Home Nyheter Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad

Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad

Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad

16 november, 2017

NASH är en kronisk leversjukdom som kan leda till både leversvikt och cancer om den lämnas obehandlad. Effektiva behandlingar saknas dock, vilket har lett till en allt hårdare konkurrens om att först nå marknad bland de stora läkemedelsbolagen. Ytterligare en katalysator är att marknadsprognoserna pekar på att försäljningen kan nå uppåt 40 miljarder dollar om några år. I denna intensiva marknadsdynamik har storbolagens förvärv av lovande läkemedelskandidater för miljardbelopp ökat, samtidigt som flera mindre bolag, däribland svenska NeuroVive Pharmaceutical, vill profilera sina lovande utvecklingsprojekt som attraktiva utlicensierings- eller förvärvskandidater.
NASH eller fettlever förutspås att bli den främsta orsaken till svåra leversjukdomar och levertransplantationer under det närmaste decenniet. Orsaken kan förklaras av att antalet kraftigt överviktiga och insjuknanden i diabetes ökar över hela världen, och därmed även antalet insjuknanden i NASH. Marknadstillväxten och affärsmöjligheterna samt det faktum att det fortfarande saknas ett godkänt läkemedel på marknaden, har lett till en stenhård konkurrens bland de största läkemedelsbolagen.
I detta läge, pådrivna av analytikers och aktieägares krav på framgångar, sneglar storbolagen i allt högre grad på lovande tillgångar i mindre bolag som komplement att boosta den egna pipelinen med eller för att helt enkelt köpa sig en plats i det hetsiga NASH-racet.
Enligt en rapport från GlobalData kommer marknaden på de sju stora läkemedelsmarknaderna – Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA, att växa från 618 miljoner dollar år 2016 till 25,3 miljarder dollar år 2026, baserat på NASH-behandlingar som för närvarande är under utveckling. De mest optimistiska analytikerna prognostiserar dock att marknaden för NASH-läkemedel kommer att nå sin topp på betydligt högre intäkter, runt 35-40 miljarder dollar år 2025.
Höjda insatser för att nå mållinjen först
Gilead Sciences senast levererade interimsdata från en klinisk studie med 126 patienter visar att de som erhöll en högre dos av läkemedelskandidaten GS-0976 – som f.ö förvärvades för 1,2 miljarder dollar från Nimbus Therapeutics förra året – reducerar leverfettet signifikant jämfört med placebo efter tre månader, samt även en signifikant minskning av TIMP-1, en biomarkör vid leverfibros.
Gilead är dock inte den enda läkemedelsjätten som siktar på att ta fram potenta behandlingsalternativ mot den lukrativa NASH-marknaden. Andra exempel är Bristol-Myers Squibb, Allergan, Shire, Genfit och Intercept. Värt att notera bland bolagen ovan, är Allergans förvärv av Tobira och dess NASH-läkemedel för 1,7 miljarder dollar, men även Bristol-Myers Squibbs licensaffär med japanska Nitto Denko värd 100 miljoner dollar är en solklar indikation att storbolagen har höjt insatserna för att nå marknad först.
Så sent som i oktober avslöjade också japanska Takeda Pharmaceutical och amerikanska bioteknikbolaget HemoShear Therapeutics att man ingått ett partnerskap för att utveckla nya behandlingar för leversjukdomar, inklusive NASH, baserat på det amerikanska bolagets plattform REVEAL-Tx för modellering av leversjukdomar. Affären uppges vara värd upp till 470 miljoner dollar för HemoShear, inklusive milstolpesbetalningar och royalties.
Boehringer Ingelheim har spenderarbyxorna på
Amerikanska Dicerna Pharmaceuticals och tyska Boehringer Ingelheim har nyligen ingått ett forskningssamarbete och licensavtal inom NASH som även det involverade höga insatser. Enligt villkoren i avtalet kan Dicerna få mer än 200 miljoner dollar i milstolpebetalningar och dubbelsiffriga royalties på den framtida globala försäljningen. Dicernas aktie steg över 31 procent på börsen efter beskedet om den lukrativa affären.
Så sent som den 8 november tillkännagav Boehringer dessutom att man har ingått ett avtal inom NASH med MiNA Therapeutics med ett potentiellt transaktionsvärde på upp till 307 miljoner euro, exklusive royalties. Något tidigare, i maj 2015 förvärvade Boehringer Ingelheim även det australiska bolaget Pharmaxis vars läkemedelskandidat PXS4728A också utvecklas för behandling av NASH, en affär som om alla villkoren i avtalet uppfylls kommer att kosta Boehringer över 600 miljoner dollar.
Lovande svenska NASH-projekt
Även på hemmaplan finns lovande potentiella licens- eller uppköpskandidater, exempelvis NeuroVive Pharmaceuticals utvecklingsprogram NV556 inom NASH samt NVP022. NVP022 är baserad på NeuroVives kärnkompetens inom mitokondriell energireglering och kompletterar den direkta anti-fibrotiska verkan hos NV556, genom att till skillnad från NV556 rikta in sig på de metaboliska komponenterna hos NASH. Enkelt uttryckt genom att öka energiförbrukningen och ta bort överflödig fettlagring i levern och på så vis motverka sjukdomsprocesserna i NASH.
BioStock publicerade i februari i år en omfattande analys som utvärderade marknadspotentialen och det kommersiella värdet av NV556-projektet, med slutsatsen att om NeuroVive framgångsrikt tar kandidaten genom återstående prekliniska studier skulle man kunna ha en läkemedelskandidat redo för kliniska fas I-studier och utlicensiering redan i slutet av 2017. Året närmar sig nu sitt slut och det återstår att se om BioStocks tidsprognos håller – med reservation för att utlicensieringsdiskussioner mellan bolag ofta tar betydligt mer än ett år i anspråk, från start till mål.
Samtidigt kan konstateras att den som väntar på något gott sällan väntar för länge: Förutsatt att ett stort läkemedelsbolag gör samma basantaganden, vilka redovisas i detalj i den fullständiga analysrapporten, kalkylerar BioStocks analys med ett rNPV eller riskjusterat nuvärde (risk-adjusted Net Present Value) om 35 miljoner USD, eller motsvarande drygt 300 miljoner SEK för NeuroVives NASH-kandidat i ett skede där fas I kan inledas.
Kandidat mot fetma och typ 2-diabetes kan ha NASH-potential
Danska Saniona har förvisso inte officiellt annonserat att man har för avsikt att ge sig in på NASH-fältet, men möjligheten har berörts i tidigare intervjuer med BioStock. Idag testas bolagets substans tesofensine mot fetma tillsammans med utvecklingspartnern Medix på överviktiga patienter i Mexiko, samtidigt som man genomgått fas II-studier med kombinationsbehandlingen Tesomet i patienter med diabetes typ 2.
Tidigare studier har visat att tesofensine minskar leverinfettning och kroppsvikt i högre utsträckning än såväl något annat marknadsfört läkemedel, som någon läkemedelskandidat under utveckling. En viktminskning efter 24 veckor på 9,2 procent och 14-15 procent efter 48 veckor har uppnåtts, vilket kan jämföras med Novo Nordisks läkemedel Victoza/saxenda som uppnått en viktminskning om endast 6 procent efter 56 veckor.
Intressant att notera är dock att behandlingar som effektivt reducerar kroppsfett, parallellt också påverkar graden av leverinfettning. Kopplingen till Gilead Sciences läkemedelskandidat som nämndes inledningsvis är därmed tydlig, även om det som sagt idag ännu är oklart om Saniona har några framtida avsikter att gå vidare med sin läkemedelskandidat inom NASH. Mellan fetma och diabetes finns dock tydliga beröringspunkter och orsakssamband, likaså mellan fetma och NASH, samt mellan fetma och cancer.
Många bolag söker licenspartners inom NASH
Liksom hos läkemedelsjättarna är konkurrensen inom NASH intensiv även bland mindre bolag som utvecklar potentiella läkemedelskandidater inom fältet. Utöver NeuroVive, och möjligen Saniona, står idag bland andra Intercept Pharmaceuticals, Galectin Therapeutics, Genfit, Galmed Pharmaceuticals, samt Enanta Pharmaceuticals, Durect Corp och Tiziana Life Sciences utan utvecklingspartners, samtliga med NASH-kandidater i tidigt utvecklingsskede. Konkurrenslandskapet lär inte heller mattas av nämnvärt så länge den enorma NASH-marknaden ligger vidöppen för den aktör som tar första klivet in med ett godkänt läkemedel.
En femtedel av jordens befolkning lider av förstadiet till NASH
Den övergripande engelska termen för leverförfettning är Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), vilket anses föreligga när minst 5 procent av leverns totala vikt utgörs av fett. Uppskattningsvis lider 20 procent av jordens befolkning av NAFLD och cirka en tredjedel av befolkningen i USA. Det är därmed en av de vanligast förekommande åkommorna i världen, varav den enklaste formen är steatos (simple steatosis). När leverfibros, leverinflammation eller hepatocellulär degeneration har tillkommit talar man om NASH, ett tillstånd som har potential att fortskrida till levercirros, vilket är slutstadiet av NAFLD.
Mer läsning: BioStock Analys: NeuroVive Pharmaceutical (16 feb 2017)
Läs också: NeuroVive tar prestigefylld plats på global leverkonferens
Samt: Sanionas fetmaläkemedel i avgörande slutfas
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser bolag som BioStock erhållit finansiering från.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev