Home Intervjuer Mentice rapporterar ett starkt fjärde kvartal

Mentice rapporterar ett starkt fjärde kvartal

Mentice

Mentice rapporterar ett starkt fjärde kvartal

16 februari, 2024

Mentice har publicerat bokslutskommunikén för 2023 där de rapporterar om ett starkt fjärde kvartal med större ordrar från världsledande medicinteknikbolag. Orderingången för kvartalet uppgick till 103,9 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Bolagets CFO Ulrika Drotz Voksepp kommenterar utvecklingen.

Göteborgsbaserade Mentice är marknadsledande inom simuleringslösningar för endovaskulära ingrepp. Bolaget säljer sina produkter till den medicintekniska industrin, samt till sjukhus och via strategiska samarbeten.

Bolaget har uppvisat en tydlig tillväxttrend i orderingången under de senaste åren. Enligt bolagets Q4-rapport uppgick orderingången till 304,2 Mkr under 2023, vilket motsvarar en ökning med 20,6 procent jämfört med föregående år. Detta kan sättas i relation till att bolaget uppnådde en orderingång på 200 Mkr under 2021 och 100 Mkr under 2017.

Tillväxten drivs av industrirelationer och USA

Tillväxten drivs främst av den amerikanska marknaden där orderingången ökade med 55,8 procent under 2023 jämfört med 2022. Även EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) bidrar till tillväxten, medan APAC (Asien och asiatiska stillahavsområdet) har haft en nedgång i orderingången på grund av försäljningsutmaningar i Kina.

Orderingången under 2023 domineras av försäljning till medicinteknikindustrin då bolaget erhöll flera stora orders från ledande medicinteknikbolag.

Orderingången för sjukhussystem minskade med 39,6% för helåret, vilket betyder att finns utrymme för förbättring. Bolaget har dock pågående dialoger med läkare och sjukhus och har fått positiv återkoppling på sin strategi att utveckla breda lösningar för bildbaserad intervention. Ett exempel är bolagets beslutsstödsapplikation Ankyras, som bolaget nyligen erhöll FDA-godkännande för.

Förvärv under fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet räknas som ett historiskt sett starkt kvartal för Mentice, med en orderingång på över 100 Mkr. Dock belastades kvartalets resultat (-2,8 Mkr) av kostnader kopplat till förvärvet av franska Biomodex, bolagets främsta konkurrent inom flödessimulering.

I slutet av 2023 förvärvade Mentice alla huvudsakliga tillgångar från Biomodex – läs BioStocks vd-intervju om det här. I och med förvärvet får Mentice tillgång till bolagets 3D-printare för anatomimodeller, samt fyra kompetenta anställda och en IP-portfölj.

Siktar på fortsatt tillväxt under 2024

Trots att Mentice hade ett negativt kassaflöde på 6 Mkr under det fjärde kvartalet har man under året haft ett positivt kassaflöde på 38,7 Mkr, vilket kan jämföras med ett kassaflöde på 14,9 Mkr för föregående år. Vid periodens utgång uppgick bolagets kassa till ca 59,1 Mkr.

Under 2024 kommer bolaget att fortsatt fokusera på lönsam tillväxt och bibehållet positivt kassaflöde. Fokus är fortsatt både medicinteknikindustrin, sjukhus och strategiska allianser. Mentice kommer att presentera sin tillväxtstrategi på bolagets kapitalmarknadsdag den 21 mars.

Bolagets mål på medellång sikt (3–5 år) är att uppnå 30–40 procent genomsnittlig årlig omsättningstillväxt, samt en EBITDA-marginal på 30 procent inom samma tidshorisont.

CFO kommenterar

Ulrika Drotz Voksepp, CFO Mentice

Under 2023 har Mentice även stärkt bolaget med Jonatan Sjöström som COO och Ulrika Drotz Voksepp som CFO. BioStock kontaktade Ulrika Drotz Voksepp för att få veta mer om resultatet och de viktigaste budskapen i rapporten.

Först och främst, vad är det viktigaste att lägga märke till i bokslutskommunikén enligt dig?

– Vi levererar ett positivt EBITDA-resultat för femte kvartalet i rad och därmed ett positivt EBITDA-resultat för helåret. Trots att kvartalet belastades med ett negativt operativt kassaflöde så har vi ökat det operativa kassaflödet från 14,9 Mkr på helåret 2022 till 38,7 Mkr för helåret 2023. Ett viktigt fokus framåt är att säkerställa ett starkare kassaflöde.

– Jag vill även kommentera de ökade OPEX-kostnaderna under kvartalet som till största delen är hänförliga till förvärvet av Biomodex och kostnader av engångskaraktär, så det handlar inte om en generellt ökad kostnadsmassa.

Under 2023 såg vi en relativt svag utveckling i försäljningen till sjukhus. Vad beror det på?

– Främst beror det på makroekonomiska faktorer både i Kina och USA, dessa påverkar både oss och våra kunder. Sjukhusmarknaden är fortsatt vår ultimata marknad med vägen dit är inte alltid spikrak.

Försäljningen till medicinteknikindustrin har däremot haft en god utveckling. Vad är det som gör att ni har ett attraktivt erbjudande gentemot de ledande medicinteknikbolagen?

– Vi har blivit en de facto-standard för industrin och det finns idag få alternativ. Vi har en väldigt stark teknologi och vi levererar det våra kunder behöver. Utvecklingen inom de terapiområden vi jobbar med ökar med snabb takt, vilket skapar ökande efterfrågan på våra produkter.

Vad är de viktigaste faktorerna för att uppnå ert lönsamhetsmål om 30 procent i EBITDA-marginal inom 3-5 år?

– Det handlar mycket om skalbarhet och economy of scale dvs att vi lyckas öka intäkter snabbare än våra kostnader. Det tror vi att vi kan göra genom att erbjuda en större andel standardprodukter, sälja större andel mjukvara, prenumerationstjänster samt fortsätta utveckla våra kanaler.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev