Home Intervjuer Alzinovas avgående vd kommenterar bolagets potential

Alzinovas avgående vd kommenterar bolagets potential

Kristina Torfgård, vd Alzinova

Alzinovas avgående vd kommenterar bolagets potential

6 maj, 2024

Alzinova närmar sig slutfasen av den kliniska fas Ib-studien med ALZ-101 för behandling av Alzheimers sjukdom, vilket kräver ytterligare finansiella resurser. Därför genomförs en företrädesemission på 34,4 miljoner kronor i juni. BioStock kontaktade avgående vd Kristina Torfgård för en kommentar.
– Jag är övertygad om att Alzinova har goda chanser att bidra till ett nytt behandlingsparadigm för Alzheimers sjukdom, emissionen är ett nödvändigt steg för att nå dit.

Alzheimers är en kronisk neurodegenerativ sjukdom som långsamt bryter ner nervceller i hjärnan och påverkar minne, kognition och språk. Trots att över 30 miljoner lider av sjukdomen och att nya behandlingar har nått patienterna, saknas fortfarande en botande terapi.

Amyloid-beta som mål

Alzinova utvecklar två sjukdomsmodifierande kandidater – dels det terapeutiska vaccinet ALZ-101 som just nu genomgår en fas Ib-studie, dels den monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utveckling. Målsättningen, mer detaljerat är att bromsa eller till och med stoppa utvecklingen av sjukdomen genom att specifikt angripa giftiga ansamlingar av så kallade amyloid-beta-oligomerer i hjärnan.

En vaccination med ALZ-101 genererar egna antikroppar som kan oskadliggöra oligomererna och skydda hjärnans synapser från skador. Läs mer om fas Ib-studien med ALZ-101 här.

Företrädesemission stärker kassan inför kommande milstolpar

Mellan den 5–20 juni genomför Alzinova en företrädesemission om cirka 34,4 Mkr för att öka likviditeten inför kommande utvecklingssteg. Emissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från såväl aktieägare som externa investerare samt personer i bolagets styrelse och ledning.

Emissionslikviden kommer att användas till:

  • Produktion av ALZ-101 för kommande fas II-studie, cirka 29 procent.
  • Utökning av fas Ib-studien genom del A2 och del B, samt regulatoriska och administrativa kostnader för förberedelser inför fas II, cirka 20 procent.
  • Förstärkning av Alzinovas rörelsekapital för forskning och utveckling, cirka 40 procent.
  • Patent och patentutveckling för ALZ-101 och ALZ-201, samt affärsutveckling, cirka 11 procent

”Med starka data från fas Ib-studien och med kommande viktiga milstolpar är jag övertygad om att bolaget har en spännande framtid med målet att genom strategisk partnering kunna erbjuda ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom.” – Kristina Torfgård

Vd kommenterar

Kristina Torfgård, vd AlzinovaNyligen meddelade Alzinova att vd Kristina Torfgård avser att lämna bolaget den 31 juli, samt att styrelsen har initierat arbetet att finna en efterträdare.

BioStock kontaktade Torfgård för att få veta mer om bakgrunden till beslutet samt om den stundande företrädesemissionen.

Kristina, till att börja med, kan du berätta mer om bakgrunden till ditt beslut att lämna bolaget?

– Det har varit en fantastisk resa och jag är väldigt stolt över vad vi på Alzinova har åstadkommit under min tid som vd. Jag har varit med och byggt upp bolaget under en viktig del i bolagets utveckling och med de fina data som vi erhållit i den kliniska fas Ib-studien samt pågående strategiska partnerdiskussioner har vi kommit till en tidpunkt där jag tycker att bolaget nu är redo för ett vd-byte.

Finns det några specifika projekt eller initiativ som du är särskilt stolt över att ha drivit under din tid som vd för Alzinova?

– Jag är stolt över att från ett litet forskande bolag byggt upp en organisation och affärsmodell med kompetenser och erfarenhet att ta bolagets läkemedelskandidater in i kliniska studier för att sedan ta dem vidare till marknaden genom partnering med ”Big Pharma”. Jag är även nöjd över att genom mina många år inom läkemedelsutveckling och framför allt klinisk utveckling ha genomfört den adaptiva designen av den kliniska fas Ib-studien, där vi har kunnat bygga vidare på den pågående studien i takt med att nya data framkommit. På detta sätt har vi haft möjlighet att samla in mycket värdefull information inför fas II-studien. Sen är jag som sagt väldigt nöjd över de fina resultat som vi nu har fått i den första delen av fas Ib-studien.

Ni planerar en företrädesemission om cirka 34,4 Mkr. Kan du ge oss en uppdatering om den stundande företrädesemissionen och hur den kommer att påverka bolagets framtida strategi och finansiella ställning?

– Med lovande resultat från den första delen av den kliniska fas Ib-studien är avsikten att fortsätta de kliniska studierna i en fas II-studie, en studie som vi anser bäst kan finansieras genom ett partnerskap. Den nu föreslagna emissionen syftar till att stärka upp bolaget inför ett partnersamarbete och ge bästa möjliga villkor för aktieägarna i en sådan avtalsförhandling.

– Jag är övertygad om att Alzinova har goda chanser att bidra till ett nytt behandlingsparadigm för Alzheimers sjukdom, emissionen är ett nödvändigt steg för att nå dit.

Avslutningsvis, hur ser du på Alzinovas nuvarande ställning på marknaden och dess framtida potential?

– Med starka data från fas Ib-studien och med kommande viktiga milstolpar är jag övertygad om att bolaget har en spännande framtid med målet att genom strategisk partnering kunna erbjuda ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev