Home Intervjuer EndoDrill ses som lovande ny EUS-teknologi

EndoDrill ses som lovande ny EUS-teknologi

EndoDrill seen as promising new EUS technology

EndoDrill ses som lovande ny EUS-teknologi

6 maj, 2024

Under ESGE-dagarna i Berlin benämndes BiBBInstruments endoskopiska ultraljudsinstrument EndoDrill GI som en “New Kid on the Block”, vilket indikerar att tekniken ses som lovande inom EUS-området och en utmanare till traditionella metoder för endoskopisk vävnadsprovtagning. BioStock pratade med BiBB:s vd Fredrik Lindblad för att få hans intryck från konferensen.

Endoskopiskt ultraljud (EUS) är en procedur för att diagnostisera och stadieindela tumörer i svåråtkomliga områden i mag-tarmkanalen och närliggande organ. Som namnet antyder innebär det att man använder ett långt flexibelt rör (ett endoskop) i kombination med ett litet ultraljudsinstrument. Själva proverna tas med ett fint nålinstrumentsom löper i endoskopets kanal, antingen genom finnålsaspiration (FNA) eller finnålsbiopsi (FNB).

På grund av vävnadsfragmentering och blodkontaminering är dock detektionsgraden med dessa metoder generellt fortfarande otillfredsställande.

BiBBInstruments syftar till att fylla gapet i EUS-provtagningen

För att fylla gapethar det svenska medicinteknikbolaget BiBBInstruments (BiBB) utvecklat EndoDrill – ett EUS-instrument baserad på kärnnålsbiopsi (CNB) istället för FNA eller FNB. Innovationen bygger på en motoriserad roterande rörelse snarare än en manuell huggande rörelse, vilket ger renare och större prover. Detta leder till en tidigare och mer exakt diagnos. Det finns tre produktvarianter: huvudprodukten EndoDrill GI (mag-tarmkanalen), EndDrill EBUS (lungor) och EndoDrill URO (urinblåsa).

»EndoDrill GI anses vara ett mycket effektivt EUS-biopsiinstrument som redan vid första försöket tar kärnbiopsier av en kvalitet som [läkare] inte har upplevt tidigare« – BiBBs VD Fredrik Lindblad.

EndoDrill är världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, och GI-varianten har kallats en “game-changer” inom EUS-provtagning och “FNB på steroider”. Mycket beröm har kommit från läkare vid UC Davis i USA och vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm som har genomfört de första kliniska testerna med instrumentet de senaste veckorna. Läs allt om detta här. Sedan februari, då de första framgångsrika kliniska procedurerna vid UC Davis tillkännagavs, har BiBB:s aktiekurs stigit med nära 60 procent.

Dessa kommentarer speglar de positiva resultaten från en pilotstudie med EndoDrill GI som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Gastroenterology. Datan visar att instrumentet har en diagnostisk noggrannhet om 100 procent, samt att EndoDrill GI gav överlägsna prover jämfört med de som togs i samma tumörer med ett ledande standardbiopsiinstrument.

EndoDrill uppmärksammas på ESGE-dagarna

BiBB:s vd Fredrik Lindblad och grundare och CMO Dr Charles Walther deltog på kongressen ESGE Days i Berlin den 25–27 april. Där träffade de läkarna från UC Davis och Karolinska som har använt biopsisystemet EndoDrill GI.

Under en av sessionerna, med titeln “EUS Novelties in EUS Tissue Acquisition”, ledd av Dr Livia Archibugi från IRCCS San Raffaele Hospital i Milano, benämndes EndoDrill som en “New Kid on the Block”. Under sin presentation hänvisade Dr Archibungi till de lovande data som publicerats rörande EndoDrill GI.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade BiBBs vd Fredrik Lindblad för att få ta del av hans intryck från ESGE Days.

Fredrik Lindblad, vd BiBBInstruments
Fredrik Lindblad, vd BiBBInstruments

Fredrik, vad var Dr Archibugis budskap när hon refererade till EndoDrill som en “new kid on the block “?

– Dr Archibugi hade uppenbarligen läst vår nyligen publicerade artikel i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Gastroenterology. EndoDrill utmärker sig både som ett högeffektivt biopsiinstrument och som ett nytt koncept med en motoriserad roterande cylinderspets istället för traditionella manuellt manövrerade nålsinstrument. Fokus låg på det faktum att EndoDrill är det första kärnnålsbiopsiinstrumentet (CNB) för endoskopiskt ultraljud och inte ännu ett FNA/FNB-instrument.

Kan du dela med dig av några av de synpunkter som du fick från de läkare som redan använt EndoDrill när du träffade dem på konferensen?

– Det var mycket uppmuntrande att våra endoskopister, som oberoende av varandra utvärderat EndoDrill GI i USA och Sverige, beskriver sina erfarenheter av produkten på ett mycket likartat sätt. EndoDrill GI anses vara ett mycket effektivt EUS-biopsiinstrument som redan vid första försöket tar kärnbiopsier av en kvalitet som de inte tidigare upplevt.

– Det var också en bonus att höra Dr. Antonio Mendoza Ladd från UC Davis i Sacramento, Kalifornien, beskriva att han hade utfört re-biopsier på några patienter som tidigare hade provtagits med vanliga manuella fina nålar med oklara resultat. Med hjälp av EndoDrill GI tog han kärnbiopsier som resulterade i fastställda diagnoser och omedelbar start av anpassad cancerbehandling.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev