Home Nyheter BiBBInstruments teknologi uppmärksammas i medicinsk tidskrift

BiBBInstruments teknologi uppmärksammas i medicinsk tidskrift

BiBBInstruments teknologi uppmärksammas i medicinsk tidskrift

BiBBInstruments teknologi uppmärksammas i medicinsk tidskrift

12 juni, 2024

Intresset för svenska BiBBInstruments EndoDrill ökar i takt med att fler läkare utvärderar instrumentet, som kallas för en “game-changer” inom endoskopiskt ultraljud. Nyligen presenterades tekniken också i den sydamerikanska medicinska tidskriften Revista de Gastroenterología del Perú av Dr Antonio Mendoza Ladd, en ledande specialist på området.

Dagens endoskopiska ultraljudsprocedurer (EUS) för vävnadsprovtagning, som syftar till att identifiera och diagnostisera tumörer i svåråtkomliga områden, kan resultera i vävnadsfragmentering och blodkontaminering. Detta leder till en otillfredsställande upptäcktsfrekvens, ökade sjukvårdskostnader och kan bidra till sena diagnoser som leder till försenade behandlingsstarter för de drabbade patienterna.

BiBBInstruments (BiBB) står bakom världens första eldrivna endoskopiska kärnbiopsiinstrument, EndoDrill. Enheten, som är skräddarsydd för EUS-styrd vävnadsprovtagning, har fått FDA 510(k)-godkännande i USA och CE-märkning i Europa, och genomgår för närvarande kliniska utvärderingar i både USA och Skandinavien. Läs mer här.

Framgångsrika kliniska utvärderingar

Tidigare i år meddelade BiBBInstruments att man framgångsrikt genomfört de första kliniska procedurerna med en av tre EndoDrill-varianter, EndoDrill GI, som utvecklats för mag-tarmkanalen (GI) i USA vid UC Davis Health. Dr Antonio Mendoza Ladd, som ledde utvärderingarna, berömde enheten som en “game changer” för dess förmåga att leda till mer exakta cancerdiagnoser och därigenom förbättra patienternas behandlingsresultat.

En klinisk utvärdering påbörjades i Skandinavien under våren. BiBB:s turné har tagit teamet till Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, Norge, och till svenska universitetssjukhus i Stockholm (Karolinska), Örebro och Linköping. Instrumentet har testats rigoröst i varierade och utmanande mag-tarmtumörer som involverar bl.a. bukspottkörteln, lymfkörtlarna, submukösa tumörer (SEL) och bukväggen. EndoDrill GI har genomgående beskrivits som ett användarvänligt biopsiinstrument som på ett säkert sätt tar högkvalitativa kärnvävnadsbiopsier.

I en färsk kommentar till BioStock uttryckte BiBB:s vd Fredrik Lindblad en stark tilltro till EndoDrills kommersiella potential efter de uppmuntrande kliniska resultaten.

– Jag måste säga att den senaste tidens patientfall stärker vårt förtroende för EndoDrill-teknologin. Det har varit en fantastisk upplevelse att följa läkare och personal i endoskopirummet tillsammans med vår grundare Dr Charles Walther. Personligen har det varit givande att stå nära läkare som använder EndoDrill GI för första gången och att få höra positiva utrop som “game changer” när de tar ovanligt stora biopsiprover, säger Lindblad.

Utvärderingarna kommer att fortsätta på de ovan nämnda sjukhusen samt ytterligare centra som är intresserade av att testa BiBB:s biopsisystem.

Redaktionellt erkännande talar för EndoDrills potential

I en artikel med titeln Echoendoscopy: past, present and future of a trip to inner space, publicerad i den sydamerikanska medicinska tidskriften Revista de Gastroenterología del Perú, belyser Dr Mendoza Ladd den transformativa processen med endoskopiskt ultraljud under de senaste decennierna. Artikeln understryker EndoDrills potential att ta itu med det vanliga problemet med otillräckliga vävnadsprover inom patologi, och positionerar det som ett betydande framsteg inom EUS-teknik: “utan tillräckligt med vävnad finns det ingen tydlig diagnos: tissue is the issue.”

– Det är glädjande att EndoDrill uppmärksammas som ett lovande nytt EUS-instrument i en artikel som beskriver framtiden för endoskopiskt ultraljud. Dessutom av en endoskopist som nyligen har testat produkten kliniskt, säger BiBB:s grundare och CMO Dr Charles Walther.

Positiv trend för BiBB

BiBB har under de senaste månaderna haft ett aktivt flöde av positiva nyheter, med ett allt större intresse för EndoDrill från det medicinska samfundet. Förutom de lyckade kliniska utvärderingarna nämndes till exempel EndoDrill som en “New Kid on the Block” på ESGE Days kongress i Berlin den 25–27 april. Läs mer om detta här.

Dessutom fortsätter BiBB:s aktieägare att tro starkt på bolagets teknologi – nyligen genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget 10 Mkr. Detta kommer att bidra till att finansiera pågående och framtida kliniska utvärderingar och förbereda för den planerade lanseringen av EndoDrill GI senare i år.

Som svar på det positiva nyhetsflödet har aktiekursen stigit tvåfaldigt sedan nyheten kom om de första framgångsrika kliniska utvärderingarna i USA i februari. Läs mer om de senaste händelserna i bolaget här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev