Home Intervjuer Alzinovas BDD: “Vi kommer vara en självklar komponent i Big Pharmas Alzheimerportfölj”

Alzinovas BDD: “Vi kommer vara en självklar komponent i Big Pharmas Alzheimerportfölj”

Alzinovas BDD: “Vi kommer vara en självklar komponent i Big Pharmas Alzheimerportfölj”

Alzinovas BDD: “Vi kommer vara en självklar komponent i Big Pharmas Alzheimerportfölj”

23 maj, 2024

Alzinova kommer att presentera sina fas Ib-resultat med vaccinkandidaten ALZ-101 vid Biotech International Convention, US Bio i juni. Målet är att etablera globala partnerskap och snabbare nå marknaden. Tajmingen ser optimal ut efter AC Immunes lukrativa utlicensiering av immunterapin ACI-24, som likt ALZ-101 riktas mot amyloid beta.
– Vi ligger helt rätt i utvecklingen och kommer vara en självklar komponent i Big Pharmas Alzheimerportfölj, säger Alzinovas Business Development Director, Sebastian Hansson.

Alzinovas vaccinkandidat ALZ-101 angriper en av de bakomliggande orsakerna till Alzheimers sjukdom – giftiga ansamlingar av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan. Vaccinationen ska leda till att kroppen genererar antikroppar som kan oskadliggöra de skadliga substanserna.

Positiv feedback från myndigheter i USA och EU

Data från Alzinovas pågående fas Ib-studie har visat att ALZ-101 tolereras väl och är säker, att patienter som behandlas med ALZ-101 svarar med en hög frekvens av immunrespons, samt att antikroppsnivåerna ökar med antalet givna doser.

Bolaget har också säkerställt att utvecklingsplanen för ALZ-101 uppfyller de regulatoriska kraven både i USA och i Europa med positiv feedback från både FDA och EMA, vilket gör att man kan förbereda för att starta studiecenter för fas II-studien i både USA och Europa. Läs mer här.

Globala partnerskap står på agendan under US BIO

Stärkta av sina lovande fas Ib-data kommer Alzinova nu att intensifiera sin närvaro vid nationella och globala partnerkonferenser och investerarträffar. Ett av de allra viktigaste internationella eventen i närtid är Biotech International Convention – US BIO som äger rum mellan den 3–6 juni i San Diego, Kalifornien.

Alzinova kommer att representeras av Sebastian Hansson, Alzinovas Business Development Director (BDD), vars agenda främst blir att möta potentiella partners och presentera bolagets övertygande fas Ib-data.

Det kokar inom fältet

Alzinova anländer till San Diego flankerad av en högintressant sektoraffär. Nyligen tecknade nämligen det schweiziska biofarmabolaget AC Immune ett licensavtal med den japanska läkemedelsjätten Takeda Pharmaceutical. Takeda har därmed säkrat de globala rättigheterna till ACI-24 (ACI-24.060), som utvecklas för att fördröja eller bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Det som gör affären intressant ur Alzinovas synvinkel är att ACI-24, i likhet med ALZ-101, är en vaccinkandidat som riktas mot att neutralisera toxiska former av amyloid beta i hjärnan. Det som skiljer dessa åt är att Alzinovas ALZ-101 är en målinriktad behandling som specifikt angriper och oskadliggör just de giftiga oligomererna, till skillnad från AC-24.060 som angriper samtliga former av amyloid beta dvs monomerer, oligomerer samt fibrillära former av peptiden.

Utöver en förskottsbetalning på 100 miljoner USD är AC berättigade att få upp till cirka 2,1 miljarder dollar, förutsatt att man når vissa utvecklings-, kommersiella och försäljningsbaserade milstolpar. Utöver detta har AC också rätt till försäljningsroyalties på alla produkter som härrör från affären.

“Som en av de potentiella licenstagarna har sagt till oss: ‘Med en administration var fjärde månad är det nästan så att patienten inte blir påmind att hen är sjuk – Sebastian Hansson

Kommentar från BDD

Sebastian Hansson, Business Development Director Alzinova

BioStock kontaktade Sebastian Hansson för en kommentar kring deltagandet vid US BIO samt hur avtalet mellan AC Immune och Takeda kan påverka Alzinovas kommande partneringsamtal.

Sebastian, ni skalar upp er synlighet vid internationella partnering- och investerarkonferenser. Hur ser den optimala partnern ut för det fortsatta utvecklingsarbetet?

– Vår tänkta partner vet vad som krävs för att vidareutveckla vaccinet genom den kliniska utvecklingen. Vi har utgått från deras kapacitet i affärsflöde, deras intresse inom CNS generellt och Alzheimers specifikt. Partnern har även musklerna att nå ut till marknaden på bred front då vi har en möjlighet att sänka administrationskostnaden för samhället och därmed tillåta en bredare tillgång till vårt vaccin. Det ser lovande ut med flertalet bokade möten med Big Pharma i San Diego.

Licensaffären mellan AC Immune och Takeda är en intressant benchmark för ALZ-101. Dels angriper båda amyloid-beta-oligomerer i hjärnan, dels befinner sig båda i likvärdig utvecklingsfas. Hur ser du på affären?

– Den är mycket intressant och konfirmerar det vi har beräknat i våra kalkyler. Alzheimers är en stor indikation och det åskådliggörs i denna affär. Där vi särskiljer oss från våra konkurrenter är just vårt specifika target, de giftiga oligomererna, som inte AC Immunes vaccin gör. Med de mycket positiva resultaten vi har från vår fas Ib-studie som visar en positiv effekt på biomarkörer associerade med Alzheimers sjukdom ser vi att vi har ett väldigt bra utgångsläge inför kommande partneringmöten.

– Det vi ser med nuvarande godkända läkemedel är att även om placken reduceras, är de kognitiva funktionerna nästintill oförändrade. Detta talar återigen för att det är krävs reducering av de giftiga oligomererna för att vi ska tala om en verklig effekt. Där tror vi att vi har en produkt som kan bli ”best in class”.

AC Immune kan potentiellt se fram emot en mycket hög framtida ersättning. Hur kan detta avtal spela er i händerna?

– Det visar på stor efterfrågan på terapier som är enkla att administrera för sjukvården och detta speglas också i den möjliga och potentiellt höga försäljningen för enkla produkter. Som en av de potentiella licenstagarna har sagt till oss: ”Med en administration var fjärde månad är det nästan så att patienten inte blir påmind att hen är sjuk”.

– Affären mellan AC Immune och Takeda konfirmerar Big Pharmas utvecklingsstrategi där de aktivt letar efter främst 3 faktorer: 1) enkel administration, 2) blockbusterpotential och 3) en relativt billig substans, dvs. småmolekyl, peptid eller antikropp. Alzinova har med sin vaccinkandidat och antikropp precis det Big Pharma söker efter och kommer vara en självklar komponent i Big Pharmas Alzheimerportfölj.

Mellan den 5–20 juni genomför ni en företrädesemission om cirka 34,4 Mkr för att finansiera era kommande utvecklingssteg. Hur skulle ett högt deltagande i emissionen påverka ert partneringarbete?

– Ett högt deltagande kommer säkerställa att vi har en färdig produkt för vår kommande fas II-studie, att vi slutför våra pågående studier och färdigställer de regulatoriska förutsättningarna för fas II-studien samt utökar vårt konkurrensskydd i form av IP. Det säkerställer även fortsatta interaktioner med Big Pharma och att vi avancerar kommande licensaffär som kan ta flertalet månader från initial kontakt till färdigt kontrakt. Det är viktigt för de kommande årens kliniska utveckling att vi tecknar avtal med rätt partner och att vi därmed har muskler för att kunna göra detta.

Läs även: Alzinovas avgående vd kommenterar bolagets potential (6 maj 2024)

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev