Home Nyheter Elicera närmar sig studiestart av sin första kliniska CAR T-cellsstudie CARMA

Elicera närmar sig studiestart av sin första kliniska CAR T-cellsstudie CARMA

Eliceras första kliniska CAR T-cellsstudie CARMA

Elicera närmar sig studiestart av sin första kliniska CAR T-cellsstudie CARMA

29 maj, 2024

Elicera Therapeutics förbereder för att initiera sin första kliniska CAR T-cellstudie, CARMA, som syftar till att generera viktig data för sin ledande CAR T-cellskandidat ELC-301 och den immunförstärkande teknologin iTANK.
– Enligt nuvarande tidsplan förväntar vi oss kunna inkludera de första patienterna efter sommaren och därmed presentera interimdata från denna dosgrupp – med tre patienter – vid årsskiftet 2024/2025, skriver bolagets vd Jamal El-Mosleh.

Den globala marknaden för cellterapi är het och har vuxit signifikant de senaste åren, med stora investeringar från big pharma som Novartis och AstraZeneca. Över 400 CAR T-cellprojekt är i den prekliniska fasen, vilket understryker marknadspotentialen för Elicera Therapeutics – den enda CAR T-cellsutvecklaren i Sverige. Bolaget har två CAR T-cellskandidater i sin pipeline – ELC-301 och ELC-401. Den förstnämnda är på väg in i klinisk fas och inkluderar bolagets patenterade genteknikmetod iTANk – men mer om det senare.

Mot klinisk utvärdering med CAR T-kandidat

CARMA fas I/IIa-studien består av två delar och är utformad för att bedöma säkerhet och effekt av ELC-301 hos patienter med svåra B-cellsrelaterade cancerformer. Den första delen omfattar tolv patienter som får ökande doser för att fastställa den optimala och maximalt tolererbara dosen utan betydande biverkningar. I den andra delen kommer ytterligare sex patienter att få den högsta dosen för att noggrant dokumentera biverkningsprofilen. Totalt kommer tolv patienter att behandlas med den högsta tolererbara dosen.

Den kliniska studien kommer att genomföras vid Uppsala Universitetssjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, och leverantören Vecura kommer tillverka cellterapin. Interimsdata från den första doseringsgruppen förväntas i slutet av 2024, och en fullständig rapport om doseskaleringsstudien bör vara klar under andra halvan av 2025. Preliminära resultat från den andra delen av studien förväntas 6 till 12 månader senare. Bolaget räknar med att kunna presentera en fullständig rapport från CARMA under 2028.

Eliceras iTANK-teknologi i rampljuset

En viktig aspekt i studien Eliceras patenterade iTANK-genteknikmetod, som utvecklas för att utrusta ELC-301 och andra genterapier med immunförstärkande egenskaper. Detta är vad som skiljer Eliceras CAR T-terapier från de som redan finns på marknaden och vad som driver en betydande del av bolagets marknadspotential.

När iTANK-beväpnade CAR T-celler introduceras i kroppen binder de till sitt tumörmål, aktiverar en signaleringsprocess som slutligen rekryterar andra immunceller i tumörvävnaden och optimerar därmed CAR T-effekten. Ett långsiktigt immunologiskt minne mot tumörmål genereras, vilket förhindrar återfall av cancer. Läs mer om iTANK här.

Detta gör iTANK till en nyckelkomponent i Eliceras affärsmodell för utlicensering till cell- och genterapi bolag, samt akademiska institutioner som utvärderar potentiella immunologiska behandlingar. Elicera meddelade nyligen att de har ingått ett Material Transfer Agreement (MTA) med ett framstående cancercenter i USA för att utvärdera iTANK i en ny CD4-riktad T-cellreceptorterapi (TCR-T). Terapin kommer att utvärderas i prekliniska proof-of-concept-studier som riktar sig mot melanom och lungcancer. Läs mer om detta här.

Finansiering genom företrädesemission och strategiska partnerskap

Elicera har även genomfört en företrädesemission för att finansiera CARMA-studien och andra pipelineprojekt, vilket tillförde bolaget 27,6 Mkr. Detta, tillsammans med kommande bidragsbetalningar, sätter bolaget i en stark finansiell position.

Förutom förberedelser för kliniska prövningar driver Elicera prekliniska projekt. Bolaget har säkrat 850 000 kr för ett samarbete med Vecura och Uppsala Universitet för att utveckla ett automatiserat produktionsflöde för ELC-401. Dessutom har Eliceras medgrundare och forskningschef, professor Magnus Essand, mottagit 4,8 Mkr från Barncancerfonden för ett treårigt projekt som undersöker CAR T-cellers förmåga att bekämpa hjärntumörer hos barn.

Sammantaget tyder Eliceras Q1-rapport på att en spännande period är på väg för bolaget, och det kommer att vara värt att följa.  Håll utkik efter en frågestund med Eliceras vd Jamal El-Mosleh från BioStock Studio nästa vecka!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev