Home Nyheter CLS får in 23,5 Mkr från optionsinlösen

CLS får in 23,5 Mkr från optionsinlösen

Iconovo

CLS får in 23,5 Mkr från optionsinlösen

9 februari, 2024

Clinical Laserthermia Systems har nyligen avslutat nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 6 som resulterade i en teckningsgrad om 80,7 procent. För att uppnå full teckningsgrad har bolaget ingått avtal om garantiåtaganden i en riktad emission och säkerställer därmed en total teckningsgrad på 100 procent, vilket genererar 23,5 Mkr före emissionskostnader.

Clinical Laserthermia System (CLS) utvecklar produkter för minimalinvasiv behandling med bildledd laserablation inom urologi, neurokirurgi och onkologi.

Bolaget har nyligen stärkt sin finansiella position genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 B som emitterades i samband med företrädesemissionen under 2023. Mellan den 23 januari och den 6 februari 2024 hade innehavare av TO 6 rätt att teckna en ny B-aktie i CLS till en teckningskurs om 0,10 kr per aktie. Totalt utnyttjades cirka 189 miljoner optioner, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80,7 procent.

Full teckningsgrad genom garantiåtaganden

För att uppnå full teckningsgrad ingick bolaget avtal om garantiåtaganden, så kallad toppgaranti, för att få in den procentuella delen som inte tecknades i optionsinlösen. Garantiåtagandena aktiveras genom en riktad emission till en teckningskurs på 0,1 kr per ny B-aktie, vilket motsvarar teckningskursen i optionsinlösen.

Toppgarantin täcker de återstående 19,3 procenten i optionsinlösen, vilket gör att CLS tillförs det totala beloppet om cirka 23,5 Mkr före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent.  De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,6 Mkr, varav cirka 1,1 Mkr avser garantiersättning. För garantiåtagandena utgår en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp.

Fokus på kommersialisering på tre marknader

I en intervju med BioStock berättade vd Dan Mogren att de planerar att använda kapitaltillskottet till att driva verksamheten framåt, med fokus på kommersialisering i USA, Europa och Asien-Stillahavsområdet.

Kommersialiseringen verkar gå i rätt riktning eftersom bolaget nyligen har fått sitt första marknadsgodkännande i Asien-Stillahavsområdet, samt en order på 8,1 Mkr från amerikanska Clearpoint Neuro inom neurokirurgi.

Vi förväntas oss att få en ytterligare information om bolagets kommersialiseringsaktiviteter och finansiella ställning den 23 februari då bolaget publicerar sin bokslutskommuniké för 2023.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev