Home Intervjuer Invent Medic förvärvar och stärker finanserna

Invent Medic förvärvar och stärker finanserna

Invent Medic förvärvar och stärker finanserna

9 januari, 2023

För mindre än ett år sedan tillkännagav Invent Medic sin strategi för ökad tillväxt: fokus på försäljning och marknadsföring, kryddat med noggrant utvalda förvärv. Nu tar bolaget det första steget i den kommunicerade förvärvsstrategin i och med köpet av FlowCup, samtidigt som finanserna stärks via en riktad nyemission och lån. BioStock kontaktade Invent Medics vd Anna Lindström för att få veta mer om den senaste nyheten.

Lundabolaget Invent Medic säljer produkter som på olika sätt främjar kvinnohälsa, där det egenutvecklade kontinensstödet under varumärket Efemia riktar in sig på kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Bolaget har länge haft som uttalat mål att bygga en portfölj av produkter, som alla sätter kvinnans hälsa i första rummet. 2022 kom att bli ett viktigt år på den resan, bland annat tack vare lanseringen av bolagets nya menskopp.

Bolaget nöjde sig dock inte här, utan meddelade att man även att man kommer att vara aktiva förvärvare av bolag som har produkter som kan passa väl in i och komplettera det existerande utbudet. Målet är att inom tre till fyra år ha en portfölj om minst tio produkter och en årlig omsättning om minst 50 Mkr.

Tar första steget på förvärvsresan

Styrelse och vd i Invent Medic jobbade under fjolåret hårt med att identifiera just den typen av bolag och under mellandagarna kunde man så presentera det första steget i den annonserade förvärvsstrategin. Invent Medic har ingått avtal om att förvärva Malmöbaserade FlowCup för en köpeskilling som uppgår till cirka 3,7 Mkr. Av detta belopp kommer 0,4 Mkr att erläggas kontant och resterande del kommer att bestå av nyemitterade aktier i Invent Medic, som emitteras till en kurs om 0,579 kr per aktie. I och med förvärvet blir FlowCups grundare Diana Lidforsen en av Invent Medics största aktieägare, med ett innehav på cirka 12,6 procent.

FlowCup grundades 2016 och säljer menskoppar och tillbehör via en egen webshop. Kunderna finns enligt bolaget huvudsakligen i Europa men man lyfter även fram att det har en betydande internationell försäljning till så kallade NGOs, icke-statliga organisationer, där man bland annat har olika FN-organ på kundlistan. Försäljningsutvecklingen har sedan starten varit stark och 2021 landade omsättningen på över 3 Mkr, med ett svagt positivt resultat.

I likhet med Invent Medic har FlowCup sedan början på 2022 varit på jakt efter en partner med vilken man kan fortsätta sin tillväxt. Diana Lidforsen kommer efter affären att vara anställd på Invent Medic, med särskilt fokus på försäljning mot konsument.

Efemia menskopp blir en del av FlowCup-sortimentet

Invent Medics varumärkesstrategi gick tidigare ut på att bygga portföljen runt varumärket Efemia. I och med förvärvet frångår man nu det. Bolaget kommer att behålla varumärket FlowCup i sin nuvarande skepnad och Efemia menskopp kommer att bli en del av FlowCup-sortimentet. Under 2023 finns även planer på att utvidga portföljen ytterligare med lanseringen av en menstrosa.

Stärker samtidigt finanserna

I samband med att förvärvet av FlowCup genomför Invent Medic även en kapitalanskaffning på totalt 4,6 Mkr. Av detta kapital utgör 2,6 Mkr en nyemission riktad mot en grupp investerare som bland annat inkluderar styrelsemedlemmar. Teckningskursen i emissionen är satt till 0,64 kr per aktie och kommer innebära en utspädning på cirka 13,6 procent. Utöver det upptar bolaget även upp lån från ALMI Företagspartner Skåne och från Lubrica Equity om 1 Mkr vardera.

Enligt bolagets beräkningar kommer likviden från emission och lån att finansiera bolaget fram till dess att det uppnått ett positivt kassaflöde. Under de första nio månaderna under 2022, dvs innan förvärvet, så uppgick Invent Medics operativa kassaflöde till -1,8 Mkr.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 17 januari för att ge grönt ljus till de ovan nämnda emissionerna.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Invent Medics vd Anna Lindström för att få veta mer om förvärvet, emissionerna och framtiden.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Det är nu ungefär nio månader sedan ni tillkännagav er förvärvsstrategi. Nu står ni här och har krönt 2022 med ert första förvärv. Hur känns det?

– Äntligen kan vi presentera det första förvärvet och jag är så glad över att det är just FlowCup. Bolagen har liknande visioner, vilket har märkts tydligt i dialogen med FlowCups grundare Diana Lidforsen. Redan från första gången vi träffades har vi sett tydliga synnergier och tillväxtmöjligheter och det bådar gott för framtiden.

– Att dessutom få Diana som kollega är glädjande och jag ser fram emot att få in hennes kompetens och driv inom konsumentförsäljning till Invent Medic-teamet.

Vad är det som gör att just FlowCup passar så bra in i Invent Medic?

– Utöver ett starkt varumärke inom kvinnohälsa har Diana arbetat upp en fantastiskt fin försäljningskanal mot konsument, medan Invent Medics främst har etablerade försäljningskanaler mot sjukvården. Detta gör att bolagen kompletterar varandra på ett bra sätt.

– Dessutom finns många fina synergieffekter inom bland annat produktion, marknadsföring och logistik. FlowCup har behövt en större organisation och plattform för att kunna fortsätta växa och Invent Medic har behövt stärka upp när det gäller försäljning direkt mot konsument . Det når vi med förvärvet.

En del lanseringsaktiviteter gällande er egen menskopp har ju legat på is på grund av att ni velat invänta affären med FlowCup. Vad kommer hända i lanseringsarbetet nu när affären är klar?

– Med FlowCups försäljningskanal öppnar sig stora möjligheter i och med att det finns en existerande internationell kundbas. Vi kan nu inrikta oss på att ompaketera Efemia menskopp till FlowCup och göra en ny lansering av produkten i en bättre kontext.

– Ett bredare utbud av menskoppar gör att det blir tydligare för kvinnan vilka olika egenskaper de olika menskopparna har. Kvinnor ser olika ut och det är en enorm styrka att kunna ha menskoppar med olika egenskaper att erbjuda våra kunder. Vi kommer att jobba med att öka trafiken till FlowCup-kanalen dels genom annonsering men även organiskt genom att använda det SEO-arbete som redan är gjort inom Invent Medic.

Vilka förväntningar är rimliga på menskoppsförsäljningen under 2023 – dels för den ursprungliga Efemia-koppen och dels för FlowCup?

– Vi ser en försäljningstillväxt bland både nya och gamla kunder. FlowCup-kanalen har redan idag bra trafik och genom att addera fler produkter, addera organisk trafik samt fortsätta att arbeta med säljstyrning så kommer även tillväxten att ske för alla prodkter. Det är när man kombinerar och paketerar produkter som det blir riktigt intressant för försäljningstillväxten och marginalbidraget i en webshop.

Ni genomför även en kapitalanskaffning som ni beräknar kommer täcka finansieringen fram till att ni är kassaflödespositiva. När tror ni att det kommer att inträffa?

– Det är många faktorer som har spelat in när vi har tittat över Invent Medics kapitalbehov och enligt våra beräkningar, ska det kapital som vi nu tar in, räcka tills vi når positivt kassaflöde, någon gång under senare delen av 2024.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev