etablerade kontakter med flera aktiva atleter. Har du något vittnesmål därifrån som du kan dela med dig av? 
– Ja, faktiskt. Vi har varit i kontakt med en skidskytt på landslagsnivå som berättade att när han använde ColdZyme kontinuerligt kunde han minska sina sjukdagar från 40 till 5 under ett helt år, utan att göra några andra korrigeringar. Är inte det fantastiskt!?
Mycket! Om vi går vidare från sport till kropp och utseende så tänkte jag höra hur ni i styrelsen såg på kosmetika-avtalet med Maren Cosmetics som Enzymatica ingick i juni?
– Det var naturligtvis ett spännande inslag, inte minst för att det medför betydande intäkter om 120 Mkr fördelar över 3 års tid. Men jag är övertygad om att vi gör bäst i att fokusera våra resurser och insatser på förkylningsområdet, vilket är bolagets huvudspår. Avtalet med Maren ger oss finansiellt utrymme att göra ytterligare ansträngningar inom förkylning.
Ni kommer alltså inte att göra ytterligare satsningar av detta slag framöver?
– Idag är huvudspåret förkylning och jag anser att vi bör fortsätta fokusera på ColdZyme och bolagets huvudspår där vi börjar blir etablerade och har en goda kunskapsresurser. Det ger oss komparativa fördelar.
– Samtidigt är det naturligtvis jätteintressant att vi har en teknologi med potential inom andra områden, inte minst på sikt. Men att ha en för bred pipeline när bolaget fortfarande är ungt gör att man riskera att sprida sig tunn över flera fält istället för att gå starkt in på enstaka marknadsområden.
– För mig är strategi att välja bort, medan det för många andra handlar om att välja till. Risken är då att man hamnar i en situation där man har för många prioriterade områden. Det kan kännas tryggt eftersom man på så vis inte missar något, men å andra sidan får man heller inte speciellt mycket genomslag på något område. Att istället välja ut få prioritetsområden att verkligen satsar på ger en betydligt bättre chans att lyckas och nå igenom bland konkurrenter och annat marknadsbrus.
Vilka andra frågor diskuteras i styrelsen just nu?
– I ett bolag som Enzymatica, som är under konstant utveckling, är det viktigt att kunna bibehålla en flexibilitet. Det innebär att vi i styrelsen tittar på allt ifrån organisatoriska resurser och strukturer, finansiella resurser, prioriteringar kring lanseringar och vart vi allokerar resurser, huruvida man ska avancera med enskilda dialoger etc. Det handlar till syvende och sist om verksamhetsplanering och en konstant strävan efter att ligga ett steg före och försöka se vad som väntar runt hörnet.
– Med den öppna dialog som vi har mellan management och styrelse tycker jag att vi har optimala förutsättningar för att kunna göra detta på ett bra sätt. Det skapar möjligheten att i samspråk sätta upp relevanta mål som är utmanande men ändå nåbara, vilket är den bästa incitamentsnivå för att driva en verksamhet framåt.

»Jag tror att framgång alltid handlar om uthållighet. Talang är att vara uthållig och hålla i utan att börja flacka med blicken när det blåser.«

Vad tror du är kommer bli den avgörande faktorn för Enzymaticas framtida utveckling? 
– Uthållighet. Jag tror att framgång alltid handlar om uthållighet. Talang är att vara uthållig och hålla i utan att börja flacka med blicken när det blåser.
– Enzymatica är på god väg och gör framsteg varje kvartal. Det syns inte alltid lika tydligt i siffrorna som det gjorde i den senaste delårsrapporten, men om man tittar på fundamentan i verksamheten så är jag oerhört optimistisk. Vi får se hur lång tid det tar, men teamet gör ett fantastiskt jobb och vi har en gedigen vetenskaplig grund att stå på, så för mig råder det inga tvivel om att det här kommer att bli mycket bra.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev