Home Intervjuer Invent Medic tecknar distributionsavtal i Australien

Invent Medic tecknar distributionsavtal i Australien

Invent Medic enters Australia

Invent Medic tecknar distributionsavtal i Australien

28 augusti, 2023

Spotlight-noterade Invent Medic har nyligen tagit ytterligare steg i bolagets marknadsexpansion. Tillsammans med den nyblivna distributionspartnern Pelvic Floor Exercises ska bolaget marknadsföra Efemia Bladder Support i Australien. BioStock kontaktade vd Anna Lindström för en kommentar.

Lundabaserade Invent Medic har en produktportfölj som fokuserar på kvinnohälsa. Den första produkten, Efemia Bladder Support, är ett kontinensstöd riktat till kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Efter förvärvet av Malmöbolaget FlowCup i början av 2023, breddade Invent Medic produktportföljen med fler och nya produkter med fokus på menstruation.

Bolaget har under 2023 ökat omsättningen ordentligt. Nyligen kunde man rapportera en intäktsökning i Q2 om 170 procent, jämfört med samma kvartal 2022. Läs mer.

Nytt avtal i Australien

Bakom den kraftiga tillväxten ligger bland annat försäljningsframgångar för Efemia Bladder Support i Storbritannien. Det är med denna produkt som bolaget nu fortsätter sin marknadsexpansion.

Tillsammans med den nya distributionspartnern Pelvic Floor Exercises (PFLEX) ska Invent Medic marknadsföra produkten på den australienska marknaden. Avtalet är Invents tredje distributionsavtal under 2023, vilket innebär att man därmed överträffar årets målsättning om att teckna två nya distributionsavtal under året.

PFLEX en väletablerad partner i Australien

PFLEX är en etablerad aktör inom kvinno- och sexuell hälsa i Australien, med egen direktförsäljning till konsument samt ett upparbetat kontaktnätverk bland hälso- och sjukvårdspersonal. I ett pressmeddelande konstaterar Invent Medic att Australiens sjukvårdssystem inte subventionerar den grupp av inkontinenshjälpmedel som Efemia kontinensstöd tillhör men det är ändå intressant att etablera en distributör i landet eftersom det under året har kommit en del förfrågningar.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Invent Medics vd Anna Lindström för en kommentar om det senaste avtalet och om hennes förväntningar.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Anna, ni har nu ett distributionsavtal på plats i Australien. Hur ser tidsplanen ut för lanseringen av produkten i landet?

– Innan Efemia kontinensstöd kan börja marknadsföras och säljas i Australien måste produkten registreras hos TGA (Therapeutic Goods Administration) som är en del av det australiska hälsodepartementet. Det är svårt att ge ett tidsfönster för exakt när det kommer ske eftersom TGA har skärpt kraven och många produkter behöver därmed registreras om.

– PFLEX är positiva och ser inga problem att Efemia Bladder Support ska få marknadsgodkännande eftersom produkten redan är godkänd enligt de nya europeiska MDR-direktiven.

Hur viktig är denna expansion för er framtida tillväxt?

– Vi har sedan en tid tillbaka märkt av en ökad efterfrågan från australiska kvinnor som hört talas om Efemia kontinensstöd, ofta via familj och vänner i Storbritannien som berättar om kontinensstödets positiva egenskaper. Dessutom godkänner den TGA den europeiska CE-märkningen så att få marknadsgodkännande kräver inte några större insatser.

– Vårt främsta fokus för att öka tillväxten ligger i europeiska länder med förskrivning där vi som i fallet med Storbritannien kan se snabbare försäljningsutveckling. Samtidigt så sprider vi nu kunskapen om Efemia Bladder Support utanför Europa.

Försäljningen i Storbritannien växer kraftigt – hur kommer strategin för Australien att se ut?

– Till att börja med kommer PFLEX rikta sig mot hälso- och sjukvården genom att besöka mässor och kongresser samt undervisa hälso- och sjukvårdpersonal om produkten. Tillvägagångssättet är liknande som i Storbritannien med undantaget att produkten inte är subventionerad. Australien kan därmed inte jämföras med Storbritannien utan snarare med Spanien och Frankrike.

Avslutningsvis, vilka andra marknader kan bli aktuella för expansion?

– Det viktiga är att hitta rätt och bra distributörer som når ut till professionen och utbildar om produkten. Vi arbetar mycket aktivt för tillfället med vårt distributörsnätverk, både med att se över de vi har samt att se om vi framförallt på den europeiska marknaden kan etablera oss i fler länder än de tio vi idag har försäljning i.

– Störst fokus har vi på Tyskland där vi finns på förskrivning och där vi inte ännu sett den försäljning som vi förväntar oss.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev