Home Nyheter Ny smak och nya produktpåstående för Enzymaticas ColdZyme

Ny smak och nya produktpåstående för Enzymaticas ColdZyme

Ny smak och nya produktpåstående för Enzymaticas ColdZyme

26 augusti, 2019

Lundabolaget Enzymatica fortsätter på den inslagna vägen av ständig vidareutveckling. Tidigare i år har man bland annat lanserat produkten på den sydafrikanska marknaden och tecknat ett miljonavtal med ett tyskt kosmetikabolag. Idag kom bolaget med ännu en nyhet – man lanserar en ny smak (jordgubb) och lägger till två nya produktpåstående för sin förkylningsspray ColdZyme.
Enzymatica arbetar med att ta fram medicintekniska produkter som ska motverka infektionsrelaterade sjukdomar. Syftet är att stärka kroppens naturliga barriärer på hud och slemhinnor och därigenom förebygga och förkorta sjukdomar. Bolagets förkylningsspray ColdZyme har funnits på den svenska marknaden i sex år och säljs nu dessutom på ytterligare ett tiotal marknader. Med ingångna avtal på ytterligare marknader är vidare försäljningsexpansion att vänta.
Under senare år har bolaget dessutom radat upp studier och dokumentation som styrker att deras flaggskeppsprodukt – förkylningssprayen ColdZyme– hindrar förkylningsvirus att sprida sig i kroppen, lindrar sjukdomssymptom och kortar sjukdomstiden. De framgångsrika studier har burit frukt, vilket underströks av sommarens Q2-rapport som visade att försäljningen på svenska apotek ökade med drygt 38 procent under det andra kvartalet 2019 och att man nu har en marknadsandel på rullade 12-månadersperiod om 6,1 procent. ColdZyme är nu det fjärde vanligaste varumärket inom segmentet. Läs mer.

Möter efterfrågan på ny smak

I nuläget säljs ColdZyme förkylningsspray i mentolsmak, men efter genomförda studier och marknadsundersökningar har Enzymatica beslutat sig att lansera ytterligare en smak. Dessa undersökningar visade nämligen att 20–25 procent av konsumenterna föredrar en annan smak än mentol. Målet har varit att lansera en smak som tilltalar både äldre och yngre kunder och valet föll på jordgubb.
Från och med slutet av augusti kommer ColdZyme Strawberry 20 att finnas på de flesta apotek i Sverige. I början av oktober räknar man med att produkten ska finnas på samtliga apotek. Produkten kommer även att lanseras i Danmark under augusti. När det gäller ColdZymes resterande marknader räknar man med lansering under de kommande åren.

Två nya produktpåstående stärker ColdZyme

Det är inte bara ColdZyme-sortimentet som utvidgats, utan även produktens lista av produktpåstående har utökats. De två nya produktpåstående innebär att ColdZyme inte bara kan förebygga och förkorta en förkylning utan nu även lindra halsont och förkylningssymptom.

Bygger på positiva studieresultat

Till grund för de nya produktpåstående ligger den tyska multicenterstudie som utfördes på sex centra i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. I den prospektiva, randomiserade och enkelblindade studien deltog 400 personer. Dessa ombads slumpartat att inleda behandling med ColdZyme när de kände av förkylningssymptom eller att inte inleda någon behandling alls. Av dessa 400 utvärderas 267 personer med bekräftad förkylning i studien. Läs mer.
Studien visade vidare att ColdZyme uppfyller sitt syfte att förkorta förkylning. Men inte bara det, resultaten visade även att ColdZyme har en breddare kliniska nytta genom att lindra symptom, halsont och höjer livskvalitén. Användare av ColdZyme behöver dessutom inte använda andra symptomlindrande läkemedel vid förkylning i samma utsträckning.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica.
Foto: Enzymatica

I ett uttalande i sammanband med nyheten sade Enzymaticas vd Fredrik Lindberg att resultaten från den tyska studien och de nya påståendena ”stärker dokumentationen av ColdZyme som ett effektivt och säkert sätt att behandla förkylning.”

Dubbelblindad randomiserad studie

Trots att Enzymatica är ett medicintekniskt bolag och alltså inte har lika höga krav på evidensunderlag som bioteknikbolag fortsätter bolaget arbetet med att samla klinisk evidens. I år har man inlett en prospektiv, dubbelblindad, placebokontrollerad multicenterstudie även denna i Tyskland. Studien, som kan ses som en uppföljning av den föregående, har även den syftet att utvärdera ColdZymes kliniska effekter vid förkylning.
I maj kunde bolaget meddela att studien är fullrekryterad och i en intervju med BioStock sade vd Fredrik Lindberg att man förväntar sig resultat innan årets slut. Läs mer.
Dagens nyhet är alltså bara en i en strid ström av goda nyheter från Enzymatica under 2019, en ström  som inte visar några tecken på att sina.
 
Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev