Home Intervjuer Mentices vd kommenterar förvärvet av franska Biomodex

Mentices vd kommenterar förvärvet av franska Biomodex

Mentice

Mentices vd kommenterar förvärvet av franska Biomodex

22 december, 2023

Mentice har ingått avtal om att förvärva alla huvudsakliga tillgångar från franska Biomodex, som är specialiserade på 3D-printade blodkärl och flödessystem. Förvärvet genomförs till en köpesskilling om 200 000 EUR och kompletterar Mentices nuvarande portfölj med simuleringslösningar. Dessutom får bolaget tillgång till en användbar utskriftsteknologi som skapar biorealistiska och patientspecifika anatomiska modeller. BioStock kontaktade bolagets vd Göran Malmberg för att få veta mer.  

Mentice är en ledande leverantör av simuleringslösningar och beslutstöd för bildstyrda endovaskulära ingrepp. Bolagets produkter används av specialister inom vården för att utveckla och förbättra deras färdigheter vid den typen av ingrepp.

Stärker positionen genom förvärv

Nyligen kunde Mentice meddela att de stärker sin position inom området genom att förvärva samtliga tillgångar från Biomodex, ett medicinteknikbolag baserat i Paris och Boston. Bolaget utvecklar 3D-printade biorealistiska anatomiska modeller som läkare använder för att träna och förbereda sig för medicinska ingrepp.

Genom förvärvet får Mentice tillgång till nya lösningar för simulering av neurovaskulära ingrepp och strukturella hjärtsjukdomar, samt en ny och snabbare produktionsprocess för utskrift av patientspecifika anatomier.

Integrerar personal, produkter och produktion

Biomodex globala omsättning under 2022 uppgick till 2,2 MEUR. Styrelsen hade beslutat att lägga ner bolagets verksamhet, vilket skapade en möjlighet för Mentice att förvärva bolagets tillgångar till förmånliga villkor. Som en del i förvärvet kommer Mentice att behålla nyckelpersonal från Biomodex och integrera dem i bolagets verksamhet. Dessutom kommer bolagets produktlinjer och produktion integreras till Mentice nuvarande affärsområden.

Vd kommenterar förvärvet

Göran Malmberg
Göran Malmberg, vd Mentice

BioStock kontaktade Mentice vd Göran Malmberg för att få veta mer om vilka dörrar förvärvet av Biomodex öppnar.

Först och främst, vilka möjligheter skapar förvärvet för Mentice?

– Biomodex har satsat mycket på produktutveckling och har fokuserat på portabla lösningar kopplat med on-demand tillverkning av anatomimodeller, detta lämpar sig väl för patienspecifika tillämpningar vilket Mentice inte har haft samma fokus avseende flödesimulatorer. Dessutom har Biomodex lösningar för andra discipliner som ger oss en direkt access till nya områden.

Skulle du kunna ge en lite mer detaljerad beskrivning av Biomodex teknologi för 3D-printning och bolagets produkter?

– De använder en annan typ av 3D-skrivare där man producerar anatomimodeller direkt och där man även printar med olika material med varierande styvhet. Mentice använder en annan teknik där vi 3D printar anatomikärnan och sedan skapar vi en silikonmodell runt denna kärna. Det är två helt olika men kompletterande tekniker där vår teknik ger högre realism men också innebär högre kostnader och längre ledtider. Biomodex metod är väldigt effektiv, både avseende kostnader och ledtider och deras modeller uppfyller väl kraven för situationer där patientspecifika anatomier krävs samtidigt som tiden är en viktig faktor.

– Biomodex har också satsat mycket på produktdesign och ergonomi för sina produker vilket gör de attraktiva för delar av marknaden.

Slutligen, har ni planer på att genomföra fler förvärv för att ytterligare stärka er marknadspostion?

– Ja absolut, vi tittar alltid på möjligheter att utveckla oss och fördjupa inom vår marknad så vi följer ständigt vad som händer på vår marknad.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev